Skyddsutrustning, arbetstider, återhämtning - många arbetsmiljöfrågor har blivit än viktigare under coronapandemin. Nu stöttar AFA Försäkring många forskningsprojekt i spåren av det.

Foto: Sahlgrenska sjukhuset

Forskare tar sig an arbetsmiljön under corona

Hur påverkas arbetsmiljön av pandemin? AFA Försäkring har under året anslagit 100 miljoner kronor till forskning om coronavirusets effekter på arbetsmiljö och hälsa. Psykosocial arbetsmiljö, smittspridning, distansarbete och rehabilitering är några av frågorna som forskare ska studera.

Varje år brukar AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter (se faktaruta), bevilja omkring 150 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa. Under 2020 har drygt 100 miljoner gått till studier som handlar om hur coronapandemin påverkar arbetsmiljö och hälsa. 37 sådana forskningsprojekt har fått anslag.

Processen har gått fort, säger Helena Jahncke, chef för forsknings- och utvecklingsverksamheten på AFA Försäkring. Utlysningen av forskningsmedel startade i april. De första anslagen beviljades i maj, de sista nu i december.

– Vi såg att arbetsplatserna snabbt behövde mer kunskap om hur pandemin påverkar arbetsmiljön, säger Helena Jahncke. Vi behöver också bli bättre rustade inför framtiden. Det kommer troligtvis fler pandemier framöver och då behöver vi lära oss av det som händer nu.

Olika infallsvinklar

De forskare som har fått pengar kommer från skilda vetenskapsområden och har därmed olika infallsvinklar. Projekten genomförs inom större delen av arbetsmarknaden. En grundtanke är att olika branscher, verksamheter och arbetsplatser ska kunna lära av varandra.

Forskningen handlar både om läget idag och om lärdomar för framtiden. Många studier tar upp medarbetarnas situation, medan andra lyfter organisatoriska eller medicinska frågor.

Ovanligt många forskare sökte medel inom ramen för utlysningen om covid-19 och arbetsmiljö.

– Vi slog rekord i ansökningar, säger Helena Jahncke. Vi tycker att projekten har en fin bredd. De täcker in många olika relevanta områden, med olika angreppssätt.

Vård och omsorg

Flera projekt undersöker hur pandemin påverkar arbetsmiljön i sjukvård, hemtjänst, hemsjukvård och äldreomsorg. De lyfter till exempel frågor om skyddsutrustning, stress, arbetstider och återhämtning.

Forskare ska även studera hur risken för psykisk ohälsa kan förebyggas vid den här typen av kriser.

Smittspridning

Andra studier handlar om att undvika smitta på arbetsplatser. Där vill forskarna undersöka till exempel hur smitta kan spridas på ytor och i luften inom sjukvården.

Arbete på distans

Distansarbete under pandemin är ett annat tema. Yrkesgrupper som redan tidigare kunde arbeta hemifrån har under 2020 gjort det i ännu högre grad. Dessutom har nya grupper av anställda fått ställa om till arbete hemifrån.

– För vissa är distansarbetet dessutom ofrivilligt. Det kan ställa medarbetare och chefer inför helt nya situationer, säger hon.

Forskningen om distansarbete kommer att ta upp frågor som: Hur upplever de som jobbar hemma vid köksbordet sin fysiska och sociala arbetsmiljö? Vilka möjligheter och utmaningar finns det i hemarbete? Hur går det att hålla gränsen mellan arbete och fritid? Hur fungerar ledarskapet?

Snabba förändringar

Det finns också projekt där forskarna ska studera hur olika arbetsplatser och branscher klarar av att ställa om och hantera snabba förändringar – och samtidigt säkra en god arbetsmiljö.

Tanken är att lärdomarna ska bidra till att skapa arbetsplatser som är både robusta och flexibla.

Tillbaka till jobbet

Rehabilitering är ytterligare ett område som forskare kommer att studera. Pandemin har gett upphov till ett snabbt växande behov av rehabilitering, beskriver Helena Jahncke. Det kommer att behövas mer kunskap både om vilka besvär som kvarstår hos dem som vårdats för covid-19 och specifik kunskap om rehabilitering efter covid-19.

Lärdomar för framtiden

De flesta av forskningsprojekten ska pågå i tre år. Slutrapporterna kommer alltså att bli klara när Sverige – förhoppningsvis – är igenom coronapandemin. Det ser Helena Jahncke inte som ett problem. Forskningen kom igång snabbt, sedan måste den få ta sin tid. Vi ska ju vara rustade om det händer fler gånger, påpekar hon.

AFA Försäkring planerar också att tillsammans med forskarna sprida preliminära resultat från forskningen, allteftersom de blir klara.

– Jag tror att pandemin har gjort att allt fler fått upp ögonen för hur viktigt arbetsmiljöarbetet är. Förhoppningsvis kommer fler att lägga större fokus på de här frågorna och olika förebyggande insatser framöver, säger Helena Jahncke.

Text: Margareta Edling, 16 december 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?