Motverka stress med rätt redskap

27 oktober 2017 Lästid: 5 min
Marie Åsberg och Cecilia Elander ler in i kamera framför stor skärm där det står motverka stress
Hur motverkar vi stress för ett mänskligare arbetsliv? Det pratade Marie Åsberg och Cecilia Elander om på konferensen Gilla Jobbet.

Foto: Jeanette Neij

GILLA JOBBET Hur motverka stress på arbetsplatsen? Rätt attityder och ny kunskap om kroppens stressystem gör att vi kan bygga sundare arbetsplatser.
– Stressen är inte ett individproblem utan ett arbetslivs- och samhällsproblem, sa Cecilia Elander på ett seminarium om stress och om verktyg som hjälper organisationer få bukt med stressen.

– Vi behöver ha arbetsplatser som uppmuntrar att vi pratar om känslor, sa Cecilia Elander, projektledare på Suntarbetsliv, som utvecklar ett verktyg mot stress för kommuner och landsting.

Hon var en av talarna på arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet i Stockholm den 26 oktober. Flera fullsatta seminarier under dagen handlade om den ohälsosamma stressen och hur den kan förebyggas.

Våga vädra värderingar

Cecilia Elander lyfte fram organisationers värderingar som en viktig nyckel för hantering och förebyggande av stress. Arbetskulturen styr våra attityder, exempelvis till att prata om känslor. Attityder som ställer till det och som kan behöva lyftas ända upp till ledningen kan vara:

 • Om vi inte låtsas om saker så finns de inte.
 • Vi ska leverera på topp – inte visa ”svaghet”.
 • Det är de andra som är konstiga. (Olikheter hanteras polariserande i stället för berikande. Det saknas insikt om att man oftast har samma mål men kan ta olika vägar dit.)

– Resurser och andra förutsättningar kan vi inte påverka, men värderingar går det alltid att jobba med.

Kronisk stress gör oss sjuka

På seminariet fick vi följa fiktiva Anna, mellanchef som full av arbetsglädje börjat nytt jobb men som ett år senare känner frustration och stress. Hon har medarbetare som också visar tecken på stress. Psykiatriprofessor Marie Åsberg förklarar ur ett vetenskapligt perspektiv:

– Stress behövs och är en överlevnadsmekanism men kan leda till problem om situationen överstiger våra resurser och det inte ges tillfälle till återhämtning. På senare år har forskningen kommit fram till hur hjärnan reagerar vid kronisk stress och att det ger skador på hjärnan. Då förstår vi också att vi kan bli sjuka av stress.

Muskler, cirkulation, ämnesomsättning och nervsystem påverkas. Utmattningssyndrom ger en förtunnad hjärnbark på insidan av pannloben.

– Kan man bli bra igen? Ja, hjärnan kan läka men det tar väldigt lång tid, sa Marie Åsberg, som underströk hur viktigt det är att jobba förebyggande för att folk inte ska insjukna.

Lyft ämnet stress på arbetsplatsen

Hur går man då tillväga? Vad ska Anna göra? Hon måste lyfta ämnet stress från flyktigt korridor- och fikasnack till en annan nivå. Anna kan:

 • Kontakta skyddsombudet
 • Prata med ledningen
 • Lyfta ämnet i arbetsgruppen
 • Ta upp frågorna på arbetsplatsträff där alla får resonera kring 1) Vad skapar osund stress i mig? 2) Hur blir jag när jag blir stressad? 3) Vilket stöd behöver jag från andra för att min stress ska minska?

– Det handlar inte bara om att prata om frågorna utan också att kartlägga och ta reda på vad som stressar. Suntarbetslivs verktyg kommer att vara en hjälpande hand för att ta tag i frågorna och ge stöd i hela processen. Det fokuserar på arbetsorganisationen och arbetskulturen, berättade Cecilia Elander.

Mät din stress med nytt stresstest

På suntarbetsliv.se finns ett nytt digitalt stresstest, Stress och balans. Det kan användas kostnadsfritt för att mäta den egna stressen och för reflektion kring hur vi påverkas av stress.

– Men det är väldigt viktigt att förstå att stressen inte är ett individproblem, det är ett arbetslivs- och samhällsproblem. De här personerna går inte in i väggen för att de är svaga, tvärtom. De är ofta mycket engagerade medarbetare, sa Cecilia Elander.

I Sverige är 34 000 personer sjukskrivna för svår stress eller utmattningssyndrom. 2013 var det ekonomiska bortfallet i EU-länderna på grund av utmattningssyndrom 600 miljarder euro.

Motverka stress genom diskussioner

En av seminariedeltagarna var Melanie Hadjikhani, socialsekreterare i Uppsala kommun, som är mitt i genomförandet av ett treårigt projekt för att bättre kunna rekrytera och behålla personal.

Melanie Hadjukhani porträtt– Det är bra att det kommer att finnas ett verktyg för att skapa diskussioner om de här frågorna. På min enhet gör vi det ganska bra men jag tror det finns jättemånga som behöver det. Och det är positivt att verktyget är gratis när det inte alltid finns så mycket resurser, sa hon, och nämnde också att seminariet gav bra kunskap om vad stress är och gör med kroppen.

Vill du se seminariet? Titta på Gilla Jobbets filmupptagning. Det finns också film från ett annat av Gilla Jobbets seminarier om stress.

Motverka stress – tips på checklistor och test

Suntarbetsliv har checklistor för arbetsbelastning och arbetstid.

Här finns verktyget Stress och balans med ett test som mäter den enskildes stressnivå. Testet utgår från KEDS, som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom.

Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper. Det ger stöd i att börja förebygga osund stress.

Använd "stressluppen"

När beslut ska fattas, lägg en stresslupp över för att få med stressperspektivet:

 1. Finns risken att beslutet skapar osund stress på sikt?
 2. Behöver vi fatta beslutet ändå och hur mycket stress kan det orsaka?
 3. Vilka kan komma att påverkas?
 4. Hur kan de komma att påverkas?
 5. Vilka negativa konsekvenser kan det ha?

Stressen blir därmed medvetet vald, innebär en större känsla av kontroll och kan kombineras med en handlingsplan för att motverka stress.

– Det finns situationer i en organisation där man måste fatta beslut som orsakar stress, men genom stressluppen kan man förbereda sig, säger Cecilia Elander på Suntarbetsliv.

Text: Jeanette Neij