Stor studie om hälsorisker med skiftarbete

12 februari 2018 Lästid: 4 min
en sjukhuskorridor med skylt i taket som hänvisar till aktuläkardisk. En person i blå vårdkläder står i förgrunden, bara bålen syns. Artikel om skiftarbete.
Hur påverkas hälsan av att arbeta skift? Nu ska forskare undersöka sambanden mellan hälsa och skiftarbete genom att studera data för omkring 60 000 vårdanställda.

Foto: Isabell Höjman

Vetenskapliga studier säger att det kan vara skadligt att jobba kvällar och nätter. Men resultaten är otydliga och bygger på osäkra uppgifter. Nu tar svenska forskare reda på hur det förhåller sig genom att studera ett stort antal vårdanställda. Det kan leda till nya råd och rekommendationer för arbetsscheman.

Var sjätte anställd svensk arbetar natt och var femte jobbar skift. Sådana arbetstider är särskilt vanliga inom vården. Tidigare studier har pekat på att kvälls- och nattarbete ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Men resultaten är oklara och bygger ofta på att anställda ska minnas hur de jobbat långt tillbaka i tiden.

Under tre år ska en forskargrupp undersöka om skift- och nattarbete verkligen ökar risken för hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtflimmer, stroke och diabetes. Projektet får stöd från Forte inom ramen för deras tioåriga satsning på arbetsmiljöforskning.

Parallellt pågår andra forskningsprojekt, även de med stöd från Forte, som undersöker om sådana arbetstider gör att man lättare drabbas av cancer och graviditetskomplikationer.

Säkrare uppgifter med stor studie

I studien ingår totalt cirka 60.000 vårdanställda i Stockholms läns landsting. Detaljerade uppgifter om deras arbetstider har lagrats i Heroma, ett digitalt lönesystem med scheman och bemanningshantering som används av ett flertal landsting.

I studien ingår de som var anställda 2008 och de som anställts fram till 2016. Uppgifterna från Heroma matchas av forskarna med data om sjuklighet från olika statliga sjukvårdsregister: patientregistret, dödsorsaksregistret med flera.

närporträtt på Caorlina Bigert, som ser in i kameran. Blont långt hår och ljusblå sjal runt halsen. Bilden tagen utomhus med skog i bakgrunden. – Tidigare har man ofta gjort enkäter och frågat folk om hur de jobbat. Men det är väldigt svårt att minnas hur man jobbade för flera år sedan och när man jobbade på ett visst sätt, säger Carolina Bigert, ansvarig forskare för den nystartade studien om hjärt-kärlsjukdom, diabetes och arbetstider.

– Nu har vi tillgång till ett riktigt bra material med detaljerade uppgifter om hur personerna i studien jobbat. Det är unikt att ha så bra data om arbetstider.

Eftersom den nya studien omfattar så många personer blir resultaten mer pålitliga och ger förhoppningsvis klarare besked om de eventuella riskerna med skift- och nattarbete.

Kan användas av chefer och skyddsombud

Resultaten blir högintressanta för skyddsombud och chefer som arbetar med arbetsmiljö eller schemaläggning inom vården och andra branscher med skiftarbete.

– Vi hoppas kunna dra slutsatser om vad man bör undvika, om det är någon viss typ av skiftschema som är sämre eller om det till exempel inte är bra att jobba många nätter i rad, säger Carolina Bigert.

Vi hoppas kunna dra slutsatser om vad man bör undvika

– Resultaten skulle också kunna användas vid bedömning av vilka som är lämpliga att arbeta kvällar och nätter.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) säger redan idag att arbetsgivare ska erbjuda medicinska undersökningar av anställda som arbetar natt.

Påverkar hormoner

Varför det kan vara skadligt att jobba kvällar och nätter vet man inte, men forskarna har en del gissningar om vad det kan bero på. Till exempel att kroppens hormoner påverkas på ett negativt sätt.

– Man tänker sig också att det kan vara stress- eller inflammationsmekanismer som påverkar blodtryck och blodkärlsväggar. Fast det kan också handla om att man skaffar sig en mindre hälsosam livsstil med sådana arbetstider, säger Carolina Bigert.

Forskargruppen vill inte bara ta fram underlag för råd och rekommendationer kring schemaläggning och skiftarbete. De vill också bidra till den allmänna kunskapen inom forskningen om risker med oregelbundna arbetstider och nattarbete.

Eftersom projektet samarbetar med både arbetsgivare och fackförbund inom vården räknar forskarna med draghjälp via deras kanaler när de är färdiga och ska nå ut med resultaten.

Artiklar: Forskning

Studie om hälsorisker

Projektledare
Carolina Bigert, forskare vid Institutet för miljömedicin, IMM, på Karolinska Institutet

Organisation
Karolinska Institutet

Projekt
Betydelsen av skift- och nattarbete för risken att insjukna i hjärtinfarkt, hypertoni, förmaksflimmer, stroke och diabetes. En kohortstudie av sjukvårdspersonal i Stockholm.

Projekttid
2017 – 2020.

Text: Michael Nyhaga