Bästa mentorskapet ger ett ömsesidigt lärande

26 september 2022 Lästid: 5 min
Två personer i vårdkläder pratar i en korridor
Mentorskap kan bli en bra start på yrkeslivet för många inom vård, skola omsorg – och förhoppningsvis få fler att stanna i yrket. För andra kan det bli ett bra avslut på yrkeslivet, säger forskaren bakom en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Det finns många vinster med att ha mentorer för nyanställda. Trots det är det inte alla arbetsplatser som har mentorprogram – och när de finns är de ibland långt ifrån optimala. En ny studie sätter mentorskapet i vård, skola och omsorg under lupp, så att arbetsplatser kan skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för både ny och erfaren personal.

Många nyanställda har det tufft på jobbet. Stress och utmattning gör till exempel att var femte sjuksköterska starkt överväger att byta jobb fem år efter examen, enligt en studie från Karolinska Institutet. Därför är det viktigt med en bra introduktion – där mentorskap kan vara en viktig del.

Rebecka Arman– Det brukar ju sägas att det egentligen inte är någon brist på vare sig lärare eller sjuksköterskor. Den personalbrist som råder beror istället på att många lämnar yrkena alldeles för tidigt. Det är ett sådant samhällsekonomiskt slöseri.

Rebecka Arman, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, berättar om bakgrunden till den studie som hon precis har dragit igång.

Få fler att stanna i yrket

Under tre år ska hon och några kollegor studera mentorprogram inom äldreomsorgen, sjukvården och skolan. De ska läsa igenom underlag som ligger bakom beslut att införa mentorprogram, skicka ut enkäter och intervjua medarbetare, chefer, hr och fackliga företrädare.

Förhoppningen är att hitta sådant som fungerar – och inte fungerar – för att bidra till att fler arbetsplatser i framtiden skapar riktigt bra mentorprogram för sina nyanställda. Med målet att de trivs och stannar i yrket.

– Jag har själv jobbat som sjuksköterska, men hoppade av yrket efter bara ett år. Det kanske jag inte hade gjort om jag hade haft en mentor.

Många vinster

Mentorerna kan bidra med lärande för de nyanställda. Dessutom får den nyanställda tillgång till ett socialt nätverk, och lär sig vem man kan fråga om vad. Som en ytterligare bonus kan mentorn fungera som en förebild, som kan visa på en yrkesidentitet.

Men det finns även vinster för mentorn själv.

– För äldre medarbetare kan det vara stimulerande att få vara mentor. Det blir en sorts uppmuntran, eller belöning, för dem. Dessutom kan de få en lite lugnare arbetssituation om andra arbetsuppgifter blir bortplockade.

För äldre medarbetare kan det vara stimulerande att få vara mentor

Kan man på detta sätt få äldre medarbetare att stanna längre i yrket har man tjänat mycket.

– De har ofta byggt upp ett socialt nätverk och de vet hur organisationen fungerar. De är effektiva. Om man kan få dem att trivas är de en enorm pool av resurser.

Långt ifrån självklart

Men trots de många vinsterna är det inte alla nyanställda som har mentorer.

– Lärare har rätt till en mentor under sitt första år i yrket, det står i skollagen. Men jag har pratat med kommuner som säger att de inte har några mentorprogram för lärare. Och för sjuksköterskor är det också långt ifrån självklart med mentorer.

Dessutom är de mentorprogram som finns inte alltid optimala.

– I hemtjänsten, till exempel, är det sådan personalomsättning att man ibland bara har mentorer första veckan. Och det kan se helt olika ut. Vissa går bredvid, medan andra bara har möte lite då och då.

Tips för ett gott mentorskap

Rebecka Arman tycker att de bästa mentorprogrammen är de där man ser lärandet som ömsesidigt.

– Som mentor, speciellt om du är lite äldre, kan du lära dig mycket av de nyutexaminerade. Är du till exempel sjuksköterska kan du få höra om det senaste på sjuksköterskeprogrammet, eller så kan du få lära dig om ny teknologi.

Och det gäller att tänka igenom vad man vill med programmet.

Det bästa är om man arbetar fram mentorprogrammet tillsammans på arbetsplatsen

– Det bästa är om man arbetar fram mentorprogrammet tillsammans på arbetsplatsen. Tänk efter ordentligt vad som är syftet med programmet – och glöm då inte bort att ha med mentorerna i tanken. Vad kan de få ut av det hela?

Vill dela med sig

Efter studiens slut hoppas hon på att dela med sig av sin kunskap till så många arbetsplatser som möjligt.

– Vi vill hitta goda exempel som vi kan dela med oss av, och förklaringar till varför de har fungerat så bra just där.

Men det är inte bara goda exempel man kan lära sig av.

– Kanske att vi också hittar program som inte fungerar, och då kan vi lära oss av dem också. Vi vet ju fortfarande inte om mentorprogram verkligen fungerar överallt. Vi går in i den här studien utan förutfattade meningar.

Kort om studien

Namn: Ett hållbart arbetsliv inom välfärden – mentorprogram för nya och äldre medarbetare

Projektledare: Rebecka Arman vid Göteborg Universitet

Projekttid: 2022 – 2024

Finansieras av: Afa Försäkring

Få till en bättre introduktion på er arbetsplats!

Att vara ny i yrket eller ny på ett jobb innebär ofta en period av osäkerhet, höga krav och en känsla av att vara ensam. 

För att underlätta för era nyanställda kan ni använda Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5 “Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet”.

Här kan du läsa om forskning på ämnet. Här finns också samtalsövningar som ni kan använda på er nästa arbetsplatsträff, för att få till en bättre introduktion hos just er!

Klicka här för att komma direkt till dialogstartaren. 

Eller börja med att titta på den här introduktionsfilmen:

Text: Anna Wettergård