Testa dig själv – får du tillräcklig återhämtning?

15 oktober 2018 Lästid: 3 min
Närbild tekoppar, tema återhämtning.
Har du lagom arbetstempo och kan styra över raster själv? Annars kan du få ett större behov av återhämtning.

Foto: Pexels

TEMA ÅTERHÄMTNING Nu finns ett forskningsbaserat webbtest som visar behovet av återhämtning efter arbetet. Testet kan användas på arbetsplatser, av företagshälsovården och inom sjukvården. Se själv om du hamnar på rött, gult eller grönt.

Forskarna har använt 26 forskningsbaserade frågor som ska mäta återhämtningsbehov efter arbetet och arbetsförhållanden. Det kan handla om ifall du känner dig slutkörd efter arbetet eller har svårt att slappna av.

Får du rött i testet signalerar det en ökad risk för hälsan. Det kan betyda att du riskerar utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa. Med det resultatet bör du prata med chef, skyddsombud och arbetsgrupp.

Trafikljus. Är man rejält trött efter arbetet så påverkar det livskvaliteten. Man är tröttare och lite argare och får inte ut så mycket av sin fritid som man skulle behöva, säger forskare Kerstin Wentz på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Risker för hälsan

Hon och hennes forskargrupp har under två års tid följt 1 300 personer, däribland hemtjänstpersonal och sjuksköterskor, för att få underlag till testet. De har fått svara på frågor om arbetsvillkor, hälsa och behov av återhämtning. Forskarna har sedan räknat ut ett gränsvärde för hälsosam respektive ohälsosam nivå på trötthet efter ett arbetspass.

Idealet är en nivå där man kan ha en innehållsrik fritid med avslappning, motion och umgänge. Ett för stort behov av återhämtning gör att man inte får ut något av sin fritid. Man riskerar även att

 • utveckla psykisk och fysisk ohälsa
 • förlora sin arbetsförmåga
 • slås ut från arbetslivet

Dessutom ökar olycksrisken i arbetet och kvaliteten på arbetet riskerar att bli lägre. Kerstin Wentz tycker därför att man bör mäta människors trötthet som en del av arbetsmiljöarbetet.

Använd test i arbetsgrupp

– Man kan inte kräva att människor räcker upp handen och säger att de är trötta. Men i grupper med fler än 15 kan man exempelvis kryssa i anonymt på en lista om man kommer över gränsvärdena. Man kan testa sig själv när som helst men också ha testet som en stående punkt en gång i kvartalet.

Porträtt Kerstin Wentz, tema återhämtning.Kerstin Wentz påpekar att testet mäter tröttheten på avdelningsnivå med ännu högre precision. Svåra situationer i privatlivet kan ju öka återhämtningsbehovet, men i en grupp slår inte enskildas mätvärden igenom.

Förutom trötthet mäter testet även känslan att man har möjlighet att göra ett bra jobb, återhämtningsmöjligheter, emotionella krav och arbetsbelastning. Det ger alltså en indikation på om dessa faktorer i arbetsmiljön ligger på en hälsosam nivå.

– Får du rött får du veta vilken eller vilka faktorer det beror på, och du får en länk att läsa om respektive område.

Balansera krav och resurser

Arbetsförhållanden som kan öka behovet av återhämtning är:

 • Fel balans mellan krav och resurser – känslan att inte kunna göra ett bra jobb på sin arbetsplats
 • Högt arbetstempo
 • Höga känslomässiga krav
 • Inte möjligt att själv styra över pauser och raster
 • Dåligt stöd från chef och kollegor

Fyra varningstecken – och sex lösningar

Så här kan ett förhöjt återhämtningsbehov märkas:

 1. Du känner dig överbelastad och saknar energi efter arbetsdagen
 2. Du är lättirriterad
 3. Du vill dra dig undan från andra
 4. Du sover dåligt, får huvudvärk eller visar andra symtom på ohälsa

Så kan du fylla på batterierna efter jobbet:

 • God och tillräcklig sömn
 • Umgås med vänner
 • Kreativ hobby
 • Läsa en bok, kravlöst
 • Slötitta på tv
 • Promenad i naturen

Webbtest om återhämtningsbehov

 • Består av 26 frågor om bl a arbetsbelastning, återhämtningsmöjlighet och psykisk arbetsmiljö. Gör testet här.
 • Bygger på ett AFA-finansierat forskningsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Projektlett av psykolog och forskare Kerstin Wentz, Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Läs mer

I vårt TEMA ÅTERHÄMTNING ingår även artiklarna Så återhämtar du dig på jobbet och Här får de ny energi under arbetsdagen.

Läs om balansen mellan krav och resurser i Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Gruppövningen Balanskollen hjälper er skapa balans. I OSA-kollen finns även Checklista – Arbetsbelastning och korta filmscener på temat arbetsbelastning som ger er chans att reflektera tillsammans.

Två kvinnor samtalar utomhus, tema återhämtning.Ta även hjälp av Suntarbetslivs verktyg Forskning på 5 – strategier för återhämtning och Forskning på 5 – återhämtning i praktiken.

 • Se en kort film och läs om vad forskningen kommit fram till
 • Prata om hur det fungerar hos er
 • Bestäm hur ni vill jobba vidare

Text: Jeanette Neij