Samsyn avgörande vid insatser

3 september 2019 Lästid: 3 min
Tre glada kvinnor sitter i en gul soffa och ler mot varandra. kvinnan i mitten har en bärbar dator uppfälld i knät.
Sitter ni i samma båt? För att lyckas med en arbetsmiljöinsats krävs att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget, visar en ny studie.

Foto: TT / Scandinav

En hälsofrämjande insats får större effekt om chefen och medarbetarna har samma bild av arbetsmiljön, visar en ny studie. Det är faktiskt bättre att vara överens om att arbetsklimatet är dåligt, än att ha olika syn på utgångsläget.

Många satsningar för att förbättra arbetsmiljön når inte målen. Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom misslyckandena, och dra lärdom av dem, menar Henna Hasson, professor i implementering, Karolinska institutet.

Spelar det till exempel någon roll om arbetsgruppen och chefen har olika uppfattning om arbetsmiljön då en hälsofrämjande insats drar igång? Det har Henna Hasson undersökt, tillsammans med Susanne Tafvelin, lektor i psykologi, Umeå universitet.

Det korta svaret på frågan är: Ja.

Samsyn är avgörande

Porträtt av Henna Hasson.– Om arbetsgruppen och ledaren har samma bild av utgångsläget verkar man få ett bättre utfall av hälsofrämjande insatser, säger Henna Hasson.

Forskarna har använt data från studier av ett stort antal svenska och tyska arbetsmiljöinsatser. De har intresserat sig för skillnader i hur chefer och medarbetare ser på arbetsmiljön, till exempel arbetsklimat, arbetsorganisation, ledarskap och trygghet.

Samsyn är direkt avgörande för att kunna förbättra situationen

Porträtt av Susanne Tafvelin.– Samsyn är direkt avgörande för att kunna förbättra situationen. Då har man samma bild av vad som behövs, säger Susanne Tafvelin. Det är lättare att bygga en väg om man börjar på samma ställe.

Den bild man är ense om behöver inte vara positiv. Arbetsplatser där chef och medarbetare var överens om att arbetsklimatet var dåligt, fick bättre resultat av sina arbetsmiljöinsatser än de där de tyckte olika.

– Det tyckte vi var intressant, säger Susanne Tafvelin. Om man sitter i samma båt kan det gå bra, även om man har en stor utmaning framför sig.

Riskabelt då chefer är mer positiva

Sex av tio chefer hade en annan syn än medarbetarna på arbetsmiljön, och på sitt eget ledarskap. Det kan få negativa följder för hälsofrämjande interventioner, fortsätter hon.

– Man går i otakt med varandra. Då kanske man förändrar något som egentligen inte är ett problem. Eller så blir något som borde göras inte gjort. Båda sakerna kan bli lika fel.

Omkring en tredjedel av cheferna såg mer positivt på arbetsmiljön och sitt eget ledarskap än vad de anställda gjorde. Det är en riskfaktor, menar forskarna.

– Det sämsta scenariot för hälsofrämjande interventioner var att chefen överskattade arbetsmiljön, jämfört med arbetsgruppens upplevelse av den, säger Henna Hasson.

Om projektet

Projekt
Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner

Projektledare
Henna Hasson, Karolinska Institutet

Finansiering
AFA Försäkring

Projekttid
2016 – 2019

Tips inför arbetsmiljöinsatsen

  • Utgå från att chefer och medarbetare har olika bild.
  • Hämta in information brett, från både kartläggningar och vardagliga samtal
  • Var nyfiken på olika gruppers upplevelser.
  • Diskutera utifrån bilderna vad som bör göras.
  • Försök att hitta samsyn.

Ta stöd av verktyg

Känns systematiskt arbetsmiljöarbete komplext och omfattande? Sänk trösklarna och skapa samsyn med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

Två kvinnor sitter i ett rum och tittar på varandra och ler.I SAM-verkstan får ni hjälp att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
  • Involvera arbetsgruppen
  • Kartlägga nuläget
  • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Margareta Edling