Fortbildning i hemtjänstgruppen gav yrkesstolthet och trivsel

16 januari 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

I en hemtjänstgrupp i Norrköping har alla medarbetare fått utbildning på jobbet (fortbildning) under ett års tid.

Fortbildningen var en del av ett projekt vid namn Evikomp, som betalades av EU.

Under ett år hann man med 20 timmar med fortbildning. Ämnena var bland annat demens och motion.

Nu har man mer yrkesstolthet, färre sjukskrivna och bättre sammanhållning i gruppen.

Christina Kouzi Anderberg, Julia Karlsson Thor och Elisabeth Långbacka står utanför dörren till hemtjänsten i Norrköping
Enhetschefen Christina Kouzi Anderberg och undersköterskorna Elisabeth Långbacka och Julia Karlsson Thor tycker att fortbildningen har varit värdefull på många sätt. Bland annat har yrkesstoltheten ökat.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

I en hemtjänstgrupp i Norrköping har alla medarbetare fått utbildning på jobbet (fortbildning) under ett års tid.

Fortbildningen var en del av ett projekt vid namn Evikomp, som betalades av EU.

Under ett år hann man med 20 timmar med fortbildning. Ämnena var bland annat demens och motion.

Nu har man mer yrkesstolthet, färre sjukskrivna och bättre sammanhållning i gruppen.

Efter ett års intensiv fortbildning på arbetsplatsen har hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan i Norrköping en betydligt högre och mer jämn kunskapsnivå i gruppen. Det har också lett till mer oväntade vinster, som en ökad yrkesstolthet och bättre sammanhållning i gruppen.

– Gemenskapen mellan kollegorna har blivit mycket bättre! Nu är det mycket skratt, man förstår varandra på ett helt annat sätt, och det är högt i tak.

Elisabeth Långbacka, undersköterska, beskriver stämningen på hemtjänstavdelningen på Gamla Lasarettsgatan i Norrköping.

Man förstår varandra på ett helt annat sätt, och det är högt i tak

Elisabeth Långbacka

Elisabeth Långbacka, undersköterska

Hon får medhåll av Julia Karlsson Thor, undersköterska och skyddsombud:

– Kollegor som förut satt ensamma sitter tillsammans nu. Det gör att man är mycket mer sugen på att komma till jobbet nu – att man trivs så bra!

Sammansvetsat gäng

Det råder ingen tvekan om att någonting positivt har hänt här. Från att ha haft en del splittring i gruppen är man nu ett sammansvetsat gäng, med ”flamsiga messengertrådar” och insamlingar till gemensamma födelsedagspresenter.

Och allt började med ett fortbildningsprojekt.

Det var i oktober 2021 som enhetschefen Christina Kouzi Anderberg fick kontakt med personer från ett projekt vid namn Evikomp. Det är finansierat av Europeiska socialfonden, och har som syfte att kompetensutveckla medarbetare inom vård och omsorg.

– Representanter från Evikomp kom hit och presenterade sig, och vi nappade. Vi ändrade våra scheman, och förlängde arbetsplatsträffarna, så att vi kunde få med en timmes utbildning vid varje apt.

Medarbetarna väljer spår

Projektet går till så att en lärare från Evikomp kommer ut till arbetsplatser för att hålla i utbildningspass. Det finns en rad olika utbildningsspår som arbetsplatserna får välja mellan, och varje spår har flera moduler på en timme vardera.

På Gamla Lasarettsgatan har man klämt in utbildningstillfällen på arbetsplatsträffar såväl som på planeringsdagar. Under 2022 hann de med drygt 20 moduler.

Och det är medarbetarna som får välja utbildningsspår. Det första de valde var bemötande, och sedan ”motion och rehabiliterande arbetssätt”. Ett annat stort spår som de har arbetat med handlar om demens.

– Det har varit väldigt värdefullt. Det finns så mycket inom demens som man kan ha nytta av när man arbetar med äldre. Även de som inte har demens kan ju vara lite förvirrade ibland, säger Elisabeth Långbacka.

Förutom rent forskningsbaserat lärande, blir tillfällena också en chans att diskutera konkreta fall från verksamheten. Här har man gemensamt diskuterat fram lösningar på sådant som när vårdtagare blir aggressiva, och små tricks som fungerar när vårdtagare till exempel inte vill duscha.

