Här blir de piggare med ljus som följer dygnet

12 juni 2018 Lästid: 4 min
Två sjukhuspersonal i blåvitt dygnsrytmljus.
Karl Silvhamn och Carina Eriksson jobbar på sjukhusavdelningar med dygnsrytmljus som följer naturliga skiftningar i ljuset, med blåvitt dagsljus mitt på dagen.

Foto: Kristoffer Andrén

Mer energi på dagen, lugnare nätter och mindre trötta ögon. Medarbetare vid Central­sjukhuset i Karlstad är i stort sett nöjda med dygnsrytmljus.
– Man är inte lika trött efter ett arbets­pass, säger avdelnings­chef Carina Eriksson.

Trista lysrör. Tänt eller släckt. Patienter som blir störda i onödan natte­tid. Så kan det se ut även där patienter vårdas dygnet runt. Men en del sjukhus har belysning som efter­liknar dygnets skift­ningar. Central­sjukhuset i Karlstad är ett av dem. Vid en om­byggnad 2016 installerades dygnsrytmljus på några vård­avdelningar med dygnet-runt-patienter.

Carina Eriksson är avdelnings­chef på intensiv­vårds­avdelningen (IVA). En del av IVA är ny efter om­byggnaden och ut­rustad med be­lysning som går från grynings­ljus via starkt dags­ljus till skymning och slutligen natt. Se bild nedan.

– Det är lite orange ljus natte­tid och sedan zon­indelad punkt­belysning. Det gör att vi kan tända hos en patient utan att grannarna blir störda. Det fungerar bra. Det är en väldigt behaglig natt­belysning där patienterna kommer bättre till ro, säger Carina Eriksson.

Mår bättre med dygnsrytmljus

Syftet med dygnsrytmljus är att patienter och personal ska behålla sin naturliga rytm. Forskning visar att kroppen mår bättre av att följa dygns­rytmen så mycket som möjligt, även vid skift- och nattarbete.

Ansiktsporträtt Carina Eriksson– Det här är ett stort steg för att få en bättre arbets­miljö när man jobbar dygnet runt, säger Carina Eriksson, som är mest positivt överraskad av att det är så stor skillnad dagtid.

– Det skarpa vita ljuset dagtid gör att man blir piggare. Man är inte lika trött efter ett arbets­pass, inte heller i ögonen. Det är som att vara utom­hus. Ljus­terapi används ju även som en behandlings­form inom psykiatrin, påpekar hon.

Lugnande och ro­givande natte­tid

Den gamla delen av IVA har fort­farande vanlig belysning. Som avdelnings­chef rör sig Carina Eriksson mellan båda delarna och märker då skillnaden väl. Hon hoppas att även gamla IVA kommer att få dygnsrytmljus. Medarbetarna har fått lämna syn­punkter och är nöjda med den nya typen av belysning.

Ansiktsporträtt Karl Silvhamn.På upp­vak­nings­avdelningen (UVA) är Karl Silvhamn avdelnings­chef. UVA har också dygnsrytmljus.

– Forsk­ning visar att man somnar lättare och är mer utvilad efter att ha jobbat natt när kroppen förstår att det är natt ändå. Starka lysrör ställer till det med sömn­hormonerna, berättar Karl Silvhamn, som själv tycker att ljuset är behagligt.

Han har frågat runt vad medarbetarna tycker och har fått mesta­dels positiva omdömen, som ”lugnande och ro­givande natte­tid”, ”mindre trött på morgonen” och ”mindre grusigt i ögonen”.

– Jag känner mig piggare natte­tid och tycker att det är behagligt ljus för ögonen. Det är hela tiden lagom belysning och blir inte för mörkt eller för ljust, säger sjuk­sköterska Emma Eriksson.

Punkt­belysning viktigt

Ett problem som lyfts på avdelningen är att det gul­orange ljuset natte­tid gör det svårt att läsa på små glas­ampuller och se färgen på vissa färgade vätskor. Eller att se om patienters hud­färg indikerar sämre lever­värden. Ett annat problem är att dator­skärmarna inte har dygns­anpassat skärm­ljus. Kontrasten natte­tid blir stor och är störande för ögonen.

Susanne Andersson är skydds­ombud på UVA. Hon tycker att belysningen är bra hos patienterna där man kan tända upp men efter­lyser mer punkt­belysning vid läkemedels­vagnarna.

– Arbets­ljuset på kvällen är lite för mörkt där. Det är mycket viktigare att man ser vad man gör och inte famlar i mörkret.  Det är en säkerhets­fråga. Sömnen kommer i andra hand, säger hon.

– Det är viktigt att komplettera med punkt­belysning så man kan tända och se ordentligt, menar Karl Silvhamn, som också nämner att det går att få full belysning när som helst på dygnet via en kontroll­panel om det skulle behövas.

– Men det är bäst att låta bli för då stör man ju hela kon­ceptet med dygnsrytm­anpassning.

Skiftande dygnsrytmljus i sjukhussal.

Foto: Chromaviso

Läs mer

En dansk studie visar att arbets­miljön påverkas positivt av belysning som följer dygnets ljusväxlingar i färgtemperatur och intensitet. Läs vår artikel om resultaten från studien om dygnsrytmljus och om svensk forskning rörande dagsljusets påverkan på arbetsplatsen.

Dygnsrytmljus – så funkar det

  • Efter­liknar det naturliga ljuset utom­hus genom att skifta intensitet och färg­temperatur under dygnet.
  • Starkt ljus på dagen mot­verkar att sömn­hormonet mela­tonin bildas. Svagare ljus utan in­slag av blått på natten gör att dygns­rytmen bi­behålls.
  • Passar av­delningar med patienter som vårdas dygnet runt och där personalen skift- eller natt­arbetar.
  • Andra sjuk­hus som in­stallerat dygnsrytmljus är Hudiks­vall, Malmö, Värnamo och Eksjö.

Fler användningsområden

Dygnsrytmljus kan an­vändas inom psykiatri och äldre­vård för att minska oro, aggression och sömn­problem hos patienterna, vilket ger lugnare arbets­miljö. Det här görs på många håll i Danmark. Tera­peutiskt ljus kan också användas för att lugna och stödja en verksam­het, som ett alterna­tiv till medicinering och tvång.

Text: Jeanette Neij