Klara nattarbetet med hälsan i behåll

11 april 2022 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

30 000 skift- och nattarbetare i sjukvården har följts upp vad gäller hjärnkärlsskador och risk för tidig födsel.

Studierna visar ökad risk av att arbeta mycket natt.

Anledningen tros vara för lite sömn och dålig sömnkvalitet.

Schemaläggare bör ta hänsyn till forskningen om hälsoeffekter vid natt- och skiftarbete

Två sjuksköterskor sitter på säng i sjukhuskorridor, nattarbete.
Skiftarbete och nattarbete är vanligt i flera yrken, inte minst i vården. Med nya kunskaper om vilka effekter nattarbete har på hälsan kan vi lättare utforma hälsosamma scheman.

Foto: Johnér bildbyrå/Anders Andersson

Sammanfattning av artikeln

30 000 skift- och nattarbetare i sjukvården har följts upp vad gäller hjärnkärlsskador och risk för tidig födsel.

Studierna visar ökad risk av att arbeta mycket natt.

Anledningen tros vara för lite sömn och dålig sömnkvalitet.

Schemaläggare bör ta hänsyn till forskningen om hälsoeffekter vid natt- och skiftarbete

Att jobba mycket natt ökar risken för stroke och för gravida att föda för tidigt. Därför behöver man begränsa mängden nattskift och inte lägga dem för tätt. Det visar två omfattande och unika studier som undersökt hälsoeffekter av nattarbete.

– Många i vården jobbar ibland tre eller flera nätter i följd och där ser vi de största riskerna, säger Carolina Bigert, överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin och forskare vid Karolinska Institutet.

Ansiktsporträtt Carolina Bigert.

Hon är en av forskarna bakom studierna, där drygt 30 000 anställda inom sjukvården i Region Stockholm mellan 2008 och 2016 ingått. Detaljerade uppgifter om arbetstider har kopplats till data från olika sjukvårdsregister.

– Här har vi svart på vitt exakt hur de har arbetat under en lång period. Det är väldigt unikt att ha så detaljerad information om just arbetstiderna.

Så påverkar nattarbete

Vilka är då de viktigaste resultaten? Vad gäller sjukdomar i hjärnan och hjärnans kärl så visar studieresultat att risken ökar

 • vid arbete många nätter per år
 • vid arbete flera nätter i följd
 • efter mer än fem års nattarbete
 • vid kort återhämtningstid (mindre än 28 timmar) efter nattskift

När forskarna tittade på risken enbart för stroke, som är den vanligaste av hjärnans kärlsjukdomar, gällde liknande resultat. Det fanns en tydlig överrisk för de som hade arbetat tre eller fler nätter i rad mer än 15 gånger per år. Detsamma gällde de som arbetat natt i mer än fem år.

– Även i ett ganska kort perspektiv såg vi risker. Hur man hade jobbat natt året före hade betydelse för risken att insjukna i hjärnkärlssjukdom nästkommande år, vilket är intressant, säger Carolina Bigert.

Graviditet och nattarbete

För gravida kvinnor innebär det också en risk att arbeta mycket natt. Risken för att föda för tidigt, alltså före fullgången vecka 37, ökade i den här studien om kvinnan

 • arbetat mer än 25 nätter under graviditetens första tredjedel
 • arbetat tre eller fler nätter mer än åtta gånger jämfört med de som gjort det bara en–fyra gånger
 • arbetat i snitt mer än 2,5 nätter i rad
 • hade mindre än 28 timmars ledighet efter ett nattskift vid mer än 18 tillfällen

Ansiktsporträtt Per Gustavsson.

– För gravida bör arbetet planeras så att man undviker att arbeta mycket natt och flera nätter i rad, säger professor Per Gustavsson, överläkare och projektledare av studien om nattarbete och tidig födsel.

De flesta inom vården arbetar i skift, alltså såväl dag- som nattpass. Men det finns också de som enbart arbetar natt. Per Gustavsson påpekar att riskerna inte var högre för dem som bara jobbar natt.

