Promenera på seminarium med Suntarbetsliv

20 december 2021 Lästid: 4 min
en ung glad tjej med flygigt hår som tar en vinter promenad i solen
Ta en promenad och lär dig mer om OSA! Nu startar Suntarbetsliv promenadseminarier i olika ämnen om arbetsmiljö, att lyssna på under en morgonpromenad. Det första ägde rum den 16 december.

Foto: Juliana Wiklund / Johnér

Över 300 personer deltog när Suntarbetsliv hade premiär för digitala promenadseminarier. Det handlade denna första gång om OSA. Vad ämnet blir vid nästa tillfälle beror på vilka behov som kan visa sig vara störst.

Under skorna knastrar det lätt om den sista nattfrosten. I lurarna hälsar Helena Engelke välkommen till Suntarbetslivs första digitala promenadseminarium – ”OSA i praktiken”. Det är utformat så att lyssnarna ska kunna röra på påkarna och inhämta kunskap samtidigt.

Värdarna Helena Engelke och Charlotte Wiberg Wikholm är kommunikatör respektive verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv. Med hjälp av forskning och goda exempel kastar de ljus över OSA alltmedan lungorna fylls av morgonluft. Det är inte alls dumt.

Tanken med digitala promenadseminarier är att ta de tillfällen som finns att bryta stillasittandet. Det kräver en lite annan utformning än den gängse. Samtidigt som en presentation visas för dem som valt att titta hemma vid datorn, ska den som är ute och går inte behöva känna att hen missar något.

Vi arbetar med att skapa bilder i huvudet.

Helena Engelke, kommunikatör på Suntarbetsliv

– Vi som pratar har fått tänka oss för ordentligt. Det gäller att vara noga med att ge en tydlig struktur, och att använda ett målande språk. Vi arbetar med att skapa bilder i huvudet, att variera rösterna genom att växla mellan oss två och att varva med ljudklipp från forskare och sakkunniga, berättar Helena Engelke.

Ett nytt arbetssätt

Men det är också ett nytt arbetssätt. Den avdelning inom Suntarbetsliv som heter Resursteamet har under ett drygt år varit föregångare med digitala frukostträffar som har varit mycket uppskattade. Nu samlas alltså hela Suntarbetslivs arsenal av kompetens i digitala seminarier. Det innebär snabbare fötter i spridandet av behövd kunskap, och närmare kontakt med målgruppen.

– Det här är ytterligare ett sätt för oss att kunna tillgängliggöra Suntarbetslivs utbud av olika verktyg och frågor. Och framförallt att möta chefer, skyddsombud och HR. Vi får direktkontakt och vi kan lyssna: Vad står de i nu? Vad är det för frågor där ute? Vilka stöd har vi som vi kan få fram till dem?

Frågan om återhämtning har verkligen lyfts

Det första digitala promenadseminariet handlade om OSA. Behoven på det området är stora, i spåren av pandemin. Den som arbetat på distans, den som slitit i vården, den som hanterat risk i arbete med människor – alla i den sektor Suntarbetsliv vänder sig till har stora behov av att komma tillrätta med hög arbetsbelastning, att väga upp den med återhämtning.

Och allt det rör OSA-området, förklarar Helena Engelke:

– Det är i den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön symptomen först märks. Stress innebär större risk för kränkande särbehandling, och arbetstider blir förskjutna i en så extrem period. Vi har sett att frågan om återhämtning verkligen har lyfts.

Raster på jobbet

Om återhämtning tidigare har handlat om hur man vilar på fritiden, eller hur man kompenserar med träning, så ligger fokus numera på återhämtning på arbetet. Det är raster på jobbet som gör att medarbetare håller i längden och kan ha en meningsfull fritid. Ja, kanske till och med orkar träna fastän arbetsvardagen är  pressad.

Promenadseminariet inleddes med en ordentlig genomgång av OSA, och av en perspektivförskjutning från det individuella till det organisatoriska. Sen följde kloka ord från forskare, ett par goda exempel på hur man kan jobba med OSA, och vägledning till Suntarbetslivs verktyg på OSA-området. Som grund för seminariet fanns frågor som lyssnarna ombetts skicka in vid anmälningen.

– Vi har använt omkring femton frågor som vi har besvarat i seminariet. De frågor som inte har fått svar får det i en digital goodiebag som vi skickar ut, innehållande bland annat material från seminariet samt en affisch som på ett visuellt sätt sammanfattar vad som sägs.

Det var otroligt roligt att få så direkt respons

Frågorna som kom i chatten fick svar direkt, en del under själva seminariet och en del i chatten. Där kom bra information fram om vilka frågor som är viktiga, och det visar att chatten kommer att bidra till att Suntarbetsliv kan vara relevanta och tajmade i kommunikationen med målgruppen.

Diskussionen under seminariet var livlig, deltagarna uttryckte upppskattning ofta och tydligt. Helena Engelke var väldigt glad efter premiären.

– Det var otroligt roligt att få så direkt respons, det kommer vi att leva på länge!

Ny chans för OSA-seminariet

Missade du det här seminariet? Då finns en ny chans den 28 januari mellan 8.15 och 9.00!

Anmäl dig här nedan och boka in en morgonpromenad i din kalender.

Ta mig till information och anmälan för nytt promenadseminarium om OSA den 28 januari!

Bra OSA med rätt verktyg

På OSA i praktiken fick deltagarna veta mer om hur de kan arbeta konkret med att utveckla OSA på arbetsplatsen, vinsterna med bra OSA och verktyg att använda från Suntarbetsliv.

tumme upp illustration SuntarbetslivBland de stöd som presenterades fanns OSA-kollen. I den ingår bland annat en podd med Stefan Blomberg, psykolog och forskare, expert på kränkande särbehandling. Även en film om krav och resurser i arbetet finns med i OSA-kollen, med Sara Göransson, arbets- och organisationspsykolog.

Som inspiration fanns också utdrag ut artiklar från nyhetsbrevet:

Text: Marika Sivertsson