Film lyfter fram sambandet arbets- och vårdskador

9 februari 2016 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Säkerhetskultur inom vården är viktigt både för att förebygga arbetsskador och patientskador. Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop.

I en kort film visar anställda inom vården hur de har arbetat med säkerhetskultur.

 

Porträtt av Charlotte Wåhlin.
Arbeta vardagsnära, ihärdigt och långsiktigt med att upptäcka de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Och utveckla en gemensam säkerhetskultur som omfattar både anställda och patienter, säger Charlotte Wåhlin.

Foto:

Sammanfattning av artikeln

Säkerhetskultur inom vården är viktigt både för att förebygga arbetsskador och patientskador. Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop.

I en kort film visar anställda inom vården hur de har arbetat med säkerhetskultur.

 

Filmen ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö” vill inspirera till att förebygga arbetsskador och vårdskador – samtidigt. Man kan visa den exempelvis på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper, förklarar Charlotte Wåhlin.

Charlotte Wåhlin är fysioterapeut och ergonomiforskare vid Linköpings universitet och en av initiativtagarna till filmen, som är fem minuter lång. Tre anställda inom olika typer av vård berättar om hur de har arbetat med egna och patienters fallolyckor, stress som skapar tunnelseende och misstag, utmaningar i hemsjukvård med allt från läkemedelslistor till riskabla arbetsställningar.

 

Arbetsmiljö och patientsäkerhet

Filmen är en del i ett kommunikationsprojekt om arbetets betydelse för hälsan.

– Vi har också startat ett forskningsprojekt om arbetsmiljö och patientsäkerhet, med stöd från Region Östergötland och Linköpings universitet, berättar Charlotte Wåhlin, som brinner för att föra ut forskningsresultat till chefer och anställda på arbetsplatserna.

Mer kunskap om arbetsskador

När de på Arbets- och miljömedicin utreder arbetsskador möter de människor som på olika sätt har skadat sig på grund av arbetet. Till de vanligaste idag hör belastningsskador och psykisk ohälsa, och en stor del av de drabbade är kvinnor inom vård, omsorg och skola.

Målet med forskningsprojektet är att få mer kunskap om hur man kan förebygga skador och förbättra arbetsmiljön.

– Det gäller att arbeta vardagsnära, ihärdigt och långsiktigt med att upptäcka de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Och att utveckla en gemensam säkerhetskultur som omfattar både anställda och patienter, säger Charlotte Wåhlin. I projektet ska vi börja med att titta på rapporterade skador som har drabbat bägge grupperna och analysera och klassificera vad det är som har hänt.

OSA och belastningsskador

Deltagarna i projektet har olika yrkesbakgrund och positioner i vården. Därmed får man flera olika perspektiv på resultaten. Charlotte Wåhlin hoppas att man sedan kan fortsätta studera vad som händer när man inför olika metoder för att bedöma risker för både patienter och medarbetare: minskar de olika formerna av skador?

Riskerna som man ska bedöma handlar bland annat om hur medarbetare belastar sig både fysiskt och psykiskt. Det kan till exempel handla om att bedöma den belastningsergonomiska risken med att förflytta en människa i vård och omsorg. Där kan man använda checklistor.

Det handlar också om risker med arbetets organisering, som bemanning och arbetstidsscheman. Sådana frågor tar Arbetsmiljöverket upp i föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

– Det är viktigt att arbeta samtidigt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är inte olika boxar utan det finns ett samband, säger Charlotte Wåhlin. Exempelvis ökar risken för att man inte använder de lyfthjälpmedel som finns om man är stressad. Och den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi beter oss mot varandra. Finns det en säkerhetskultur där man självklart ber andra om hjälp?

– Chefer och andra måste se allt detta som en helhet. Och genom att analysera händelserna bakom rapporterade skador hoppas vi lära oss mycket mer om hur man kan förebygga!

Förbättra ert säkerhetsklimat

Text: Mats Utbult