Spin-off är lärdomar som gör arbetsplatser robusta nog att klara av förändringar. En lärdom kan vara att det går att jobba nästan var som helst - vilket i sin tur ökar arbetsmöjligheterna på landsbygden.

Foto: Maskot / TT

Corona: det kan branscher lära av varandra

Arbetsplatser och branscher har agerat på olika sätt för att klara av coronapandemin. Men det finns gemensamma nämnare – och dem vill forskare hitta i en ny studie. Lärdomarna ska hjälpa till att skapa arbetsplatser som är både robusta och flexibla.

Coronapandemin innebär att mångas arbetsmiljö förändras. Vissa arbetsplatser växlar upp, och andra växlar ner. Förändringarna för med sig lärdomar, och det är dem som en grupp forskare nu vill studera.

De kallar lärdomarna, som gör arbetsplatserna bättre rustade för framtida förändringar, för spinn off-effekter.

– Det handlar om vad vi kan lära oss, vad branscherna kan lära av varandra – och vad vi sedan kan använda lärdomarna till. Vi kommer att hitta en hel del nya arbetsformer och arbetssätt som skapar bättre förutsättningar för hållbart arbete i framtiden.

Det säger Mattias Elg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Han är projektledare för studien, som drar igång under slutet av 2020.

Från breda till fördjupande intervjuer

Studien kommer att inledas med intervjuer om vad pandemin har inneburit för förändringar på arbetsplatser. Forskarna kommer att prata med människor i olika branscher – allt från industri till offentlig sektor. Syftet är att hitta gemensamma teman, återkommande problem och överraskande positiva effekter.

Mattias Elg har några gissningar om vad det kan handla om:

 • Kompetensutvecklande insatser och ökad personalflexibilitet mellan organisationer och branscher
 • Ökade arbetsmöjligheter i landsbygd då arbetet utvecklats mer flexibelt
 • Ökad användning av e-learning
 • Snabbare processer i rekryteringar av utsatta yrken
 • Svårare att balansera arbete och fritid
 • Risker för dold ohälsa; både fysisk och psykosocial
 • Nya arbetssätt för proaktivt – och partsgemensamt – arbetsmiljöarbete vid förändringar

Efter den första intervjuomgången kommer forskarna att identifiera områden där utvecklingen har varit särskilt intressant, och ta fram konkreta frågor att fokusera på. Sedan väljer de ut ett antal arbetsplatser där de här frågorna är relevanta, och följer dem i en case-studie. Här gör de nya intervjuer i flera omgångar.

Arbetsmarknadens parter är med

En viktig del av forskningen kommer vara att hela tiden ha med sig olika människors perspektiv på förändringarna.

– Det är viktigt att ha med sig rätt aktörer – de som arbetar inne i verksamheten – redan i frågeformuleringen. Det är därför vi går in i det här med ett så pass öppet anslag, och trattar ner och fördjupar allt eftersom.

Därför är också en referensgrupp, där arbetsmarknadens parter är representerade, med i hela arbetet.

Vi tror att om man bedriver forskning som ska vara relevant så måste man förstå att de problem som vi försöker hantera är komplexa

– Vi tror att om man bedriver forskning som ska vara relevant så måste man förstå att de problem som vi försöker hantera är komplexa. Vi måste titta på dem utifrån olika aktörers perspektiv – både arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och forskare.

Det nya normala?

I projektansökan skriver forskarna att snabba förändringar är ”det nya normala”.

– Vi kan se att det sker allt snabbare förändringar, men kanske inte så här snabba som under pandemin. Men även om detta avviker från det normala så finns det oerhört mycket att lära. Det här kommer att få långt gående konsekvenser på olika verksamheter.

Mattias Elg hoppas att den här studien kan vara till hjälp för organisationer i framtiden. Den kan hjälpa dem att utveckla partsgemensamma metoder för arbetsmiljöarbetet; metoder som fungerar under allt snabbare förändringar.

– Vi hoppas att kunskapen från den här studien kommer att användas för att skapa arbetsplatser som är robusta och som klarar av snabba omställningar.

I slutet av projektet vill forskarna samla lärdomarna i en inspirationsguide.

– Vi kommer att skapa materialet tillsammans med praktiker; det vill säga medarbetare, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter.  Och så skapar vi en guide, som vi också kan knyta an till universitetssystemet. Det kan till exempel bli kurslitteratur i en HR-utbildning.

Text: Anna Wettergård, 06 oktober 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Nu kan ni få Bättre möten

Ingen vill sitta på möten där bara en pratar, eller där deltagarna inte törs säga vad de tycker. Nej, det man vill ha är möten som är effektiva och meningsfulla,…

Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda

Vad behöver äldre medarbetare för att stanna kvar längre i yrkeslivet? För förskolepersonalen i Luleå är det stöd och kompetensutveckling inom IT. Och de har själva hittat flera enkla och…

Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?