en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Tryggare som nyanställd att ha en mentor. Nu pågår en stor och mycket uppskattad satsning på mentorer inom specialistenheter i Västra Götalandsregionen. Forskare har kommit ut med en första rapport.

Foto: Maskot / Johnér

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt, där nyanställda specialister får stöd av erfarna mentorer det första året på den nya arbetsplatsen.

2020 startade Västra Götalandsregionen ett projekt för att låta erfaren och äldre personal få tid för att stötta yngre medarbetare. Den äldre personen skulle fungera som mentor för den yngre så kallade adepten. Sex yrkesgrupperna är med i projektet: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker.

Forskarna Roy Liff och Ewa Wikström från Göteborgs universitet fick i uppdrag att studera införandet av projektet. De har intervjuat tre chefer och sexton mentorer, och har nu publicerat en rapport om det.

Forskningsprojektets fokus har varit att titta på hur deltagarna har infört mentorskapet på sin arbetsplats. I intervjuerna har forskarna ställt frågor till chefer och mentorer om vilka aktiviteter de har utfört i mentorsrollen och vilka erfarenheter mentorerna har från sina möten med adepterna.

Kom att handla mer om att behålla yngre

Från början var tanken med projektet att få äldre personal med specialistkunskap att stanna längre i yrket. Men successivt har det förskjutits till att mer handla om att behålla yngre inom specialistområden. Övergången från när man som till exempel nybliven specialistläkare ska gå över till att bli en alltmer självständig läkare med jourer och bakjourer kan vara svår.

Porträtt på Roy Liff, forskare vid Göteborgs universitet.— De kan känna sig osäkra på att klara av jobbet. Det kan bli oerhört traumatiskt att ställas inför allvarliga situationer som man inte klarar av. Även inom andra yrkeskategorier kan personerna bli så negativt påverkade av sin yrkeserfarenhet att man väljer att lämna specialistsjukvård för verksamheter inom sjukvård men utan direkt patientarbete, säger Roy Liff.

Fler tillfällen till frågor

Genom mentorsprojektet har mindre erfaren personal fått mer tid till att gå bredvid en erfaren person. Adepterna får träna mer och de får fler möjligheter att ställa frågor vilket ger större trygghet att klara specialistrollen.

En grundtanke från projektledningen i mentorsprojektet har varit att låta deltagarna själva styra upplägget. Som Roy Liff ser det hade ett alternativt upplägg varit att prata med deltagarna om skillnaderna mellan handledning och mentorskap.

Men från projektledarens sida ville de inte styra upp projektet utifrån ett teoretiskt resonemang om mentorskap. I stället valde de att låta alla deltagarna pröva den metod och modell som de tycker passar dem bäst.

Deltagarna fick bestämma metod

Att man har gjort så är både den starka och svaga sidan i projektet som Roy Liff ser det.

—Som mångårig intervjuare i forskningsprojekt har jag aldrig upplevt att deltagare pratar så positivt om hur bra det här har varit. Deltagarna ser inga bekymmer, svagheter eller svårigheter i projektet, säger Roy Liff.

Anledningen till det tänker han har att göra med att det har funnits en stark vilja i organisationen att ha en form för överföring av kunnande från äldre till yngre. Dessutom har man låtit deltagarna få välja en modell för mentorskapet som ligger nära det som man brukar göra.

Mentorskap – inte praktisk handledning

Baksidan som Roy Liff kan tänka sig med den här modellen är att man inte till fullo utnyttjat den roll som mentorskapet kan ha och som skiljer sig från handledarrollen, som mer handlar om att lära ut praktiska moment.

Mentorskapet är en längre relation.

— I mentorskapet kan finnas djupare dimensioner som man kanske inte upptäcker om man bara utgår ifrån den traditionella handledarrollen som modell. Mentorskapet är en längre relation som kan skapa en förtrolighet mellan mentor och adept och ge en chans att fånga upp frågor kring trivsel och yrkesval hos adepten.

Roy Liff poängterar att de alltså inte har sett de här negativa sidorna bland de intervjuade, men pekar på det som en risk.

Nu intervjuas adepterna

Redan nu är Roy Liff och hans kollega Ewa Wikström igång med den andra delen av studien. I den ska de intervjua adepterna som har ingått i mentorsprojektet. Och inte förrän de har blivit intervjuade går det att säga hur projektet har fungerat, men så här långt är deltagarna mycket positiva.

— Det har blivit mer tid till lärande situationer. Det blir en lägre tröskel att ställa frågor. Det ger också tillfälle till en trevlig social situation mellan mentor och adept som på sikt kan leda till djupare frågor kring yrkesval.

Här kan du läsa hur mentorskapet kan gå till i praktiken.

Text: Teres Hallman, 08 juni 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?