– Vår slutsats är att den skadliga effekten uppstår när man vänder på dygnsrytmen flera gånger under graviditeten, säger han, och fortsätter:

– Nattarbete behövs inom sjukvården och resultaten är ingen grund för att gravida inte kan jobba natt alls men det gäller att nattarbetet begränsas.

Vikten av god sömn

Vad är då anledningen till att skift- och nattarbete kan påverka hälsan? Av tidigare studier framgår att störningar av dygnsrytmen och sömnen påverkar kroppen vad gäller hormoner, stress, inflammation och ämnesomsättning. Se även artikeln Sömn – en dygnet-runt-grej.

– Man tror att sömnbrist kan vara en av orsakerna till påverkan. Det gäller både för lite sömn och att sömnkvaliteten blir dålig. Oavsett om man jobbar många nätter, flera nätter i följd eller utan återhämtning så påverkar det sömnen, säger Carolina Bigert.

Viktig kunskap om nattarbete

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man utformar skiftscheman. Studier visar på även andra hälsoeffekter, som hjärtsjukdom, cancer, fosterpåverkan och olyckstillbud. Det finns alltså mycket att vinna på att följa forskningsråd kring scheman för skiftarbete och nattarbete. I artikeln Skiftarbete – 6 tips för bra scheman tipsar sömn- och stressforskaren Göran Kecklund om hur ni bör tänka kring hälsosamma skiftscheman.

– Vi måste ju ha personer som jobbar natt men vi bör göra det bästa utifrån den kunskap som finns. Schemaläggare och de som fattar beslut om arbetstider kan ha nytta av våra resultat, säger Carolina Bigert.

Klicka här för att läsa en artikel som tidigare skrivits om forskningsstudierna.

6 tips utifrån forskning om nattarbete

 • Begränsa det totala antalet natt­skift per år.
 • Undvik att arbeta flera nätter i rad.
 • Ge tid för åter­hämt­ning efter natt­skift.
 • Utför medicinska kon­troller för att hitta per­soner i risk­zonen så att de kan få råd­giv­ning och kanske annat schema.
 • Låt natt­arbetande gra­vida göra hälso­kon­troller för att identi­fiera risk­graviditeter och be­hov av tidig om­placering.
 • Värna god sömn och goda levnads­vanor.

Källa:
Studier om nattarbete och risken för stroke samt om nattarbete och för tidig födsel, Centrum för arbets- och miljömedicin

Fakta om forskningen

 • Resultaten kommer från delstudier inom Arbetstider och hälsa i sjukvården, ATOHS. Det är en grupp forskningsstudier som undersöker hälsoeffekter av skift- och nattarbete.
 • Studierna genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). De finanserias av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).
 • Drygt 30 000 sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, skötare och personliga assistenter inom Region Stockholm deltog i studierna.
 • I gruppen identifierades 223 nya insjuknanden i hjärnkärlsskador och 4 970 graviditeter med uppgifter om arbetstider under hela graviditeten.

Tips vid nattarbete och skiftarbete

Illustration för tid, urtavla.

Skaffa er en tydlig bild av hur er arbetstid är förlagd – ta hjälp av Suntarbetslivs checklista för arbetstidens förläggning. Den visar vad som fungerar bra och vad ni behöver utveckla eller förändra.

Läs mer om hälsosamma arbetstider i verktyget OSA-kollen. Där får ni bland annat följande tips vid nattarbete och skiftarbete:

 • Behåll normal måltidsrytm.
 • Sov i mörkt, tyst och kallt sovrum efter nattpass.
 • Minska på eller undvik alkohol.
 • Prioritera sömnen.
 • Ät bra och motionera – det motverkar risker med skiftarbete.
 • Testa avslappningstekniker.
 • Sök hjälp vid långvariga sömnproblem.
 • Undvik dagsljus efter nattpass, använd exempelvis solglasögon.

Text: Jeanette Neij