Tummen upp för mätmetod mot stress

16 oktober 2017 Lästid: 3 min
Artur Tenenbaum gör tummen upp framför diagram på stor skärm
Hur förebygger vi psykisk ohälsa i arbetslivet bättre? Företagshälsovården kan ha en aktivare roll. – Vi har nu bra, framforskade och tidseffektiva metoder som kan mäta arbetsrelaterad stress, säger företagsläkare Artur Tenenbaum.

Foto: Jeanette Neij

Företagshälsovården kan ha en viktig roll när det gäller att påvisa stressrelaterad ohälsa tidigt. Nu sprids en forskningsbaserad mätmetod som fångar upp arbetsrelaterad stress – på både individ- och gruppnivå.
– Metoden är lätt att förstå och ger återkoppling direkt, säger företagsläkare Artur Tenenbaum.

Stress och hög arbetsbelastning är i dag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterade besvär. För att vända utvecklingen och få färre att drabbas av utmattningssyndrom krävs insatser på flera håll.

– En avgörande faktor för att avhjälpa det här är företagshälsovården, sa överläkare Maria Albin, Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, på ett seminarium den 11 oktober.

På seminariet, anordnat av centrumet och Karolinska Institutet, diskuterade forskare och praktiker vetenskapliga metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Diagram visar stressnivån

Ett sådant verktyg, LUQSUS-K, används av bland annat Västra Götalandsregionens företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet, som omfattar 53 000 anställda. Delar av verktyget har utvecklats av forskare i Lund och består av fyra frågeformulär. Deltagaren fyller i formulären och svaren matas in i ett beräkningsprogram som tar fram tydliga diagram. Diagrammen visar upplevd stress i arbetet, vilka faktorer som påverkar och om personen riskerar att drabbas av utmattningssyndrom.

Forskarna har nyligen kunnat visa att det första frågeformuläret (LUCIE) verkligen mäter arbetsrelaterad stress, och inte annan stress i livet.

– Metoden är lätt att förstå, lätt att administrera och ger pedagogisk återkoppling direkt. Ligger man på grönt i första formuläret har man inga stressymtom, på rött är det illa, berättade läkare Artur Tenenbaum, enhetschef på Hälsan & Arbetslivet.

Stor potential för att undersöka hela arbetsplatser.

Enheten har nu utarbetat en klinisk handbok för sin arbetsmodell. Tanken är att underlätta för företagshälsovården att använda LUQSUS-K vid utredning, sjukskrivning och rehabilitering av misstänkt utmattning eller förstadier till utmattningssyndrom. Eftersom resultaten från ett av frågeformulären även visar vilka faktorer som bidrar till stressen kan rätt åtgärder lättare sättas in.

Kan mäta stora grupper

Hittills har metoden använts på individnivå och i några fall på avdelningsnivå för att kartlägga den psykosociala arbetsbelastningen i en hel arbetsgrupp, i förebyggande syfte. Men Artur Tenenbaum ser stor potential för att undersöka hela arbetsplatser. Inom ramen för Mobiliseringsinitiativet – en nationell mobilisering för att förebygga sjukfrånvaron – har docent Kai Österberg i Lund tagit fram en webbversion av LUQSUS-K som användes i Västra Götalandsregionen och som kan användas för upp till 1 000 individer. Materialet finns tillgängligt på företagshälsovårdens portal fhvmetodik.se.

– Nu finns alltså ett vetenskapligt framforskat instrument som har använts kliniskt, är tidseffektivt och som vi vet kan användas både på individ- och gruppnivå för att upptäcka stressrelaterad ohälsa i tid och arbeta hälsofrämjande, sa Artur Tenenbaum, som hoppas på fler användare.

Förutom Hälsan & Arbetslivet använder i dag företagshälsovårdsenheter i bland annat Kristianstad och Jönköping samt Tetra Pak i Lund LUQSUS-K.

– En grundförutsättning för att metoden ska fungera på gruppnivå är att chefer vill skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med ohälsan. Metoden måste också förankras ordentligt och individerna få återkoppling. Det gäller att aldrig köra igång utan att informera och veta hur resultaten ska användas.

Tips

Ladda ner verktyget
LUQSUS-K och den kliniska handboken kostnadsfritt efter att ha godkänt användaravtalet.

Det fjärde frågeformuläret i LUQSUS-K är testet KEDS, som används vid utredning av utmattningssyndrom.

Suntarbetsliv erbjuder stresstestet KEDS inom ramen för verktyget Stress och balans.

Text: Jeanette Neij