Pia Gellerstedt är arbetsmiljöstrateg i Region Örebro län och höll i ett seminarium om patientsäkerhet och arbetsmiljö på universitetssjukhuset i Örebro.

Foto: Åsa Hammar

Bra arbetsmiljö ger en säkrare vård

En hög patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö hör ihop, det vet många vid det här laget. Men hur gör man? Region Örebro län bjöd på några goda exempel vid ett seminarium för chefer och skyddsombud i länet.

I Region Örebro län har arbetsmiljöansvariga och patientsäkerhetsansvariga på ledningsnivå börjat samarbeta i frågan. Den 1 september bjöd de in chefer och skyddsombud från verksamheter inom vård och omsorg till en heldag i ämnet, på Örebros universitetssjukhus. Pia Gellerstedt, arbetsmiljöstrateg i Region Örebro, höll i dagen.

Karlskoga lasarett – ett flaggskepp

Region Örebro län har själva ett riktigt flaggskepp vad gäller att samköra patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det är Karlskoga lasarett som har fått flera utmärkelser för sitt kvalitetsarbete. Mycket av det arbetet handlar om att koppla ihop förbättringar i patientsäkerheten med en bra arbetsmiljö.

– Allas delaktighet och utveckling är en av framgångsfaktorerna. Alla anställda har ett eget ansvarsområde förutom sitt ordinarie arbete, stort eller litet, sade Inga-Marie Larsson, kvalitetschef på Karlskoga lasarett.

Sjukhuset har bland annat en fem dagars obligatorisk grundutbildning i förflyttningsteknik för alla nyanställda. Varje avdelning har ett förflyttningsombud, och på väggarna i alla patientrum hänger hjälpmedel för att förflytta patienter.

Varje avdelning har också hygienombud. Den personen har mandat att säga till alla på avdelningen om de inte sköter hygienen enligt reglerna, till exempel om personalen har klockor eller smycken på sig.

Karlskoga lasarett har tjänat på sitt kvalitetsarbete. Idag råkar en eller två procent av sjukhusets patienter ut för trycksår, istället för landets genomsnitt på åtta procent. Sjukdagar som beror på belastningsskador har sjunkit till omkring 100 dagar per år på omkring 750 anställda.

Trycksår hos patienter och sjukfrånvaro hos de anställda handlar om stora pengar i en vårdorganisation. Bara trycksåren har en vårdkostnad på i snitt 14 000 kronor per person.

Kombinerad enkät

I Region Örebro län har ledningen gjort en kombinerad medarbetar- och patientsäkerhetsenkät till sina medarbetare. Enkäten skickades ut första gången i oktober 2015. Tidigare har de anställda fått två olika enkäter vid två tillfällen.

Svaren den här gången visade att det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– Man kan se att på de enheter där medarbetarna skattade ledarskapet högt, fanns ett högre mått av medarbetarskap och patientsäkerhet, säger Pia Gellerstedt.

Den största vinsten med enkäten, menar Pia Gellerstedt, är att det i och med arbetet med enkäten har skapats samarbetsytor mellan de som arbetar med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, och de som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på HR-avdelningen.

Delaktighet viktigare än regler

Marianne Törner, professor på Sahlgrenska akademin i Göteborg, var med och tog fram enkäten i Region Örebro län. Hon har forskat om effekterna av att samköra patientsäkerhetsarbetet med arbetsmiljöarbetet.

Hennes forskning visar bland annat att medarbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd, att få utrymme för egna initiativ och ett personligt engagemang bidrar till högre säkerhet för patienterna. De faktorerna är viktigare för patientsäkerheten än detaljerade regler för vad man ska göra, i en så kunskapsintensiv och komplex organisation som vården.

– Ett bra socialt klimat gör personalen vaksam på vad man behöver göra för att skapa en säker miljö för både patienter och anställda. Det står kanske ingenstans att man ska torka upp efter någon som spillt vatten på golvet, men man gör det för att man vet att någon kan halka. Man tar ett gemensamt ansvar och försöker hjälpa varandra.

Ronder om arbetsmiljö och patientsäkerhet

I Region Östergötland arbetar man också aktivt med patientsäkerhet. En av dem som engagerat sig i frågan är Marita Danielsson, chefssjuksköterska.

Marita Danielsson har ansvarat för att ta fram en patientsäkerhetsenkät för Region Östergötland. Hon har också forskat om hur arbetsmiljö och patientsäkerhet händer ihop. Som en del av sin forskning genomförde Marita Danielsson 19 kombinerade arbetsmiljö- och patientsäkerhetsronder på universitetssjukhuset i Linköping. Därefter utvärderade hon ronderna med en enkät till dem som deltog.

– Jag lyckades inte bevisa att ronderna ökade patientsäkerheten. Men alla tyckte att det här var något bra, och de fick en mer gemensam bild, säger hon.

Bra med båda perspektiven

Lina Molén, avdelningschef på neonatalavdelningen på universitetssjukhuset i Örebro, deltog under dagen. Hon tyckte att seminariet innehöll många bra uppslag och argument för att samköra patientsäkerhet och arbetsmiljö.

– Det är ju viktigt och bra att arbeta med båda perspektiven samtidigt, inte minst hos oss där patienternas vård handlar mycket om liv och död. Vår avdelning har en fördel i att arbetet nog känns extremt meningsfullt. Jag har inte någon hög personalomsättning, fastän jag saknar specialistsjuksköterskor.

Pia Gellerstedt avslutade dagen med en personlig reflektion.

– Under min utbildning till personalvetare på 1990-talet skrev jag en uppsats där jag konstaterade att den som kan se vinsten med att koppla ihop säkerhet med arbetsmiljö är morgondagens vinnare. Det har tagit tid, men nu har vi äntligen börjat försöka genomföra detta. Det känns bra att jag har varit så enveten!

Text: Åsa Hammar, 06 september 2016

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...