Två sjuksköterskor sitter på säng i sjukhuskorridor, nattarbete.

Skiftarbete och nattarbete är vanligt i flera yrken, inte minst i vården. Med nya kunskaper om vilka effekter nattarbete har på hälsan kan vi lättare utforma hälsosamma scheman.

Foto: Johnér bildbyrå/Anders Andersson

Klara nattarbetet med hälsan i behåll

Att jobba mycket natt ökar risken för stroke och för gravida att föda för tidigt. Därför behöver man begränsa mängden nattskift och inte lägga dem för tätt. Det visar två omfattande och unika studier som undersökt hälsoeffekter av nattarbete.

– Många i vården jobbar ibland tre eller flera nätter i följd och där ser vi de största riskerna, säger Carolina Bigert, överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin och forskare vid Karolinska Institutet.

närporträtt på Caorlina Bigert, som ser in i kameran. Blont långt hår och ljusblå sjal runt halsen. Bilden tagen utomhus med skog i bakgrunden.

Hon är en av forskarna bakom studierna, där drygt 30 000 anställda inom sjukvården i Region Stockholm mellan 2008 och 2016 ingått. Detaljerade uppgifter om arbetstider har kopplats till data från olika sjukvårdsregister.

– Här har vi svart på vitt exakt hur de har arbetat under en lång period. Det är väldigt unikt att ha så detaljerad information om just arbetstiderna.

Så påverkar nattarbete

Vilka är då de viktigaste resultaten? Vad gäller sjukdomar i hjärnan och hjärnans kärl så visar studieresultat att risken ökar

 • vid arbete många nätter per år
 • vid arbete flera nätter i följd
 • efter mer än fem års nattarbete
 • vid kort återhämtningstid (mindre än 28 timmar) efter nattskift

När forskarna tittade på risken enbart för stroke, som är den vanligaste av hjärnans kärlsjukdomar, gällde liknande resultat. Det fanns en tydlig överrisk för de som hade arbetat tre eller fler nätter i rad mer än 15 gånger per år. Detsamma gällde de som arbetat natt i mer än fem år.

– Även i ett ganska kort perspektiv såg vi risker. Hur man hade jobbat natt året före hade betydelse för risken att insjukna i hjärnkärlssjukdom nästkommande år, vilket är intressant, säger Carolina Bigert.

Graviditet och nattarbete

För gravida kvinnor innebär det också en risk att arbeta mycket natt. Risken för att föda för tidigt, alltså före fullgången vecka 37, ökade i den här studien om kvinnan

 • arbetat mer än 25 nätter under graviditetens första tredjedel
 • arbetat tre eller fler nätter mer än åtta gånger jämfört med de som gjort det bara en–fyra gånger
 • arbetat i snitt mer än 2,5 nätter i rad
 • hade mindre än 28 timmars ledighet efter ett nattskift vid mer än 18 tillfällen

Foto: Liselotte Johansson

– För gravida bör arbetet planeras så att man undviker att arbeta mycket natt och flera nätter i rad, säger professor Per Gustavsson, överläkare och projektledare av studien om nattarbete och tidig födsel.

De flesta inom vården arbetar i skift, alltså såväl dag- som nattpass. Men det finns också de som enbart arbetar natt. Per Gustavsson påpekar att riskerna inte var högre för dem som bara jobbar natt.

– Vår slutsats är att den skadliga effekten uppstår när man vänder på dygnsrytmen flera gånger under graviditeten, säger han, och fortsätter:

– Nattarbete behövs inom sjukvården och resultaten är ingen grund för att gravida inte kan jobba natt alls men det gäller att nattarbetet begränsas.

Vikten av god sömn

Vad är då anledningen till att skift- och nattarbete kan påverka hälsan? Av tidigare studier framgår att störningar av dygnsrytmen och sömnen påverkar kroppen vad gäller hormoner, stress, inflammation och ämnesomsättning. Se även artikeln Sömn – en dygnet-runt-grej.

– Man tror att sömnbrist kan vara en av orsakerna till påverkan. Det gäller både för lite sömn och att sömnkvaliteten blir dålig. Oavsett om man jobbar många nätter, flera nätter i följd eller utan återhämtning så påverkar det sömnen, säger Carolina Bigert.

Viktig kunskap om nattarbete

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man utformar skiftscheman. Studier visar på även andra hälsoeffekter, som hjärtsjukdom, cancer, fosterpåverkan och olyckstillbud. Det finns alltså mycket att vinna på att följa forskningsråd kring scheman för skiftarbete och nattarbete. I artikeln Skiftarbete – 6 tips för bra scheman tipsar sömn- och stressforskaren Göran Kecklund om hur ni bör tänka kring hälsosamma skiftscheman.

– Vi måste ju ha personer som jobbar natt men vi bör göra det bästa utifrån den kunskap som finns. Schemaläggare och de som fattar beslut om arbetstider kan ha nytta av våra resultat, säger Carolina Bigert.

Klicka här för att läsa en artikel som tidigare skrivits om forskningsstudierna.

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Återhämtning
Text: Jeanette Neij, 11 april 2022

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö