Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Tips till samtalsledaren

I arbetet med verktyget utses någon till samtalsledare. Det kan vara chefen, en medarbetare eller någon från övriga organisationen.

Samtalsledaren ska:

  • förklara syftet med verktyget
  • leda gruppen genom övningarna
  • berätta hur resultaten ska användas
  • uppmuntra till dialog och aktiv medverkan

Stöd i varje övning

Som samtalsledare är det bra att bekanta sig med övningarna och dess syften inför arbetet med materialet. Då blir det lättare att anpassa övningarna efter behov och förutsättningar.

Till hjälp finns handboken för samtalsledare. Den innehåller konkret vägledning inför varje övning och ytterligare tips före, under och efter genomförandet!