Musik ger bättre hälsa och minskar stressen

4 april 2012 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

En forskare har med hjälp av enkät och experiment undersökt hur musik påverkar välbefinnandet.

Resultaten visade att musik ger positiva känslor och minskad kortisolhalt, som visar stressnivå.

På arbetsplatsen skulle musik kunna användas för att ge ny energi eller lugn och ro. Musiken behöver passa arbetssituationen och arbetsuppgifterna.

Kvinna vid dator blundar och har hörlurar med musik mot stress.
Att lyssna på musik väcker positiva känslor och minskar stresshormonet kortisol. Det visar doktoranden Marie Helsings avhandling i psykologi.

Foto: Cecilia Elander

Sammanfattning av artikeln

En forskare har med hjälp av enkät och experiment undersökt hur musik påverkar välbefinnandet.

Resultaten visade att musik ger positiva känslor och minskad kortisolhalt, som visar stressnivå.

På arbetsplatsen skulle musik kunna användas för att ge ny energi eller lugn och ro. Musiken behöver passa arbetssituationen och arbetsuppgifterna.

Att lyssna på musik väcker positiva känslor och minskar stresshormonet kortisol, visar forskning. Kunskapen om musik mot stress kan man använda för att öka välbefinnandet på jobbet.

Doktoranden Marie Helsing ville ta reda på om man kan förbättra hälsan genom att lyssna på musik. En enkätgrupp med 207 personer fick skriva dagbok om en dag i sitt liv. Därefter fick de dela in dagen i olika episoder, till exempel åkte till jobbet, lagade middag och så vidare, och sedan svara på en enkät om respektive episod. Frågorna handlade om vad de gjorde, hur de kände sig och under vilka episoder de lyssnade på musik. Det visades sig att de upplevde mer positiva känslor och mindre stress när de lyssnade på musik.

– Man kunde se en effekt oavsett vad det var för musik de lyssnade på, men effekten blev starkare när de själva valt låtar, berättar Marie Helsing.

Kortisolhalten påverkades

En annan del av avhandlingen innefattade två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp, på cirka 20 deltagare vardera. Experimentgruppen fick i uppgift att under en vecka sätta sig och ta det lugnt i 30 minuter efter jobbet. De efterföljande tre veckorna skulle de sitta i 30 minuter och lyssna på musik efter jobbet. Kontrollgruppen fick under alla veckorna studien pågick sitta och ta det lugnt under lika lång tid, men utan att lyssna på musik.

Musik mot stress

Varje dag fick alla deltagare fylla i hur de mådde fysiskt, vilka känslor de upplevde och hur stressade de kände sig. Alla fick också vid sex tillfällen, det första i början av studien och det sista i slutet, lämna salivprov för att mäta kortisolhalten, som är starkt kopplad till stress. Det visade sig att experimentgruppen som fick lyssna på musik hade en positiv förändring av kortisolhalten.

– Inte första veckan då de bara skulle sitta still, men däremot var det skillnad efter att de i några veckor fått lyssna på musik. De uppgav också att de kände sig mindre stressade. Den här skillnaden syntes inte i kontrollgruppen, säger Marie Helsing.

De uppgav att de kände sig mindre stressade

En ytterligare effekt var att gruppen som fick lyssna på musik också upplevde positiva känslor starkare. Även denna effekt blev tydlig när de också börjat lyssna på musik när de slappnade av.

Använd musik mot stress på jobbet 

Resultaten av studien visar att musik kan bidra till bättre hälsa eftersom lyssnande väcker positiva känslor som i sin tur minskar stress. Mindre stress leder till bättre hälsa, vilket innebär att regelbundet musiklyssnande kan vara rena avstressningskuren. Den här kunskapen skulle kunna användas även på arbetsplatser för att förbättra medarbetarnas välbefinnande, menar Marie Helsing.

– Mitt fokus har inte varit arbetsplatsen, men jag tror att man kan använda sig av musik för att hjälpa personalen att stressa ned. Att få lyssna på musik som man tycker om förstärker positiva känslor.

Kan ge både energi och avslappning

Vad motivet kan vara till att lyssna på musik är olika för olika personer och olika situationer. Ibland vill man bli uppiggad, ibland behöver man bli mer avslappnad. Man behöver bara se till att det passar arbetssituationen och arbetsuppgifterna. Dessutom måste medarbetarna själva få välja sin musik och man måste också ha möjlighet att bestämma om man vill lyssna. Alla vill inte det. Att ge personalen hörlurar är en lösning.

Ta en musikpaus

Det är inte alla arbetsplatser där man kan jobba och lyssna på musik mot stress samtidigt. Marie Helsing tipsar om att man på sådana jobb istället kan gå undan och ta en musikpaus och lyssna på några låtar som man tycker om. Det kan ge lite lugn och ro eller ny energi om det är det man behöver så att man sedan orkar ta sig an jobbet på ett bättre sätt.

5 tips om musik mot stress

  1. Se till att det finns hörlurar på jobbet.
  2. Välj musik som passar arbetssituation och arbetsuppgifter.
  3. Behöver du bli uppiggad eller avslappnad? Välj musik därefter.
  4. Skapa eller tipsa om musiklistor för avslappning eller energi.
  5. Har du ett arbete där du inte kan jobba och lyssna på musik samtidigt − ta en kort musikpaus.

Testa din stressnivå

  • Lär dig se signaler på osund stress – använd Suntarbetslivs verktyg Stress och balans.
  • Det är ett vetenskapligt test som även visar framsteg vid rehabilitering av utmattningssyndrom.
  • Om du är chef eller skyddsombud kan du dela testet med dina medarbetare.
  • Testa även om ditt arbete behöver anpassas efter din nuvarande förmåga. Gör Självskattning av krav och förmåga.

Förebygg stress på jobbet

Prata om stress på er arbetsplats och hur ni kan förebygga den – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen.

Forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Text: Cecilia Elander