en ung glad tjej med flygigt hår som tar en vinter promenad i solen

Ta en promenad och lär dig mer om OSA! Nu startar Suntarbetsliv promenadseminarier i olika ämnen om arbetsmiljö, att lyssna på under en morgonpromenad. Det första ägde rum den 16 december.

Foto: Juliana Wiklund / Johnér

Promenera på seminarium med Suntarbetsliv

Över 300 personer deltog när Suntarbetsliv hade premiär för digitala promenadseminarier. Det handlade denna första gång om OSA. Vad ämnet blir vid nästa tillfälle beror på vilka behov som kan visa sig vara störst.

Under skorna knastrar det lätt om den sista nattfrosten. I lurarna hälsar Helena Engelke välkommen till Suntarbetslivs första digitala promenadseminarium – “OSA i praktiken”. Det är utformat så att lyssnarna ska kunna röra på påkarna och inhämta kunskap samtidigt.

Värdarna Helena Engelke och Charlotte Wiberg Wikholm är kommunikatör respektive verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv. Med hjälp av forskning och goda exempel kastar de ljus över OSA alltmedan lungorna fylls av morgonluft. Det är inte alls dumt.

Tanken med digitala promenadseminarier är att ta de tillfällen som finns att bryta stillasittandet. Det kräver en lite annan utformning än den gängse. Samtidigt som en presentation visas för dem som valt att titta hemma vid datorn, ska den som är ute och går inte behöva känna att hen missar något.

Vi arbetar med att skapa bilder i huvudet.

Helena Engelke, kommunikatör på Suntarbetsliv

– Vi som pratar har fått tänka oss för ordentligt. Det gäller att vara noga med att ge en tydlig struktur, och att använda ett målande språk. Vi arbetar med att skapa bilder i huvudet, att variera rösterna genom att växla mellan oss två och att varva med ljudklipp från forskare och sakkunniga, berättar Helena Engelke.

Ett nytt arbetssätt

Men det är också ett nytt arbetssätt. Den avdelning inom Suntarbetsliv som heter Resursteamet har under ett drygt år varit föregångare med digitala frukostträffar som har varit mycket uppskattade. Nu samlas alltså hela Suntarbetslivs arsenal av kompetens i digitala seminarier. Det innebär snabbare fötter i spridandet av behövd kunskap, och närmare kontakt med målgruppen.

– Det här är ytterligare ett sätt för oss att kunna tillgängliggöra Suntarbetslivs utbud av olika verktyg och frågor. Och framförallt att möta chefer, skyddsombud och HR. Vi får direktkontakt och vi kan lyssna: Vad står de i nu? Vad är det för frågor där ute? Vilka stöd har vi som vi kan få fram till dem?

Frågan om återhämtning har verkligen lyfts

Det första digitala promenadseminariet handlade om OSA. Behoven på det området är stora, i spåren av pandemin. Den som arbetat på distans, den som slitit i vården, den som hanterat risk i arbete med människor – alla i den sektor Suntarbetsliv vänder sig till har stora behov av att komma tillrätta med hög arbetsbelastning, att väga upp den med återhämtning.

Och allt det rör OSA-området, förklarar Helena Engelke:

– Det är i den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön symptomen först märks. Stress innebär större risk för kränkande särbehandling, och arbetstider blir förskjutna i en så extrem period. Vi har sett att frågan om återhämtning verkligen har lyfts.

Raster på jobbet

Om återhämtning tidigare har handlat om hur man vilar på fritiden, eller hur man kompenserar med träning, så ligger fokus numera på återhämtning på arbetet. Det är raster på jobbet som gör att medarbetare håller i längden och kan ha en meningsfull fritid. Ja, kanske till och med orkar träna fastän arbetsvardagen är  pressad.

Promenadseminariet inleddes med en ordentlig genomgång av OSA, och av en perspektivförskjutning från det individuella till det organisatoriska. Sen följde kloka ord från forskare, ett par goda exempel på hur man kan jobba med OSA, och vägledning till Suntarbetslivs verktyg på OSA-området. Som grund för seminariet fanns frågor som lyssnarna ombetts skicka in vid anmälningen.

– Vi har använt omkring femton frågor som vi har besvarat i seminariet. De frågor som inte har fått svar får det i en digital goodiebag som vi skickar ut, innehållande bland annat material från seminariet samt en affisch som på ett visuellt sätt sammanfattar vad som sägs.

Det var otroligt roligt att få så direkt respons

Frågorna som kom i chatten fick svar direkt, en del under själva seminariet och en del i chatten. Där kom bra information fram om vilka frågor som är viktiga, och det visar att chatten kommer att bidra till att Suntarbetsliv kan vara relevanta och tajmade i kommunikationen med målgruppen.

Diskussionen under seminariet var livlig, deltagarna uttryckte upppskattning ofta och tydligt. Helena Engelke var väldigt glad efter premiären.

– Det var otroligt roligt att få så direkt respons, det kommer vi att leva på länge!

Inlägg taggat med:

Text: Marika Sivertsson, 20 december 2021

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?