Tips för samverkan och starka team på Gilla Jobbet

27 april 2022 Lästid: 5 min
Cecilia Österman Gilla Jobbet 2022
Cecilia Österman, forskare och före detta sjöman, var en av föreläsarna på Gilla Jobbet 2022. Hon talade om hur samverkan kan bygga både tillit, förtroende och vinster för organisationen.

Foto: Fredrik Beskow

Samverkan på arbetsplatsen ger många vinster. Men hur det ska gå till behöver anpassas till varje arbetsplats. Det berättade arbetsmiljöforskaren, och tidigare sjömannen, Cecilia Österman på Gilla Jobbet i veckan. Där fanns också psykologen Oskar Henrikson som tipsade om hur man kan skapa starka arbetsteam.

Cecilia Österman har seglat jorden runt med olika fartyg, och vet en del om att jobba tätt ihop och leva nära sina arbetskamrater.

– Då går det inte att gå runt och vara småsur i hemlighet, utan man måste ha en bra dialog i vardagen. Och det krävs en bra struktur för den dialogen.

Idag är hon lektor i sjöfartsvetenskap med inriktning arbetsmiljö på Linnéuniversitet i Växjö, och föreläser om vinsterna med partsgemensam samverkan på arbetsplatser.

– Samverkan ger bättre arbetsmiljö och bättre beslut om verksamheten. Det är en styrka och tillgång då flera personer kan vara med och ge sina perspektiv. Där det finns problem, där är det dialog som kan lösa dem.

Samverkan ger bättre arbetsmiljö och bättre beslut om verksamheten.

Samverkan skapar dessutom tillit mellan människor, och det ger ökat självförtroende för dem som deltar när andra lyssnar på den erfarenhet man delar med sig av, menar Cecilia Österman.

Chefen har ansvaret

Arbetsmiljölagen ger starkt stöd för partsgemensam samverkan på jobbet. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret men ska samverka med skyddsombuden om arbetsmiljön. Det gäller all typ av arbetsmiljö, från lokalernas utformning till arbetsbelastning och arbetsorganisation. Skyddsombudets roll är stark i svensk lagstiftning, påpekar Cecilia Österman.

Ändå är det inte så enkelt att få till samverkan i praktiken. Det framgick av publikens frågor från både skyddsombud och chefer. Får arbetsgivaren till exempel undanhålla viktig information för skyddsombuden, med hänvisning till sekretess?

Då kan skyddsombudet hänvisa till att de kan få del av informationen under tystnadsplikt, råder hon.

En chef i publiken undrar vad som är lagom med tid för ett skyddsombud att sköta sitt uppdrag.

– I arbetsmiljölagen finns en lite olycklig formulering som säger att skyddsombudet har rätt till ledighet för att genomföra sitt uppdrag. Men man ligger ju inte på en soffa och äter praliner då.

Man ligger ju inte på en soffa och äter praliner.

Kom överens om en viss tid i veckan som kan räcka till vardags. Om något händer som kräver mer tid för uppdraget, till exempel en pandemi, så ska skyddsombudet få mer tid, menar hon.

Bjud in tidigt till samverkan

Flera frågor från publiken gäller också svårigheten med att få anställda att ställa upp som skyddsombud. Antalet skyddsombud minskar, särskilt inom arbetaryrken, visar flera undersökningar.

Därför är det extra viktigt för chefer att vara rädd om sina skyddsombud och bjuda in dem till samverkan tidigt vid till exempel planer på förändringar.

Tidig samverkan gäller också medarbetarna – det gör att man gör rätt från början. Cecilia Österman berättade om ett fartyg hon arbetade på, där man testade en ny hytt på båten ur städarnas perspektiv innan man byggde om alla hytterna. Städarna fick helt enkelt provstäda hytten och komma med synpunkter på förbättringar, och så tog man det med sig inför ombyggnationen.

Chefer och skyddsombud, skaffa er kunskap om arbetsmiljöarbete tillsammans, är ett av hennes råd.

– Det finns många bra utbildningar och stöd för arbetsmiljöarbete i samverkan hos både Prevent och Suntarbetsliv. Använd dem!

Oskar Henrikson Gilla Jobbet 2022

Öka arbetsglädjen och stärk teamet

En annan väg till bättre trivsel på jobbet kan vara att stärka teamkänslan i arbetsgruppen. Med hjälp av en samling forskningsbaserade metoder kan man bli ett både effektivt och framgångsrikt team – det menar Oskar Henrikson, psykolog och föreläsare.

Metoden han förespråkar bygger på nationalekonomen Elinor Ostroms forskning om grunderna i hållbart samarbete mellan människor. Oskar Henrikson och en grupp kollegor till honom har kombinerat Elinor Ostroms forskning med svensk arbetsmiljöforskning och ett antal psykologiska studier, och tagit fram åtta så kallade principer för framgångsrika team på arbetsplatser.

De handlar bland annat om vikten av tydliga mål, rättvist och inkluderande beslutsfattande och mandat för självbestämmande. Under föreläsningen gav Oskar Henrikson tips på hur man kan få de här principerna att bli levande i den egna arbetsgruppen. Börja i det lilla och ta fem minuter på arbetsplatsträffen, uppmanade han. Mycket handlade om positiv återkoppling, att ge varandra beröm, till kollegor och till hela gruppen.

Vi är alla med och bygger en altruistisk värld!

De åtta principerna går också att överföra mellan arbetsgrupper menar Oskar Henrikson och avslutar med en vision som kan kännas trösterik, särskilt i dessa tider av krig och oro i vår närhet:

– Med flera grupper som samarbetar utifrån de här principerna, så är vi plötsligt alla med och bygger en altruistisk värld tillsammans!

Tips för bra samverkan

Till chefer:

 • Ge skyddsombuden tillräckligt med tid för sitt uppdrag
 • Var generös med information till skyddsombuden
 • Bjud in tidigt i processen, både medarbetare och deras skyddsombud

Till chefer och skyddsombud:

 • Skaffa er kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans – gå en utbildning ihop!

Källa: Cecilia Österman, forskare inom arbetsmiljö på Linnéuniversitetet

Åtta principer för framgångsrika team

 1. Tydlig grupp med tydligt mål
 2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning
 3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande
 4. Uppföljning av överenskomna beteenden
 5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden
 6. Snabb och rättvis konflikthantering
 7. Mandat till självbestämmande
 8. Koordinering med andra grupper

Här kan du läsa mer om hur de åtta principerna har tagits fram.

Ta del av hela seminariet på Gilla Jobbet här

Se seminariet om samverkan här

 

 

Se seminariet om arbetsglädje och starka team här

https://youtu.be/UAMzcw7f_6A

Text: Åsa Hammar