Så utvecklar du hjärnan med meditation

27 januari 2011 Lästid: 2 min
Två kvinnor mediterar i kontorsmiljö.
Forskning visar att åtta veckors regelbunden meditation räcker för att förändra hjärnans struktur och göra den mer stresstålig. Några minuters meditation på jobbet kan ha en lugnande effekt.

Foto: Adam Fredholm

Det är inte bara avspänningen som gör att många känner sig bättre av meditation. Amerikansk forskning visar att åtta veckors regelbunden övning räcker för att förändra hjärnans struktur och göra den mer stresstålig.

Tidigare undersökningar har visat att hjärnan hos erfarna meditationsutövare är annorlunda. De har bland annat tjockare hjärnbark inom områden av hjärnan som har att göra med uppmärksamhet och integration av känslor. Men den effekten skulle kunna bero på något annat – till exempel att det är en viss typ av människor som mediterar.

Forskare vid Massachusetts General Hospital, ett universitetssjukhus som är knutet till Harvard, har därför genomfört en studie där de magnetröntgat försökspersonernas hjärnor.

En grupp fick delta i mindfulnessbaserad meditationsundervisning under åtta veckor och uppmanades att meditera varje dag och en kontrollgrupp levde som vanligt. Sedan kontrollerades deltagarnas hjärnor med magnetröntgenkamera igen.

Olika delar av hjärnan påverkades

Resultatet visade på en tillväxt i det område som kallas hippocampus, bland annat viktigt för inlärning och minne, och även i de områden av hjärnan som styr självmedvetande, medkänsla och introspektion.

Samtidigt fick försökspersonerna som mediterade en minskad amygdala, som också kallas reptilhjärnan. Den spelar en avgörande roll vid ångest och stress. Hos kontrollgruppen förändrades inte hjärnan alls under tiden som meditationsstudien pågick. De som mediterade uppgav också att de kände sig mer avspända och tillfreds.

De som mediterade uppgav att de kände sig mer avspända och tillfreds.

– Det är fascinerande att se hjärnans plasticitet och att man genom att meditera kan påverka hjärnan och öka välmående och livskvalitet. Det säger Britta Hölzel, en av forskarna bakom studien, i ett pressuttalande.

Lite tid räcker för effekt

Försökspersonerna uppgav att de i genomsnitt ägnade 27 minuter per dag åt mindfulnessövningar som de fick via lektioner och inspelade instruktioner. Det är alltså inte särskilt mycket eller lång tid som krävs för att få mätbar effekt på hjärnan: en halvtimme om dagen i två månader räcker.

– De här resultaten kastar ljus över den verkan mindfulnessbaserad träning har. De visar inte bara att en persons upplevelse av stress minskar med ett åtta veckors träningsprogram utan också att den upplevelsen motsvaras av strukturella förändringar i amygdala. Det säger Amishi Jha, en oberoende forskare i neurovetenskap som studerar effekten av mindfulness på stress, i ett pressmeddelande från Massachusetts General Hospital.

Testa din stressnivå

  • Lär dig se signaler på osund stress – använd Suntarbetslivs verktyg Stress och balans.
  • Det är ett vetenskapligt  test som även visar framsteg vid rehabilitering av utmattningssyndrom.
  • Om du är chef eller skyddsombud kan du dela testet med dina medarbetare.

Fler verktyg mot stressrelaterad ohälsa

Illustration av två gubbar med gemensam pratbubbla i form av ett hjärta.Suntarbetsliv har flera kostnadsfria verktyg som ger stöd för att förebygga och hantera stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen.

Text: Michael Nyhaga