Professor Eva Vingård (längst till vänster) berättade om friskfaktorer på jobbet. På scenen också representanter för det svenska nätverket för kampanjen Friska arbetsplatser för alla åldrar: Mats Ryderheim, Arbetsmiljöverket, Annelie Wahlund, Suntarbetsliv, och Johan Mellnäs, Prevent.

Foto: Fredrik Beskow/Prevent

Ett arbetsliv för alla åldrar

Vi blir allt äldre, och kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. Hur kan vi skapa ett arbetsliv där människor mår bra, som är anpassat för arbetslivets alla åldrar?

Det var temat för ett seminarium med rubriken Friska arbetsplatser för alla åldrar i Stockholm den 13 oktober, som arrangerades av Suntarbetsliv, Prevent och Arbetsmiljöverket.

– Lösningen är inte fruktkorgar och friskvårdsbidrag, utan det handlar om att skapa bra organisatoriska förhållanden, sade Eva Vingård, professor emeritus vid Uppsala universitet, som inledde seminariet.

Seminariet var en del av den europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj under 2016 och 2017 om ett arbetsliv för alla åldrar. I hela EU pågår ett gemensamt arbete för att skapa friska arbetsplatser för alla åldrar. Det svenska nätverket representeras av Suntarbetsliv, Prevent och Arbetsmiljöverket.

Arbete i sig en friskfaktor

Sjukfrånvaron har gått upp och ner de senaste decennierna. Idag beror frånvaron ofta på att människor drabbas av psykisk ohälsa på arbetet.

Trots det mår vi i grunden bra av att arbeta, menade Eva Vingård. Arbetet skapar mening med tillvaron, ger status och identitet, och uppmuntrar aktivitet och kreativitet.

Hon har tillsammans med kollegor tagit fram vilka faktorer som håller oss friska på jobbet, och som bidrar till ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

De viktigaste faktorerna är:

 • Gott ledarskap
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • God kommunikation och feedback
 • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamheten
 • God kontroll över och kännedom om sjukfrånvaron i organisationen

Semantiska minnet bättre med åren

Visst kan man orka mindre rent fysiskt som äldre. Men det går att kompensera genom att minska på belastning och repetitiva arbetsuppgifter. Den fysiska förmågan går också att förbättra med träning. Och man kan lära sig saker även som äldre.

– Dagens 50-åringar är smartare än de som var 50 år för 30 år sedan. Och om ytterligare 30 år kommer den tidens 50-åringar förmodligen att vara mycket smartare än vi, sade Eva Vingård.

Minnet fungerar på det hela taget också lika bra upp till 70-årsåldern och ofta ännu längre, menade hon. Minnet består av olika delar. En av dem är det semantiska minnet som handlar om förmågan att göra analyser och synteser, och den förmågan ökar faktiskt med åren.

Det episodiska minnet handlar om att komma ihåg vad jag gjorde i söndags, eller vad en viss skådespelare hette. Det kan försämras en del från 60-årsåldern.

– Men det är inte farligt så länge arbetsminnet fortsätter fungera, sade Eva Vingård. Arbetsminnet är det som behöver fungera för att vi ska minnas vad vi gör just nu.

Visioner om bra scheman och socialt stöd

Ett arbetsliv borde kunna anpassas för alla perioder av våra liv: för de unga och oerfarna, för dem som är mitt i livet med ansvar för både barn och föräldrar, för äldre. Hur skulle en vision för ett arbetsliv för alla åldrar kunna se ut? Och hur ska man göra för att nå den visionen? Det samtalade de 70-talet deltagarna vid runda bord om, under en del av eftermiddagen.

Många av de visioner som grupperna sedan berättade om för varandra, gällde förändringar i organisationerna: hållbara scheman, rätt till deltid, och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete där alla involveras var några av dem. Flera grupper pratade också om vikten av socialt stöd från chef och arbetskamrater, och möjligheten att få träna på arbetstid.

Förslag på vägar till en mer hållbar arbetsmiljö var bland annat att använda resurser som personalavdelningar och företagshälsovård mer effektivt i det förebyggande arbetet, att begränsa antalet medarbetare per chef och att göra det enklare att byta jobb.

200x220-anders-westberg-fotograf-fredrik-beskowEn bra dag, tyckte Anders Westlund, arbetsmiljöstrateg i region Gävleborg och en av deltagarna.

– Det var bra att arbetsmiljöansvariga i både offentlig och privata sektor hade bjudits in. Vi brottas ju med liknande problem kring det här med ett hållbart arbetsliv, sade han.

Finns det något du tar med dig härifrån, som du kan använda i ditt arbete som arbetsmiljöstrateg?

– Det är framför allt tankar om ett hållbart arbetsliv jag tar med mig. Det här handlar om en resa och ett arbete med att förändra attityder. Hur kan äldre ses som resurser och inte som en belastning i yrkeslivet? Vi har gjort den resan när det gäller jämställdhet mellan könen, och mångfald. Nu är det dags att diskutera åldersperspektivet.

Text: Åsa Hammar, 26 oktober 2016

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?