läkare sitter i ett undersökningsrum framför en pojke som sitter på en brits. De pratar med varandra.

Bra arbetsmiljö för vårdpersonalen skapar bättre patientsäkerhet. Det visar forskning, och det har Region Kalmar tagit fasta på när de utvecklat sitt gemensamma säkerhetsarbete för båda grupperna.

Foto: Maskot / TT

Gemensamt säkerhetsarbete bättre för alla

I Region Kalmar har man numera en gemensam enkät för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta med säkerheten för både patienter och vårdpersonal. På köpet sparar man tusentals arbetstimmar.

Hans-Peter Eriksson är HR-strateg i Region Kalmar län. I maj 2019 förbereder han och utvecklingsstrateg Lena Hagman den enkät som medarbetarna ska få i september.

lena hagman, arbetar med patientsäkerhet i Region Kalmar. Den gemensamma enkäten har ökat samarbetet mellan dem som jobbar med arbetsmiljö och patientsäkerhet, menar Lena Hagman, som jobbar med patientsäkerheten. Några konkreta resultat finns dock inte ännu, eftersom det är ett långsiktigt arbete.

– Vi provar oss fortfarande fram för att hitta ett bra gemensamt arbetssätt, säger hon.

Den första sammanslagna enkäten skickades ut år 2017 och besvarades av 83,3 procent av medarbetarna. Innan dess fick alla svara på en enkät om arbetsmiljö vartannat år – och på en om patientsäkerhet vartannat. Trots att ungefär hälften av frågorna var desamma, fanns nästan ingen koppling mellan enkäterna.

– Det var ju heltokigt eftersom det både tog tid och kostade pengar, säger Hans-Peter Eriksson.

Om alla regionens 7000 medarbetare ägnar en kvart åt att istället fylla i en gemensam enkät vartannat år innebär det att regionen sparar 1750 arbetstimmar.

Enkäten hjälpte ögonmottagningen

Att hög patientsäkerhet hänger samman med god arbetsmiljö är vetenskapligt bevisat. Marianne Törner är professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och har visat att möjligheten att göra sin röst hörd, utrymme för egna initiativ och personligt engagemang betyder mer för kvaliteten än detaljerade regler.

Anita Axesol Greis, skyddsombud och sjuksköterska på ögomottagningen, Oskarshamns sjukhus.Anita Axesol Greis är sjuksköterska på ögonmottagningen vid Oskarshamns sjukhus och Vårdförbundets skyddsombud på arbetsplatsen. Tempot på mottagningen är högt och tillsammans med en kollega tog hon i fjol emot 3517 personer på den sjuksköterskeledda mottagningen.

Medarbetarenkäten har hjälpt henne och hennes arbetskamrater att se vad som behöver förbättras på mottagningen. Därefter har de arbetat i grupper med att ta fram förslag på åtgärder.

Nyligen undersökte ögonmottagningen hur effektivt de använde sina resurser. Resultatet visade tydligt att mottagningen inte har tillräcklig bemanning för att hålla väntetiderna på en rimlig nivå.

– Vi behöver en sjuksköterska till, men om resurserna inte räcker så finns det ett lugn i att veta att det inte är vårt fel att vi inte hinner allt vi borde och vill göra.

I dag utgår mottagningen från de resurser som finns och ser hur mycket de kan göra inom ramen. Mycket handlar om rätt person på rätt plats, att ha rätt grejer framme och att använda den mest effektiva och bästa tekniken.

Gemensamma skyddsronder

Cirka 85 procent av alla anställda inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län arbetar med patienter. Eftersom enkäten skickas digitalt, kan de övriga klicka bort frågor som rör patientsäkerhet. Det gör enkäten både bättre och mer effektiv.

Hans-Peter Eriksson, HR Region Kalmar.– När vi gjorde indelningen manuellt missade vi en gång dem som hanterar transporter, vilka definitivt jobbar med patienter, säger Hans-Peter Eriksson.

Många frågor har fokus på det som fungerar bra. Den nuvarande enkäten leder till ett helhetstänk kring frågor om arbetsmiljö och patientsäkerhet. Bland annat gör enheterna numera gemensamma handlingsplaner för de båda områdena.

Enligt Hans-Peter Eriksson har den gemensamma enkäten också gjort det enklare att jobba med skydds- och patientsäkerhetsronder.

– Eftersom båda ronderna går ut på att kartlägga, bedöma risker och vidta åtgärder, gör vi numera inte samma sak två gånger. När arbetsplatserna gör sina handlingsplaner har vi ett gemensamt tänk. Upplevelse av hot och våld och hantering av avvikelser är exempel på frågor som finns inom både arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.

Den gemensamma enkäten har definitivt kommit för att stanna. Sedan 2016 står det inskrivet i regionplanen att det är den som ska användas. Det ger arbetet en extra tyngd.

Text: Birgita Klepke, 04 juni 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?