Trygg på jobbet när handledare stöttar

16 april 2019 Lästid: 5 min
handledning på medicinavdelning 6 på Skaraborgs sjukhus i Lidköping. Två kvinnor i sjukhuskläder, den ena visar den andre ett paket med dropp.
Handledning av kollegor. Nyanställda sjuksköterskan Helena Gustafsson får en instruktion av handledaren och sjuksköterskan Helene Hallman i hur man bereder en antibiotikainfusion.

Foto: Mikael Sjömark / Skaraborgs sjukhus

Sjuksköterskan och undersköterskan som handleder sina kollegor blev en framgång. Arbetskamraterna blev tryggare på jobbet och omsättningen av personal minskade. Dessutom sjönk sjukfrånvaron rejält.

Handledare inom vården som stöttar kollegor på heltid är något nytt. I februari 2018 inrättade hematologi- och gastroenterologiavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping två tjänster som handledande sjuksköterska och handledande undersköterska. Idén fick enhetscheferna Viktoria Labecker och Albert Mustafa från ortopedavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Viktoria Labecker, enhetschef hematologimottagningen, Skaraborgs sjukhus– Vi hade många nyanställda och en stor personalomsättning, så det försvann hela tiden kompetens. De som var erfarna hade inte tillräckligt med tid att ge råd och stöd till sina mindre erfarna kollegor, berättar Viktoria Labecker.

Avdelningen har cirka 45 anställda och 20 vårdplatser. Många patienter är vårdkrävande.

– Vi behövde stärka kompetensen och tryggheten. Vi hade anställda som saknade erfarenhet av att arbeta med våra specialiteter. De kände sig otillräckliga, fortsätter hon.

Ger stöd även till erfarna

De nyutbildade sjuksköterskorna och vikarierna behöver ofta handledning i medicintekniska frågor. Men handledarna ger stöd även till dem som arbetat länge på avdelningen. De mer erfarna kan behöva prata om behandling av svårt sjuka, patienter i livets slutskede eller akuta situationer. För undersköterskorna handlar det om omvårdnadsfrågor och assistens vid olika undersökningar. Handledarna får också frågor om journalsystemet.

– Eftersom vi jobbat så länge har vi oftast varit i den situation man står inför någon gång tidigare, säger Helén Gustafsson, handledande undersköterska.

Handledare jobbar dagtid

Handledarna arbetar dagtid. Då är det mest hektiskt på avdelningen med undersökningar och rondarbete. De är med vid morgonrapporten och får en bild av var de kan behövas under dagen. De har ett eget rum på avdelningen. Dit går den som behöver stöttning, praktisk hjälp eller råd. Där har de också utrustning för träning av olika arbetsmoment.

– Det är bra att vi så att säga jobbar på golvet. Då kan vi ge direkt återkoppling och omedelbart reflektera kring hur man gjorde eller bör göra, istället för att göra det långt senare, säger handledande sjuksköterska Helene Hallman.

Bygger på lång erfarenhet

Helén Gustafsson har arbetat drygt tjugo år som undersköterska och jobbat länge på avdelningen. Helene Hallman har arbetat som sjuksköterska i trettio år och också varit länge på arbetsplatsen. Uppdraget bygger på deras långa erfarenhet. De har ingen särskild handledarutbildning.

Nyanställda och vikarier träffar handledaren första dagen på jobbet. De går tillsammans igenom checklistan för nyanställda och inloggningsrutiner. Har personen inte arbetat tidigare vid sjukhuset får han eller hon en rundtur. Beroende på erfarenhet får den nye sedan gå bredvid en kollega under två till fyra veckor.

De ringer till oss och söker jobb.

– Vi har fått mycket bättre struktur på introduktionen med hjälp av våra handledare, säger Viktoria Labecker.

– Vi bedriver avancerad sjukvård och det är ett högt tempo. Då är det viktigt med en bra introduktion så att man blir trygg inför de nya arbetsuppgifterna på jobbet, säger Helene Hallman.

Handledarna arbetar även med avdelningens förbättrings- och utvecklingsarbete. De skriver lathundar, planerar fortbildning, dokumenterar och tar fram rutiner.


Helén Gustafsson, undersköterska, och Helene Hallman, sjuksköterska, är handledare vid medicinavdelning 6, Skaraborgs sjukhus i Lidköping.
Helene Hallman och Helén Gustafsson hade arbetat många år som sjuksköterska respektive undersköterska, innan de blev handledare.

Mer än halverad sjukfrånvaro

I februari i år var avdelningens sjukfrånvaro nere på 2,5 procent. När de började med handledningen i januari 2018 låg den på 8,8 procent.

Handledningen har också fört med sig andra positiva effekter än en minskad sjukfrånvaro.

– Vi har fått ett gott rykte. Vi har inte haft någon uppsägning sedan vi började med det här och det är mycket lättare att rekrytera, säger Viktoria Labecker.

Lättare att få sommarvikarier

Det har också blivit lättare att få tag på sommarvikarierande undersköterskor.

– De ringer till oss och söker jobb. Vi har inte behövt annonsera. Studenterna som är här är också positiva, säger Viktoria Labecker.

Hon hade medarbetarsamtal under hösten, och fick då höra att de anställda kände sig tryggare med arbetet nu.

–Det var underbart att höra, säger hon.

– Det är jätteroligt att vi fått stopp på uppsägningarna och att man söker sig hit för att arbeta här. Jag har själv jobbat som sjuksköterska i trettio år och förstår att det är fantastiskt att ha någon som har avsatt tid så att man kan fråga om saker, säger Helene Hallman.

Handledning på hematologiavdelningen

Handledarna är två erfarna personer, en sjuksköterska och en undersköterska.

De handleder bland annat i:

  • allmän introduktion av vikarier och nyanställda
  • medicintekniska frågor
  • journalsystemet
  • behandling av svårt sjuka

Inför handledning hos er - tänk på det här:

  • Avsätt tillräckligt med tid för att arbeta med handledningen. Handledarna vid Skaraborgs sjukhus Lidköping arbetar i stort sett enbart med handledning och verksamhetsutveckling.
  • Sätt upp mål med handledningen och se till att handledare och chefer arbetar mot samma mål. Målet kan till exempel vara att förbättra arbetsmiljön.
  • Handledarna behöver vara mycket erfarna och engagerade.
  • Se till att ha stöd uppifrån för handledarverksamheten.

Tips från Viktoria Labecker, enhetschef vid hematologi- och gastroenterologiavdelningen på Skaraborgs sjukhus Lidköping.

Stöd för en bra introduktion

Bild på en ung man som tittar in i kameran.Hur kan ni skapa en hållbar introduktion för nya medarbetare? Det kan du och din arbetsgrupp undersöka med hjälp av Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt verktyg från Suntarbetsliv.

• Se en kort film och läs lite om forskning
• Prata om hur introduktion fungerar hos er
• Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Här kommer du till Forskning på 5 om hållbar introduktion

Gå direkt till verktygets checklista med tips för introduktion!

Text: Michael Nyhaga