handledning på medicinavdelning 6 på Skaraborgs sjukhus i Lidköping. Två kvinnor i sjukhuskläder, den ena visar den andre ett paket med dropp.

Handledning av kollegor. Nyanställda sjuksköterskan Helena Gustafsson får en instruktion av handledaren och sjuksköterskan Helene Hallman i hur man bereder en antibiotikainfusion.

Foto: Mikael Sjömark / Skaraborgs sjukhus

Trygg på jobbet när handledare stöttar

Sjuksköterskan och undersköterskan som handleder sina kollegor blev en framgång. Arbetskamraterna blev tryggare på jobbet och omsättningen av personal minskade. Dessutom sjönk sjukfrånvaron rejält.

Handledare inom vården som stöttar kollegor på heltid är något nytt. I februari 2018 inrättade hematologi- och gastroenterologiavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping två tjänster som handledande sjuksköterska och handledande undersköterska. Idén fick enhetscheferna Viktoria Labecker och Albert Mustafa från ortopedavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Viktoria Labecker, enhetschef hematologimottagningen, Skaraborgs sjukhus– Vi hade många nyanställda och en stor personalomsättning, så det försvann hela tiden kompetens. De som var erfarna hade inte tillräckligt med tid att ge råd och stöd till sina mindre erfarna kollegor, berättar Viktoria Labecker.

Avdelningen har cirka 45 anställda och 20 vårdplatser. Många patienter är vårdkrävande.

– Vi behövde stärka kompetensen och tryggheten. Vi hade anställda som saknade erfarenhet av att arbeta med våra specialiteter. De kände sig otillräckliga, fortsätter hon.

Ger stöd även till erfarna

De nyutbildade sjuksköterskorna och vikarierna behöver ofta handledning i medicintekniska frågor. Men handledarna ger stöd även till dem som arbetat länge på avdelningen. De mer erfarna kan behöva prata om behandling av svårt sjuka, patienter i livets slutskede eller akuta situationer. För undersköterskorna handlar det om omvårdnadsfrågor och assistens vid olika undersökningar. Handledarna får också frågor om journalsystemet.

– Eftersom vi jobbat så länge har vi oftast varit i den situation man står inför någon gång tidigare, säger Helén Gustafsson, handledande undersköterska.

Handledare jobbar dagtid

Handledarna arbetar dagtid. Då är det mest hektiskt på avdelningen med undersökningar och rondarbete. De är med vid morgonrapporten och får en bild av var de kan behövas under dagen. De har ett eget rum på avdelningen. Dit går den som behöver stöttning, praktisk hjälp eller råd. Där har de också utrustning för träning av olika arbetsmoment.

– Det är bra att vi så att säga jobbar på golvet. Då kan vi ge direkt återkoppling och omedelbart reflektera kring hur man gjorde eller bör göra, istället för att göra det långt senare, säger handledande sjuksköterska Helene Hallman.

Bygger på lång erfarenhet

Helén Gustafsson har arbetat drygt tjugo år som undersköterska och jobbat länge på avdelningen. Helene Hallman har arbetat som sjuksköterska i trettio år och också varit länge på arbetsplatsen. Uppdraget bygger på deras långa erfarenhet. De har ingen särskild handledarutbildning.

Nyanställda och vikarier träffar handledaren första dagen på jobbet. De går tillsammans igenom checklistan för nyanställda och inloggningsrutiner. Har personen inte arbetat tidigare vid sjukhuset får han eller hon en rundtur. Beroende på erfarenhet får den nye sedan gå bredvid en kollega under två till fyra veckor.

De ringer till oss och söker jobb.

– Vi har fått mycket bättre struktur på introduktionen med hjälp av våra handledare, säger Viktoria Labecker.

– Vi bedriver avancerad sjukvård och det är ett högt tempo. Då är det viktigt med en bra introduktion så att man blir trygg inför de nya arbetsuppgifterna på jobbet, säger Helene Hallman.

Handledarna arbetar även med avdelningens förbättrings- och utvecklingsarbete. De skriver lathundar, planerar fortbildning, dokumenterar och tar fram rutiner.


Helén Gustafsson, undersköterska, och Helene Hallman, sjuksköterska, är handledare vid medicinavdelning 6, Skaraborgs sjukhus i Lidköping.
Helene Hallman och Helén Gustafsson hade arbetat många år som sjuksköterska respektive undersköterska, innan de blev handledare.

Mer än halverad sjukfrånvaro

I februari i år var avdelningens sjukfrånvaro nere på 2,5 procent. När de började med handledningen i januari 2018 låg den på 8,8 procent.

Handledningen har också fört med sig andra positiva effekter än en minskad sjukfrånvaro.

– Vi har fått ett gott rykte. Vi har inte haft någon uppsägning sedan vi började med det här och det är mycket lättare att rekrytera, säger Viktoria Labecker.

Lättare att få sommarvikarier

Det har också blivit lättare att få tag på sommarvikarierande undersköterskor.

– De ringer till oss och söker jobb. Vi har inte behövt annonsera. Studenterna som är här är också positiva, säger Viktoria Labecker.

Hon hade medarbetarsamtal under hösten, och fick då höra att de anställda kände sig tryggare med arbetet nu.

–Det var underbart att höra, säger hon.

– Det är jätteroligt att vi fått stopp på uppsägningarna och att man söker sig hit för att arbeta här. Jag har själv jobbat som sjuksköterska i trettio år och förstår att det är fantastiskt att ha någon som har avsatt tid så att man kan fråga om saker, säger Helene Hallman.

Text: Michael Nyhaga, 16 april 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...