Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Tips till samtalsledaren

I arbetet med verktyget utses någon till samtalsledare. Det kan vara chefen, någon annan i gruppen eller från övriga organisationen.

Uppgiften som samtalsledare är att förklara syftet, leda gruppen genom övningarna och berätta hur resultaten ska användas. Samtalsledaren ska också uppmuntra till dialog och aktiv medverkan.

Stöd i varje övning

Som samtalsledare är det bra att bekanta sig med övningarna och dess syften inför arbetet med materialet. Då blir det lättare att anpassa övningarna efter behov och förutsättningar. Till hjälp finns handboken för samtalsledare med konkret vägledning inför varje övning och ytterligare tips före, under och efter genomförandet!