– Det blir som en aha-upplevelse, säger Julia Karlsson Thor.

Sammanhållning och yrkesstolthet

Och satsningen har verkligen gett resultat, säger Elisabeth Långbacka:

– Tidigare kunde man se att ”den här personen är duktig på demens, men inte den”. Men nu är det jämnare, och nu är alla delaktiga i snacket. Och man är ju aldrig fullärd – till och med de som har jobbat här jättelänge har fått nya tankesätt efter utbildningen.

– Ja, förut skickade vi iväg enskilda medarbetare på utbildning, som sedan fick dela med sig. Men nu får alla utbilda sig tillsammans, säger Christina Kouzi Anderberg.

Det blir en bättre vård, och mer yrkesstolthet

Julia Karlsson Thor

Julia Karlsson Thor, undersköterska och skyddsombud

Yrkesstoltheten har också ökat.

– Nu ser vi människan, och inte sjukdomen. Då blir det en bättre vård, och mer yrkesstolthet. Det är roligare att jobba när man känner att man har gjort något bra och meningsfullt, säger Julia Karlsson Thor

Minskade sjuktal och arbetsmiljön på agendan

Andra positiva saker har också börjat hända i gruppen.

– Medarbetarna är mer motiverade, mer delaktiga i arbetet, och friskare. Det är fantastiskt, säger Christina Kouzi Anderberg.

Medarbetarna är mer motiverade, mer delaktiga i arbetet, och friskare

Christina Kouzi Anderberg

Christina Kouzi Anderberg, enhetschef

Och som en bonus har arbetsmiljöfrågorna verkligen kommit upp på agendan. Det kan vara sådant som stress, hot och våld.

– Tidigare fanns det saker som vi inte såg som problem, men nu har vi insett att de är det. Så nu kan vi lösa dem, säger Elisabeth Långbacka, och fortsätter:

– Man vågar prata om svåra situationer nu. Nu pratar vi med varandra istället för att prata om varandra.

Kommer att fortsätta

Det ursprungliga projektet med Evikomp är slut nu – det gällde bara 2022. Men på Gamla Lasarettsgatan tänker man inte släppa arbetssättet för det, säger Christina Kouzi Anderberg. Lärare från Evikomp kommer att fortsätta komma och hålla i utbildningstillfällen för gruppen.

– Nu har vi en budget i balans. Jag ser ingen anledning att sluta. I början var det en del som var skeptiska till att börja med något nytt, men nu säger många att det här är det bästa som har hänt arbetsplatsen. Det är så roligt att se att personalen springer in till arbetsplatsträffarna så de inte missar något av utbildningen.

– Ja, nu längtar vi ju till utbildningarna, och att få prata ihop oss, avslutar Julia Karlsson Thor.

Visste du att...

Fortbildning – eller kompetensutveckling som det också kallas – är en så kallad friskfaktor, som kännetecknar friska arbetsplatser.

Möjligheten att fortbilda sig hänger tydligt ihop med låg sjukfrånvaro. Det har visat sig i flera olika forskningsprojekt.

Kort om Evikomp

Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) mellan samtliga 13 kommuner i Östergötland, Region Östergötland, Kommunalförbundet Itsam, Uppsala kommun, Trosa Kommun och Forsknings- och utvecklingscentrum i Sörmland.

Projektet syftar till kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.

Det ska också bidra till att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Här kan du läsa mer.

Fortbildning ger friska arbetsplatser

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Det har forskare undersökt i flera studier, bland annat i forskningsprojektet Hälsa och framtid.

Forskarna har kommit fram till åtta friskfaktorer, som kännetecknar friska arbetsplatser. Fortbildning är en av dem!

Här kan du läsa om alla de åtta friskfaktorerna!

Några av målen med Evikomp

I Evikomp-projektet finns det en lång rad med mål för arbetsplatser som deltar. Några av målen är:

  • Förbättra arbetsplatsens förmåga till arbetsplatslärande; få in lärandet i vardagen, systematiskt och kontinuerligt.
  • Medarbetare ska vid projektets slut uppge att man har börjat tänka, känna och göra annorlunda i arbetet.

Här kan du läsa mer!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]