Att lyssna på musik väcker positiva känslor och minskar stresshormonet kortisol. Det visar doktoranden Marie Helsings avhandling i psykologi.

Foto: Cecilia Elander

Musik ger bättre hälsa och minskar stressen

Att lyssna på musik väcker positiva känslor och minskar stresshormonet kortisol. Det visar en ny avhandling i psykologi från Göteborgs universitet. Den kunskapen kan man använda för att skapa ett ökat välbefinnande på jobbet.

Doktoranden Marie Helsing ville ta reda på om man kan förbättra hälsan genom att lyssna på musik. En enkätgrupp med 207 personer fick skriva dagbok om en dag i sitt liv. Därefter fick de dela in dagen i olika episoder, till exempel åkte till jobbet, lagade middag och så vidare, och sedan svara på en enkät om respektive episod. Frågorna handlade om vad de gjorde, hur de kände sig och under vilka episoder de lyssnade på musik. Det visades sig att de upplevde mer positiva känslor och mindre stress när de lyssnade på musik.

– Man kunde se en effekt oavsett vad det var för musik de lyssnade på, men effekten blev starkare när de själva valt låtar, berättar Marie Helsing.

Kortisolhalten påverkades av musik

En annan del av avhandlingen innefattade två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp, på cirka 20 deltagare vardera. Experimentgruppen fick i uppgift att under en vecka sätta sig och ta det lugnt i 30 minuter efter jobbet. De efterföljande tre veckorna skulle de sitta i 30 minuter och lyssna på musik efter jobbet. Kontrollgruppen fick under alla veckorna studien pågick sitta och ta det lugnt under lika långt tid, men utan att lyssna på musik.

Varje dag fick alla deltagare fylla i hur de mådde fysiskt, vilka känslor de upplevde och hur stressade de kände sig. Alla fick också vid sex tillfällen, det första i början av studien och det sista i slutet, lämna salivprov för att mäta kortisolhalten, som är starkt kopplad till stress. Det visade sig att experimentgruppen som fick lyssna på musik hade en positiv förändring av kortisolhalten.

– Inte första veckan då de bara skulle sitta still, men däremot var det skillnad efter att de i några veckor fått lyssna på musik. De uppgav också att de kände sig mindre stressade. Den här skillnaden syntes inte i kontrollgruppen, säger Marie Helsing.

De uppgav att de kände sig mindre stressade

En ytterligare effekt var att gruppen som fick lyssna på musik också upplevde positiva känslor starkare. Även denna effekt blev tydlig när de också börjat lyssna på musik när de slappnade av.

Olika sätt att använda musik på jobbet

Resultaten av studien visar att musik kan bidra till bättre hälsa eftersom lyssnande väcker positiva känslor som i sin tur minskar stress. Mindre stress leder till bättre hälsa, vilket innebär att regelbundet musiklyssnande kan vara rena avstressningskuren. Den här kunskapen skulle kunna användas även på arbetsplatser för att förbättra medarbetarnas välbefinnande, menar Marie Helsing.

– Mitt fokus har inte varit arbetsplatsen, men jag tror att man kan använda sig av musik för att hjälpa personalen att stressa ned. Att få lyssna på musik som man tycker om förstärker positiva känslor.

Vad motivet kan vara till att lyssna på musik är olika för olika personer och olika situationer. Ibland vill man bli uppiggad, ibland behöver man bli mer avslappnad. Man behöver bara se till att det passar arbetssituationen och arbetsuppgifterna. Dessutom måste medarbetarna själva få välja sin musik och man måste också ha möjlighet att bestämma om man vill lyssna. Alla vill inte det. Att ge personalen hörlurar är en lösning.

Det är inte alla arbetsplatser där man kan jobba och lyssna på musik samtidigt. Marie Helsing tipsar om att man på sådana jobb istället kan gå undan och ta en musikpaus och lyssna på några låtar som man tycker om. Det kan ge ny energi eller lite lugn och ro om det är det man behöver så att man sedan orkar ta sig an jobbet på ett bättre sätt.

Text: Cecilia Elander, 04 april 2012

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?