en sjukhuskorridor med skylt i taket som hänvisar till aktuläkardisk. En person i blå vårdkläder står i förgrunden, bara bålen syns. Artikel om skiftarbete.

Hur påverkas hälsan av att arbeta skift? Nu ska forskare undersöka sambanden mellan hälsa och skiftarbete genom att studera data för omkring 60 000 vårdanställda.

Foto: Isabell Höjman

Stor studie om hälsorisker med skiftarbete

Vetenskapliga studier säger att det kan vara skadligt att jobba kvällar och nätter. Men resultaten är otydliga och bygger på osäkra uppgifter. Nu tar svenska forskare reda på hur det förhåller sig genom att studera ett stort antal vårdanställda. Det kan leda till nya råd och rekommendationer för arbetsscheman.

Var sjätte anställd svensk arbetar natt och var femte jobbar skift. Sådana arbetstider är särskilt vanliga inom vården. Tidigare studier har pekat på att kvälls- och nattarbete ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Men resultaten är oklara och bygger ofta på att anställda ska minnas hur de jobbat långt tillbaka i tiden.

Under tre år ska en forskargrupp undersöka om skift- och nattarbete verkligen ökar risken för hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtflimmer, stroke och diabetes. Projektet får stöd från Forte inom ramen för deras tioåriga satsning på arbetsmiljöforskning.

Parallellt pågår andra forskningsprojekt, även de med stöd från Forte, som undersöker om sådana arbetstider gör att man lättare drabbas av cancer och graviditetskomplikationer.

Säkrare uppgifter med stor studie

I studien ingår totalt cirka 60.000 vårdanställda i Stockholms läns landsting. Detaljerade uppgifter om deras arbetstider har lagrats i Heroma, ett digitalt lönesystem med scheman och bemanningshantering som används av ett flertal landsting.

I studien ingår de som var anställda 2008 och de som anställts fram till 2016. Uppgifterna från Heroma matchas av forskarna med data om sjuklighet från olika statliga sjukvårdsregister: patientregistret, dödsorsaksregistret med flera.

närporträtt på Caorlina Bigert, som ser in i kameran. Blont långt hår och ljusblå sjal runt halsen. Bilden tagen utomhus med skog i bakgrunden. – Tidigare har man ofta gjort enkäter och frågat folk om hur de jobbat. Men det är väldigt svårt att minnas hur man jobbade för flera år sedan och när man jobbade på ett visst sätt, säger Carolina Bigert, ansvarig forskare för den nystartade studien om hjärt-kärlsjukdom, diabetes och arbetstider.

– Nu har vi tillgång till ett riktigt bra material med detaljerade uppgifter om hur personerna i studien jobbat. Det är unikt att ha så bra data om arbetstider.

Eftersom den nya studien omfattar så många personer blir resultaten mer pålitliga och ger förhoppningsvis klarare besked om de eventuella riskerna med skift- och nattarbete.

Kan användas av chefer och skyddsombud

Resultaten blir högintressanta för skyddsombud och chefer som arbetar med arbetsmiljö eller schemaläggning inom vården och andra branscher med skiftarbete.

– Vi hoppas kunna dra slutsatser om vad man bör undvika, om det är någon viss typ av skiftschema som är sämre eller om det till exempel inte är bra att jobba många nätter i rad, säger Carolina Bigert.

Vi hoppas kunna dra slutsatser om vad man bör undvika

– Resultaten skulle också kunna användas vid bedömning av vilka som är lämpliga att arbeta kvällar och nätter.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) säger redan idag att arbetsgivare ska erbjuda medicinska undersökningar av anställda som arbetar natt.

Påverkar hormoner

Varför det kan vara skadligt att jobba kvällar och nätter vet man inte, men forskarna har en del gissningar om vad det kan bero på. Till exempel att kroppens hormoner påverkas på ett negativt sätt.

– Man tänker sig också att det kan vara stress- eller inflammationsmekanismer som påverkar blodtryck och blodkärlsväggar. Fast det kan också handla om att man skaffar sig en mindre hälsosam livsstil med sådana arbetstider, säger Carolina Bigert.

Forskargruppen vill inte bara ta fram underlag för råd och rekommendationer kring schemaläggning och skiftarbete. De vill också bidra till den allmänna kunskapen inom forskningen om risker med oregelbundna arbetstider och nattarbete.

Eftersom projektet samarbetar med både arbetsgivare och fackförbund inom vården räknar forskarna med draghjälp via deras kanaler när de är färdiga och ska nå ut med resultaten.

Inlägg taggat med:

Arbetstid
Sömn
Text: Michael Nyhaga, 12 februari 2018

Senaste artiklar

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten

Socialtjänsten i Nyköping har satsat på dialog och tillit i organisationen. Nu får socialsekreterarna mer stöd, stressen har minskat och introduktionen har blivit bättre. I maj 2015 samlades politiker, chefer…

Så tar du ansvar för inhyrdas arbetsmiljö

I kommuner och landsting blir det allt vanligare med inhyrd personal när det är svårt att få tag på exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. Men det är inte helt lätt att…

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun. – Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal. Hur kan vi…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna sover i soffa med vita kuddar och grå filt. Fönster i bakgrunden med mörk natt utanför. Till artikel om dygnsvila.

Ny forskning om dygnsvila

Inom vården är det vanligt med kort tid för vila mellan arbetspassen. Hur påverkar det hälsan hos de anställda och...