två män från räddningstjänsten utanför en ambulans. Tittar in i kameran.

Att jobba skift kan vara slitsamt. Då är det viktigt med bra scheman. Det finns forskningsbaserad kunskap om vad som är viktigt att tänka på när man lägger sådana scheman.

Foto: Christian Ferm / Johner

Skiftarbete – 6 tips för bra scheman

Arbetstiderna är viktiga för hur man mår. Många inom vården arbetar skift och har stort behov av återhämtning nu efter pandemin. Professor Göran Kecklund tipsar om hur vårdens skiftarbetare kan få arbetsscheman de mår bra av.

Arbetstiderna påverkar möjligheterna till vila och återhämtning. Med långa arbetspass, skiftarbete och många arbetsdagar i följd ökar det behovet, påpekar Göran Kecklund.

En studie han var med om att genomföra visar att i stort sett alla som arbetar skift inom vården har sömnbrist till och från. Mest om man arbetar natt eller har kort dygnsvila.

Och många i vården är uttröttade efter pandemin.

Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet– Samtidigt blir det en ökad press när årsinfluensa och RS-virus återvänder. Och det finns en vårdskuld att beta av. Då blir det kanske inte den återhämtning man behöver och det kan åter bli tufft, säger han.

Därför är det extra viktigt just nu med arbetsscheman som är bra för hälsan.

Auktoritet inom området

Göran Kecklund är en svensk auktoritet när det gäller kunskap om återhämtning och arbetstider. Han är föreståndare och professor vid Stressforskningsinstitutet och har under lång tid forskat om sådana frågor.

Bra arbetstider gör att organisationen som helhet klarar påfrestningar i form av exempelvis arbetstoppar bättre, betonar han. Arbetstider och scheman är i högsta grad en organisatorisk fråga.

Grundläggande råd

Göran Kecklund har några konkreta tips för hälsosammare skiftscheman som han menar vilar på stabil vetenskaplig grund:

 • Se till att medarbetarna får minst elva timmars dygnsvila
 • Undvik långa arbetspass på tolv timmar och mer
 • Börja inte dagskift för tidigt och helst inte innan sju på morgonen
 • Planera inte in arbete mer än fyra-fem dagar i följd
 • Sprid ut lediga dagar i schemat
 • Håll minst varannan helg ledig

– Ett eller annat avsteg kanske inte är så avgörande. Men ju fler avvikelser man har från de rekommendationerna desto högre risk, säger han.

Forskningen visar också att återhämtningen gynnas om de anställda får möjlighet att påverka sina arbetstider. Det ger en bättre balans mellan arbete och privatliv. Det i sin tur ger färre sömnstörningar, minskad sjukfrånvaro och färre olyckor på arbetet.

Riskbedöm och involvera medarbetarna

Det finns några saker som är viktiga att tänka på, enligt Göran Kecklund, för att få till bättre arbetsscheman:

 • Se till att medarbetarna blir delaktiga.
 • Stressa inte fram nya lösningar. Ha tålamod och förankra dem i organisationen.
 • Skapa intresse och engagemang för arbetstidsfrågor på arbetsplatsen.

Hur ska man göra då om man har arbetsscheman som inte håller sig till rekommendationerna och det av olika anledningar visar sig svårt att ändra på dem? Då blir det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, extra viktigt, menar Göran Kecklund:

 • Riskbedöm era arbetsscheman.
 • Följ upp medarbetarnas hälsa och eventuella säkerhetsrisker på arbetsplatsen.
 • Stötta skiftarbetarna med utbildning om återhämtning, bra arbetsmiljö i övrigt och hälsofrämjande åtgärder.

Att få ihop livspusslet

Om det är möjligt att genomföra förbättringar av arbetstiderna är det viktigt att tänka på hur man gör dem. Det kan till exempel finnas en konflikt mellan arbetsgivarens behov av en bra och attraktiv arbetsmiljö och medarbetarnas intresse av långa sammanhängande ledigheter. Det handlar ofta om att anställda försöker få ihop livspusslet och få loss tid till familjen och fritidsaktiviteter.

Det gäller att göra medarbetarna delaktiga.

– Det gäller att göra medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen, säger Göran Kecklund.

Till sist gäller det också att tänka på att arbetstiderna inte är allt.

Man får inte ha en övertro på schemaändringar. Återhämtning och hälsa är komplexa utmaningar och handlar också om att ha en bra arbetsmiljö när man är på jobbet.

Text: Michael Nyhaga, 25 oktober 2021