Leende kvinna i vårdarbetskläder sitter på knä och pratar med äldre man i rullstol.

Tillit i ett arbetslag handlar om att våga göra rätt. Finns en sådan tillit, finns också utrymme att prata om riskerna vid till exempel en patientförflyttning, visar en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Tillit i arbetslaget ger säkrare vård

Tillit i arbetsgruppen ökar säkerheten inom vården. I en ny studie visar Charlotte Wåhlin och hennes forskarlag på betydelsen av stöd och tillit, och vilka konsekvenserna kan bli av bristen på det.

Om medarbetare i arbetsgrupper slutar rapportera incidenter och risker, försvinner en kugge i det maskineri som ska göra arbetsdagen säker. Och det är precis vad som kan ske om åtgärder uteblir, efter en vårdskada eller arbetsskada.

I en ny studie har Charlotte Wåhlin och hennes forskarlag undersökt dels medarbetares handlingar vid incidenter, dels arbetsgruppens och ledningens handlingar, samt de känslor som är förknippade med det.

I undersökningen framkommer att så gott som alla medarbetare som varit involverade i incidenter där en patient skadats känner skuld, och ibland skam. De undrar om de agerat korrekt, om skadan var deras fel.

Den som själv har skadats i arbetet känner istället sorg och ilska över de konsekvenser hen drabbats av, som värk i kroppen, eller stressrelaterad ångest.

Våga prata om risker

–  Vi har undersökt både patientsäkerhetsperspektivet och arbetsmiljöperspektivet, vilket är ovanligt. Det vi ser är att det är viktigt att det finns tillit i arbetsgruppen och till chefen, så att man vågar prata om de risker som finns på båda områdena. Och vi har fått en tydlig indikation på att de här frågorna behöver mer uppmärksamhet, säger Charlotte Wåhlin.

Ett av citaten i publikationen lyder: ”Det var bara att köra. Det var liksom…jag tänkte inte alls på mig själv att någonting kanske skulle kunna gå snett, utan det var bara patienten i fokus”. (sjuksköterska).

Det är vanligt att vårdpersonal har stort fokus på patientens säkerhet, men inte på sin egen, konstaterar Charlotte Wåhlin.

Studien är den senaste publikationen inom forskningsprojektet PAWSS, där 34 medarbetare inom vården har berättat om sammanlagt 71 incidenter.

I resultatet sticker två saker ut: betydelsen av tillit i arbetslaget, och de starka känslor som är förknippade med incidenterna och hur de har hanterats.

Riskacceptans kan bero på stress

Även frågan om riskacceptans har visat sig vara viktig – det vill säga ett sammanhang där risker blir normaliserade. Anledningarna till det kan vara flera, men ofta beror det på stress, eller på hur chefen hanterar riskerna.

– Det vi har studerat är själva incidenten där vårdpersonal eller patient skadar sig, med fokus på vad som händer efteråt. Det hör ihop: vi har sett att betydelsen av tillit i teamet och till ledningen behöver finnas både före, under och efter en incident, förklarar Charlotte Wåhlin.

Hon exemplifierar med en fallolycka; en sjuksköterska kommer in i ett rum. Där ligger en person på golvet, bredvid står en medarbetare. Vad sjuksköterskan gör beror på graden av tillit respektive riskacceptans i arbetslaget.

Tillit handlar om att våga göra rätt.

– Tillit handlar om att våga göra rätt. Hen kan stanna upp och ta reda på vad som har hänt. Lägga en kudde under och hämta hjälp. Eller, om riskacceptansen är högre, flytta patienten utan att tillräckligt med personal är tillgänglig.

Incidenter behöver följas upp

Tilliten till arbetslaget handlar om tilltron till varandras kompetens. Tilliten till chefen handlar om tilltro till att man följer upp incidenter och dokumentation på arbetsplatsen, och att medarbetare får stöd att våga berätta, och att bearbeta händelsen efteråt.

– Studien visar att det är otroligt frustrerande och att det väcker mycket ilska när chefen inte bryr sig. Det är A och O att chefen stärker sitt team i att prata om risker och händelser. Andra yrkesgrupper får debriefing så snart något hänt, men ett sådant system behöver utvecklas på många vårdarbetsplatser.

Chefens roll viktig för tillit

Hon anser att det i studien finns mycket att hämta för fortsatt forskning. Framför allt hur man skapar tillit i arbetslagen, men också hur lärandet i organisationen kan öka. Det studien i sig visar är att chefens roll är oerhört viktig, och att förmågan att bygga tillitsfulla arbetslag bör utvecklas i utbildningar i chefsprogram. I övrigt poängterar Charlotte Wåhlin att nödvändiga lagar och regler redan finns på plats:

– Använd dem. Gör verkstad av intentionen! Det görs inte av sig självt, det vet vi ju alla.

Text: Marika Sivertsson, 22 juni 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?