Må bra i skiftarbete med mindre arbetsbelastning

6 november 2018 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Forskare har jämfört olika modeller för schemaläggning vid skiftarbete i Västerbottens landsting.

De testade även insatser som utbildning om hälsa, arbetstider, stress och schema.

Ett resultat är att bra scheman inte kan väga upp personalbrist. Ett annat att det är svårt att komma åt kort dygnsvila med individuell schemaläggning.

Bland det viktigaste är att få in arbetstidsfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Porträtt på tre kvinnor på en sjuksköterskeexpedition på en vårdavdelning, Ulla Olofsson i mitten.
Ulla Olofsson, i mitten, var projektledare för forskningsprojektet Må bra i skiftarbete vid Norrlands universitetssjukhus. På bild också Malin Lennmark och Helen Henriksson, onkologen.

Foto: Erik Abel

Sammanfattning av artikeln

Forskare har jämfört olika modeller för schemaläggning vid skiftarbete i Västerbottens landsting.

De testade även insatser som utbildning om hälsa, arbetstider, stress och schema.

Ett resultat är att bra scheman inte kan väga upp personalbrist. Ett annat att det är svårt att komma åt kort dygnsvila med individuell schemaläggning.

Bland det viktigaste är att få in arbetstidsfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Scheman för skiftarbete kan påverka hälsan. Men andra saker spelar större roll – som hög arbetsbelastning och få raster. Det visar ett forskningsprojekt med vårdanställda i Västerbotten.

– Det var inte förvånande men förtjänar att upprepas. För att få ett bra schema krävs bra bemanning. Men det finns ofta en övertro på att arbetstidsmodeller ska göra så att personalen mår bra och det blir lättare att rekrytera, säger Göran Kecklund, ansvarig forskare för projektet och professor vid Stressforskningsinstitutet.

Han får medhåll av Ulla Olofsson, HR-strateg i landstinget Västerbotten och projektledare för forskningsprojektet.

– Det var inte förvånande. På vissa arbetsplatser har man en hög arbetsbelastning på grund av att det är ont om personal. Eftersom vi måste ta hand om de patienter vi har så behöver vi fortsätta jobba med det.

Viktigt med återhämtning

Tre av tio som besvarade forskarnas enkät svarade att de inte hade möjlighet att ta rast under arbetspassen. En av dem är Gunilla Jarekäll, operationssköterska i Umeå som länge jobbat skift.

– Det viktiga är att få andhämtning under arbetsdagen. Det är hög arbetsbelastning på grund av för lite personal så det är svårt att ta raster, säger hon.

Planering kan dock vara till hjälp även när det är personalbrist.

– En av våra rekommendationer är att schemalägga raster och planera in dem i början av arbetspasset när personalen träffas. Man behöver sina raster om det ska bli en hållbar arbetssituation, säger Göran Kecklund.

– Jag kommer att trycka mer på att man ska planera in raster under dagen. Vi vill ofta vill göra klart innan vi tar rast. Men vi behöver avbrotten och att äta för att få energi, säger Ulla Olofsson.

Jämförde olika schemamodeller

Västerbottens landsting har tre olika modeller för schemaläggning vid skiftarbete. Det gjorde det möjligt för forskarna att jämföra flera intressanta lösningar.

En vanlig schemamodell i Västerbottens landsting är en modell med cirka fyra timmars arbetstidsförkortning per vecka. Den tiden får man vara beredd att rycka in vid personalbrist och den kan också användas till kompetensutveckling.

Det är en arbetstidsförkortning som inte kostar något eftersom den hjälper till att lösa vikariefrågan. Den typen av schema var mer populär hos vårdpersonalen än individuell schemaläggning.

Ett av forskningsprojektets syften var att jämföra den modellen med fast schema och individuell schemaläggning.

Testade utbildning

Dessutom prövade forskarna på sex vårdavdelningar insatser för dem som har individuell schemaläggning och inflytande över hur de jobbar. Tre av de avdelningarna testade en utbildning om hälsa, arbetstider, stress och schema. Ytterligare tre prövade utbildning samt återkoppling  till deltagarna om huruvida de scheman de valde var hälsosamma eller ej.

