Corona: det kan branscher lära av varandra

6 oktober 2020 Lästid: 4 min
Ung kvinna sitter på säng med laptop framför sig.
Spin-off är lärdomar som gör arbetsplatser robusta nog att klara av förändringar. En lärdom kan vara att det går att jobba nästan var som helst - vilket i sin tur ökar arbetsmöjligheterna på landsbygden.

Foto: Maskot / TT

Arbetsplatser och branscher har agerat på olika sätt för att klara av coronapandemin. Men det finns gemensamma nämnare – och dem vill forskare hitta i en ny studie. Lärdomarna ska hjälpa till att skapa arbetsplatser som är både robusta och flexibla.

Coronapandemin innebär att mångas arbetsmiljö förändras. Vissa arbetsplatser växlar upp, och andra växlar ner. Förändringarna för med sig lärdomar, och det är dem som en grupp forskare nu vill studera.

De kallar lärdomarna, som gör arbetsplatserna bättre rustade för framtida förändringar, för spinn off-effekter.

Porträtt av Mattias Elg.– Det handlar om vad vi kan lära oss, vad branscherna kan lära av varandra – och vad vi sedan kan använda lärdomarna till. Vi kommer att hitta en hel del nya arbetsformer och arbetssätt som skapar bättre förutsättningar för hållbart arbete i framtiden.

Det säger Mattias Elg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Han är projektledare för studien, som drar igång under slutet av 2020.

Från breda till fördjupande intervjuer

Studien kommer att inledas med intervjuer om vad pandemin har inneburit för förändringar på arbetsplatser. Forskarna kommer att prata med människor i olika branscher – allt från industri till offentlig sektor. Syftet är att hitta gemensamma teman, återkommande problem och överraskande positiva effekter.

Mattias Elg har några gissningar om vad det kan handla om:

 • Kompetensutvecklande insatser och ökad personalflexibilitet mellan organisationer och branscher
 • Ökade arbetsmöjligheter i landsbygd då arbetet utvecklats mer flexibelt
 • Ökad användning av e-learning
 • Snabbare processer i rekryteringar av utsatta yrken
 • Svårare att balansera arbete och fritid
 • Risker för dold ohälsa; både fysisk och psykosocial
 • Nya arbetssätt för proaktivt – och partsgemensamt – arbetsmiljöarbete vid förändringar

Efter den första intervjuomgången kommer forskarna att identifiera områden där utvecklingen har varit särskilt intressant, och ta fram konkreta frågor att fokusera på. Sedan väljer de ut ett antal arbetsplatser där de här frågorna är relevanta, och följer dem i en case-studie. Här gör de nya intervjuer i flera omgångar.

Arbetsmarknadens parter är med

En viktig del av forskningen kommer vara att hela tiden ha med sig olika människors perspektiv på förändringarna.

– Det är viktigt att ha med sig rätt aktörer – de som arbetar inne i verksamheten – redan i frågeformuleringen. Det är därför vi går in i det här med ett så pass öppet anslag, och trattar ner och fördjupar allt eftersom.

Därför är också en referensgrupp, där arbetsmarknadens parter är representerade, med i hela arbetet.

Vi tror att om man bedriver forskning som ska vara relevant så måste man förstå att de problem som vi försöker hantera är komplexa

– Vi tror att om man bedriver forskning som ska vara relevant så måste man förstå att de problem som vi försöker hantera är komplexa. Vi måste titta på dem utifrån olika aktörers perspektiv – både arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och forskare.

Det nya normala?

I projektansökan skriver forskarna att snabba förändringar är ”det nya normala”.

– Vi kan se att det sker allt snabbare förändringar, men kanske inte så här snabba som under pandemin. Men även om detta avviker från det normala så finns det oerhört mycket att lära. Det här kommer att få långt gående konsekvenser på olika verksamheter.

Mattias Elg hoppas att den här studien kan vara till hjälp för organisationer i framtiden. Den kan hjälpa dem att utveckla partsgemensamma metoder för arbetsmiljöarbetet; metoder som fungerar under allt snabbare förändringar.

– Vi hoppas att kunskapen från den här studien kommer att användas för att skapa arbetsplatser som är robusta och som klarar av snabba omställningar.

I slutet av projektet vill forskarna samla lärdomarna i en inspirationsguide.

– Vi kommer att skapa materialet tillsammans med praktiker; det vill säga medarbetare, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter.  Och så skapar vi en guide, som vi också kan knyta an till universitetssystemet. Det kan till exempel bli kurslitteratur i en HR-utbildning.

Kort om projektet

Titel: Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (SPIN-OFF)

Projektledare: Mattias Elg

Bedrivs vid: Linköpings universitet / HELIX Competence Centre i samverkan med RISE Research Institutes of Sweden

Projekttid: 2020 – 2023

Finansiär: AFA Försäkring

Jobba med arbetsmiljön under pandemin

Illustration av ett coronavirus.I Suntarbetslivs verktyg Arbetsmiljöarbete i tider av corona finns stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt.

Informationen är uppdelad på sex områden:

 • Riskbedömning
 • Kris och oro
 • Roller och ansvar
 • Arbetsbelastning
 • Jobba på nya sätt
 • Resursteamet

Klicka här för att börja utforska verktyget.

Text: Anna Wettergård