Fler heltider och färre sjukdagar: så gjorde Hedgården

7 juni 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

På Hedgården vill de att medarbetarna ska orka arbeta heltid. Därför har de genomfört olika förändringar.

De har tydliga rutiner, och en samordnare som styr upp det praktiska.

De har tagit bort vissa arbetsuppgifter.

De ser också till att ta vara på allas styrkor. På det sättet får medarbetarna jobba med sådant som de tycker är kul.

Nu har sjuktalen gått ner och heltiderna ökat.

Tre personer sitter utanför ett äldreboende och pratar om heltidsresan
Här vågar man testa nytt och utvecklas ständigt – och det gör att det är kul på jobbet. Det säger Helena Lind Hejenstedt, Madeleine Wallin och Kristina Östholm på Hedgården i Söderbärke.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

På Hedgården vill de att medarbetarna ska orka arbeta heltid. Därför har de genomfört olika förändringar.

De har tydliga rutiner, och en samordnare som styr upp det praktiska.

De har tagit bort vissa arbetsuppgifter.

De ser också till att ta vara på allas styrkor. På det sättet får medarbetarna jobba med sådant som de tycker är kul.

Nu har sjuktalen gått ner och heltiderna ökat.

På Hedgården i Söderbärke har de gjort mycket för att medarbetarna ska orka jobba heltid. De har tagit bort stressiga arbetsmoment, stuvat om så att medarbetarna ska få jobba med det som de är intresserade av, samt skapat rutiner och struktur.

Madeleine Wallin – Här har vi trädgården, där blomlådorna är upphöjda så att alla ska kunna vara med och odla.

Enhetschefen Madeleine Wallin visar runt på det särskilda boendet Hedgården i Söderbärke.

Här finns trettio lägenheter, uppdelat på tre avdelningar. På baksidan till den låga gula tegelbyggnaden finns en stor inhägnad innergård, med gröna ytor och möjlighet till odling.

– Det är Helena som planterar och har hand om trädgården, fortsätter hon.

Helena Lind Hejenstedt är undersköterska och har jobbat här i två år. Hon älskar trädgårdsarbete och har med glädje tagit över ansvaret för odlingarna.

Helena Lind Hejenstedt – Jag ser sådan glädje hos de äldre när de får vara med och plantera. Det förgyller min arbetsdag också, säger hon.

Lyfte fram styrkor hos medarbetarna

Att medarbetarna får jobba med sådant som de tycker är kul, det är ingen slump. Det är en del av det arbete som enhetschefen Madeleine Wallin har genomfört för att öka antalet heltider.

– När vi började med heltidsresan, då satte jag mig ner och funderade. ”Hur ska jag göra för att medarbetarna ska orka arbeta heltid?”

Tillsammans med några medarbetare reste hon runt till olika kommuner för att se hur de hade jobbat med samma fråga, och plockade ut godbitarna från olika platser. Och sedan skapade Hedgården ett eget koncept.

En sak som Madeleine Wallin var noga med var att hitta styrkor hos olika medarbetare, och lyfta fram det.

– Jag har alltid utgått från att ingen kan allt men alla är bra på något.

Jag har alltid utgått från att ingen kan allt men alla är bra på något

Och det är inte bara Helena Lind Hejenstedt som har fått nya uppgifter. En annan medarbetare har dans och rörelse två gånger i veckan. En målar med de boende. Och en har skapat en mycket uppskattad kioskvagn, som rullar omkring på boendet med godsaker och dricka.

Skapade struktur och rutiner

Och så har en medarbetare fått ansvar för samordning. På 40 procent av arbetstiden jobbar hon som ”samo”, med att styra upp rutiner, dokument och skapa ordning.

– Bara en sådan sak som att hon har märkt upp alla nycklar, har ju gjort allt väldigt mycket lättare. Inte minst när det kommer in vikarier.

Det säger Helena Lind Hejenstedt, och fortsätter:

– Nu har vi också rutiner om det till exempel blir strömavbrott, istället för att alla bara springer omkring och undrar vad de ska göra.

Skippade ett stressigt arbetsmoment

En annan förändring som enhetschefen Madeleine Wallin genomförde var att ta bort en arbetsuppgift. Tidigare var alla medarbetare kontaktmän för ett antal boende. Det innebar att de hade ansvar för att samordna vård, sköta ekonomi och göra bokningar, till exempel. Många medarbetare uttryckte stress över den här uppgiften – så den togs bort.