De åtgärderna hade dock ingen effekt på stress, trötthet och sömn. Många deltagare var ändå nöjda med dem och landstinget Västerbotten planerar nu en webbaserad utbildning om schema, hälsa och arbetstider vid skiftarbete för chefer och medarbetare.

– Man började diskutera hur man ska planera sina arbetstider. De som jobbar i vården har ofta för kort dygnsvila och vi kunde se i studien att man sov som kortast när man hade det, säger Göran Kecklund.

En av våra rekommendationer är att schemalägga raster

En förklaring till att utbildningen saknade effekt kan vara personalens stresspåslag.

– Om man har bra bemanning är utbildning bra. Men om det är svårt att få till bra scheman på grund av personalbrist så behövs andra lösningar, säger Göran Kecklund.

Med individuell schemaläggning är det svårt att komma åt den korta dygnsvilan, det vill säga när man arbetar kväll och går på ett nytt pass nästa morgon. Många väljer att tränga ihop sina arbetspass för att få längre sammanhållna ledigheter.

– Som skiftarbetare har man ett ansvar att tänka på sin livsstil. Det är ingen nackdel om man blir påmind om det och börjar fundera så att man inte prioriterar bort återhämtningen för kortsiktiga sociala behov, säger Göran Kecklund.

Önskeschema kräver riktlinjer

Göran Kecklund hävdar dock att det inte får bli för mycket fokus på individer. Om man har individuell schemaplanering behöver arbetsgivaren ta fram riktlinjer och policies så att hälsosam schemaläggning inte blir den enskildes ansvar.

– Bland det viktigaste är att få in arbetstidsfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att man riskbedömer, genomför åtgärder och utvärderar åtgärderna, säger Göran Kecklund.

Studien har pågått i två år och det är första gången i Sverige som arbetstidsforskare samarbetat med ett landsting för att ta reda hur skiftarbete påverkar vårdanställda och kan göras mer hälsosamt. Drygt 600 vårdanställda – 200 i varje schemagrupp – som arbetat skift har svarat på enkäter. Dessutom har forskarna samlat in uppgifter om hur de faktiskt arbetat.

Läkare prövade annan schemamodell

Forskarna gjorde också en så kallad pilotstudie där läkare testade individuell schemaläggning, vilket hittills är ovanligt i den yrkeskåren.

– Det var intressant att testa och visade sig vara attraktivt. Så det är värt att undersöka det närmare. Individuell schemaläggning har tydliga fördelar gentemot fast schema. Man kan vara ledig när man behöver utan att ta ut semesterdagar. Men det behövs riktlinjer även för läkarna för att det ska fungera, säger Göran Kecklund.

 

Så kan skiftarbete bli hälsosammare

  • Undvik korta vilotider mellan arbetspass. Jobba inte kväll och efterföljande morgon.
  • Ha arbetspass på högst tio timmar.
  • Sprid ut de lediga dagarna. Jobba inte många pass på rad för att kunna ta ledigt till exempel en vecka.
  • Planera in raster så att du får återhämtning under arbetet. Det är särskilt viktigt vid hög arbetsbelastning.
  • Till chefer: se till att det finns riktlinjer för hur arbetstiden ska förläggas.

Källa: Ulla Olofsson, HR-strateg (utifrån studiens resultat)

Må bra i skiftarbete – om projektet

Projekt
”Må bra i skiftarbete”. Studien finansieras av AFA Försäkring.

Forskare
Göran Kecklund och Sofia Westerlund från Stressforskningsinstitutet samt Berndt Karlsson, överläkare och universitetslektor i yrkes- och miljömedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet.

Organisation
Västerbottens läns landsting, Stressforskningsinstitutet och Time Care, ett företag som arbetar med personalplanering och schemaläggningsverktyg.

Tidsperiod
Forskningsprojekt startade 2016 och avslutades 2018.

Läs mer om forskningsprojektet hos Landstinget Västerbotten

Stöd för hållbara arbetstider

Illustration av tid, urtavla.Hur bemannar man dygnet runt-verksamheter hållbart och balanserar verksamhetens och medarbetarnas behov?

Ta stöd av verktyget Hållbara arbetstider! Det innehåller:

  • Information och tips på hur ni kan göra
  • Frågor för dialog
  • Verktyg för hälsofrämjande schemaläggning
  • Exempel från verksamheter

Text: Michael Nyhaga