5 skäl att gå på årets arbetsmiljöevent

8 april 2019 Lästid: 4 min
en grupp människor med ryggen mot betraktaren, har på sig svarta tröjor med rosa GillaJobbet-logga på ryggen.
Bästa inspirationen för arbetsmiljöarbete. Gilla Jobbet ger kunskap om forskning inom arbetsmiljö, och är en chans att utbyta erfarenheter med andra som är engagerade i arbetsmiljö.

Foto: Jeanette Neij

GILLA JOBBET. Ny kunskap, erfarenhetsutbyte och mängder av tips och verktyg. Missa inte Gilla Jobbet! Den 24 oktober är det dags igen för årets stora arbetsmiljöevent. Arbetsmarknadsparternas satsning har blivit en etablerad mötesplats i svenskt arbetsliv.

För femte året slår konferensen Gilla Jobbet upp portarna i höst. Det här är den stora samlingspunkten för parterna på svensk arbetsmarknad. Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring arrangerar evenemanget, som innehåller 30-talet seminarier och föreläsningar samt utställare.

Här kan du lyssna på forskare och utbildare på arbetsmiljöområdet samt få tips om hur andra arbetsplatser har gjort. Målgruppen är chefer, skyddsombud, HR-medarbetare och andra arbetsmiljöintresserade. Årets tre temaområden är:

 • Ledarskapet, arbetsmiljöarbetet och verksamhetsnyttan
 • Hantera farliga ämnen och risker för kroppsskada
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Stort intresse

Redan nu, ett halvår före konferensen, är intresset stort för det kostnadsfria evenemanget. Mer än 500 personer är redan anmälda till de 1 300 platserna, trots att programmet ännu inte är helt spikat.

porträtt på Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR. – Det finns en kunskapstörst. Alla inser att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att behålla och rekrytera personal. Plus att det finns en vilja att göra rätt och gott. Dessutom har konferensen varit bra tidigare år och bara blivit allt bättre, säger Gilla Jobbets styrgruppsledamot Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).

Varför är Gilla Jobbet en viktig mötesplats?

– Det är alla vi parter som står bakom och är överens om att den senaste kunskapen och forskningen som kan ge oss friskare arbetsplatser ska vara tillgänglig. Projektorganisationen är också väldigt duktig på att spana framåt, menar Erik Hallsenius.

Vilka förhoppningar har du med evenemanget?

– Som en förlängning av konferensen skulle jag vilja se att man formar arbetslivet så att det blir hållbart – ett arbetsliv dit folk vill gå. I offentlig sektor väljer folk sitt arbete för att de vill göra något viktigt som de är stolta över. Men de slits ganska hårt och kanske blir det något av en honungsfälla. Man kan känna sig otillräcklig och jobba lite för hårt. Vi ska hedra de anställdas ambitioner snarare än profitera på dem, säger Erik Hallsenius.

Nyttig forskning

Mats Stenberg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter också med i Gilla Jobbets styrgrupp. Han hoppas att deltagarna får med sig kunskaper som kan omsättas på arbetsplatser runtom i landet.

Mats Stenberg, Sveriges kommuner och landsting (SKL)– Många programpunkter handlar om forskning som vi har finansierat via AFA Försäkring och som kan komma till nytta. På sikt handlar det också om att lyfta arbetsmiljöfrågan generellt. Vi vill att konferensen ska bidra till att öka intresset och hjälpa till att skapa långsiktigt friska arbetsplatser, säger Mats Stenberg.

Han ser en styrka i att det är parterna i samverkan – fack och arbetsgivare i både privat och kommun- och regionsektorn – som för ut budskapet tillsammans.

Hur tolkar du det redan stora intresset för konferensen?

– Dels är arbetsmiljöfrågorna väldigt viktiga och fack och arbetsgivare deltar tillsammans. Dels har tidigare Gilla Jobbet haft väldigt bra program och fått otroligt bra utvärderingar. Konferensen har legat i framkant och haft med aktuell forskning.

Inte bara Stockholm

Mats Stenberg tror också att det spelar in att Gilla Jobbet även haft lokala konferenser. Förra året fick Falun, Göteborg, Malmö och Umeå vara värdstäder.

– Jag tror att det har skapat ett intresse ute i landet och man vill gärna delta igen. Vi kommer att fortsätta med lokala konferenser nästa år, säger han.

Vad tror du korridorsnacket handlar mest om i höst?

– Svårt att säga, men digitaliseringens effekter på arbetsmiljön är ju en het fråga. Det handlar inte bara om att sätta in ny teknik utan om vad vi ska ha den till och hur den förändrar för organisationen och individen. Kopplat till det är också den stora utmaningen för välfärdssektorn att vi behöver rekrytera stort, säger Mats Stenberg.

Det här är Gilla Jobbet

 • Unik satsning av arbetsmarknadens parter.
 • Ska inspirera till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
 • Genomförs som heldagskonferenser med mängder av seminarier.
 • Årets event hålls den 24 oktober i Stockholm.
 • Läs mer och anmäl dig på Gilla Jobbets webbplats.

Gilla Jobbet - 5 skäl att gå

 1. Bästa inspirationen för ert arbetsmiljöarbete.
 2. Ger kunskap om ny användbar forskning för friskare arbetsplatser.
 3. Unik chans att utbyta erfarenheter.
 4. Mängder av seminarier som ger er nya idéer, tips och verktyg.
 5. Kostnadsfritt!

Gilla Jobbet - vilka står bakom?

AFA Försäkring, AkademikerAlliansen, Kommunal, LO, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Prevent, PTK, Suntarbetsliv, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting.

Text: Jeanette Neij