Trick för större trivsel i hemtjänstgruppen

20 augusti 2019 Lästid: 4 min
En kvinna i vårdkläder skrattar tillsammans med en äldre kvinna vid ett bord.
Känner varandra. Kvalitetsombudet Maria Brorsson och Yvonne Eliasson som får stöd från Södertulls hemtjänst känner varandra. Det är en av vinsterna med små arbetsgrupper och fasta vårdtagare.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Södertulls hemtjänst i Varberg har gått från stress och sjukskrivningar till fniss och tryggare team. Här kan arbetsdagen börja med att de drar varsitt affirmationskort och läser högt för varandra.
‒ En del gillar det, andra skrattar lite. Men det blir en bra stämning, säger kvalitetsombudet Maria Brorsson.

Tack för allt som är gott i mitt liv står det på ett av korten i bunten som Maria Brorsson visar. Kortet är blankt och rosa med en suddig blomma bakom orden i snirklig vit skrivstil.

Det är hennes egen idé att använda korten när gruppen samlas inför arbetsdagen.

Tack för mina känslor som visar mig vägen. Ett djupblått kort med detaljer från ståndare och pistiller ligger överst i traven bredvid.

‒ Att fnissa om det känns lite fånigt är helt okej! Det är den lilla stunden tillsammans som är det viktiga, säger hon och ler.

Varbergs kommun har gjort flera insatser för att minska på sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. En åtgärd var att för några år sedan utse så kallade kvalitetsombud. Planeraren Maria Brorsson är ett av dem, och hon har fått utbildning om kvalitetsfrågor.

I det uppdraget ingår att inspirera till kreativt tänkande och vara stödjande i det kundnära arbetet och arbetsplatsutvecklingen. Maria är dessutom arbetsplatsombud för Kommunals medlemmar och skyddsombud sedan fyra år.

Jobbar i små grupper

Hon säger att hon älskar arbetsmiljöfrågorna.

Maria Brorsson framför grönska. Hon ler. ‒ Funkar inte arbetsmiljön så funkar ingenting.

I rollen som planerare sitter Maria, undersköterska i grunden, som en spindel mitt i nätet och känner av hur arbetsgruppen med de tretton medarbetarna har det.

‒ Jag ser direkt om något inte fungerar och då gör vi snabba åtgärder innan det blir långa sjukskrivningar.

Sjukfrånvaron på Södertulls hemtjänst är väldigt låg i jämförelse med övriga kommunen, enligt Maria. Förklaringen till att de numera har en bättre arbetsmiljö än tidigare tror hon framför allt ligger i hur arbetet är organiserat.

‒ Att jobba i små grupper är alltid att föredra. Vi har fasta vårdtagare och har byggt upp ett fint samarbete inom teamet. Hoppar du däremot runt blir det oroligt även hos vårdtagaren och när de är otrygga tar arbetet längre tid.

Att jobba i små grupper är alltid att föredra.

Ett bra arbetsschema och ett gott samarbete alstrar mindre stress, menar hon. Arbetsplatsträffen är också viktig, då pratar de om hur de har det med stress i arbetsgruppen.

När det kärvar har hon nära till sin chef, Yvonne Sturesson. Deras rum ligger intill varandra i korridoren mellan dagcentralen och lunchrestaurangen på Södertull.

‒ Då gör vi något åt det tillsammans, och om någon mår dåligt går det fort att få komma till Kommunhälsan.

‒ Vi ger och tar tips och idéer från varandra. ´Hur gör du för att det ska gå så här fort för dig, och ändå fungera bra´?

Åtta minuters träning om dagen

Alla på Södertulls hemtjänst har en lucka på åtta minuter i schemat varje dag. På de åtta minuterna har de i arbetsuppgift att träna.

‒ Det är vår chef som sagt åt oss planerare att lägga in det varje dag. Det kan vara fler grupper som gör likadant.

De har även ett minigym i en vrå i ett mötesrum. Där står ett vanligt bord med några hantlar i olika vikter, och träningsband. På två inplastade papper finns tips om enkla rörelser.

Den som hellre vill slappna av kan sjunka ned i en massagestol.

‒ Ibland smiter jag in hit en stund före lunchen och tränar lite på egen hand, säger Maria.

På morgnarna kör hon och arbetskamraterna i gruppen dessutom ett jättekort träningspass på ungefär tre minuter. Ofta blir det övningar som liknar mediyoga, enkla rörelser som till och med kan göras när man sitter på en stol.

‒ Vi mjukar upp oss lite tillsammans med enkla övningar som sätter fart på cirkulationen och värmer upp kroppen. Då minskar risken för sträckningar och andra skador under arbetsdagen.

Just den här eftermiddagen ska nämndpolitikerna i Varberg gå en utbildning om sitt arbetsmiljöansvar. Det är inget Maria hört talas om, men hon tycker att det låter bra.

‒ Man tänker inte på att det är politikerna som är våra arbetsgivare. Efter utbildningen kanske de ser på oss på ett annat sätt. Att det är människor de bestämmer över.

6 trick för större trivsel

  • Skapa små arbetsgrupper
  • Ha fasta vårdtagare
  • Närhet till chefen
  • Alla ska veta vad de ska göra
  • Värm upp kropp och själ inför arbetsdagen
  • Ta tag i problem direkt och prata om dem på arbetsplatsträffen

Kvalitetsombud inom socialförvaltningen i Varberg - så jobbar de

  • ingår i personalgruppen
  • har fått en utökad kunskap i kvalitetsfrågor och därmed större ansvar kring kvaliteten
  • fungerar som en länk mellan hemtjänstgruppen och organisationen när det gäller utveckling och förbättringsarbete på arbetsplatsen
  • kan kompletteras med stödpedagoger och samordnare

Text: Anna Norrby