Istället lyftes uppgifterna över på ett antal fasta omsorgskontakter. Sex medarbetare har fått arbetstid avsatt för att hand om de praktiska frågorna för alla boende.

– De har fått schemalagd dokumentationstid, för att kunna göra det i lugn och ro, säger Madeleine Wallin.

”Det är ju kul nu”

Kristina Östholm Undersköterskan Kristina Östholm är en av dem som har fått rollen som fast omsorgskontakt.

– Jag har alltid jobbat 75 procent, och sagt att jag aldrig ska jobba heltid. Men nu jobbar jag heltid. Det är ju kul nu!

Hon får medhåll av Helena Lind Hejenstedt:

– Jag tror att det är för att vi alla har fått utveckla oss. Samtidigt har vi rutiner och trygghet. Det har skapat utrymme för utveckling och förbättring.

Hon har alltid varit timvikare, men har nyligen hoppat på ett fast jobb här på Hedgården.

– Jag trivdes som timvik, och ville inte fastna på en arbetsplats där man säger ”så här ska vi göra för så har vi alltid gjort”.

Men här är det inte alls så, menar hon.

– Här kan vi – och vågar – utvecklas. Om jag mejlar chefen med ett förslag så säger hon alltid ”ja, hur kan vi göra det på bästa sätt?”. Det skapar arbetsglädje.

Här kan vi, och vågar, utvecklas. Det skapar arbetsglädje

Ett exempel på detta är kioskvagnen, som är helt ny.

Kioskvagnen på Hedgården– Det var en i nattpersonalen som kom med idén. Hon fick ja, köpte en direkt, och två dagar senare fanns den på plats, berättar Madeleine Wallin.

Gett resultat

Och förändringarna har gett resultat. Sjukfrånvaron har minskat med sex procent jämfört med några år tillbaka, fler jobbar heltid, och den senaste medarbetarenkäten visade på goda resultat.

Madeleine Wallin uppmuntrar andra arbetsplatser att våga satsa.

– Det kanske kostar lite men det har man igen.

Det finns dock en sak som man inte får glömma, menar hon.

– Se till att ha personalen med. Här har de varit med på allt från studiebesök till planering. Det är jätteviktigt att de är delaktiga.

Kort om kommunen

Söderbärke ligger i Smedjebackens kommun i södra Dalarna, och har runt tusen invånare.

I hela kommunen finns det runt fem tusen invånare.

Smedjebacken är mest känd för sin järnindustri. Genom åren har flera hyttor och gruvor upprättats i området. 

Heltidsresan – ett utvecklingsprojekt

  Hedgårdens metod för att personalen ska orka jobba heltid

  • Tydliga rutiner, och en samordnare som styr upp strukturen.
  • En metod för att ta vara på allas styrkor så att de får jobba med sådant som de tycker är kul.
  • Samma bemanning på helg som på vardagar.
  • Extra personal vid inflytt, för att kunna ta hand om både boende och anhöriga på ett bra sätt.
  • Uppfräschade fikarum, så att personalen vill sitta där och återhämta sig.
  • Slopat kontaktmannaskap. Istället har ett antal medarbetare blivit fast omsorgskontakt, med schemalagd arbetstid för just detta.
  • Samordning med hemtjänsten som finns i samma byggnad, så att man kan få växla arbetsuppgifter med dem om man vill ha variation. Här kan man också låna vikarier.

  Se över er arbetsmiljö

  En illustration av en figur som står och drar i olika reglage och ser fundersam ut. Illustrationen ska illustrera självskattning.Vill ni också se över er arbetsmiljö? Använd Suntarbetslivs verktyg Vår arbetsmiljö!

  Det hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. 

  Tillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag, och skapar samsyn kring:

  • Vad som fungerar bra
  • Vad som kan förbättras
  • Vilka områden som kan prioriteras

  Verktyget passar för en arbetsplatsträff eller liknande möte, och tar cirka en timme att gå igenom.

  Klicka här för att börja utforska verktyget!

  Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
  Text: Anna Wettergård
  Kontakt: [email protected]