Kvinna med skyddsutrustning och vaccinspruta

Det gäller att vaccinationerna utförs på ett sätt som minimerar risken för stick- och skärskador. Bland annat måste säkerhetsprodukter och skyddsutrustning användas.

Foto: Johan Nilsson / TT

Vaccinera sticksäkert - 6 tips från forskare

När coronavaccinationerna nu är i gång gäller de att de sker på ett säkert sätt – så att vårdpersonalen undviker stickskador och smittrisker. “Det är egentligen ganska enkelt”, säger Ann-Beth Antonsson, professor emeritus.

Coronavaccinationerna är i full gång på vissa håll, och inom kort kommer tempot för vaccinationerna att accelereras snabbt. När den stora massan av svenskar ska vaccineras kan det komma att ske i tillfälliga lokaler och av tillfälligt inhyrd personal. Och då gäller det att se till att det sker på ett säkert sätt, så att personalen undviker skador.

Stick- och skärskador inom vården är nämligen ett stort problem.

Ann Beth Antonsson– Det är väldigt vanligt förekommande. Det finns statistik som visar det, men vi vet också att det finns en stor underrapportering.

Det säger Ann-Beth Antonsson, professor emeritus vid avdelningen för ergonomi på KTH. Hon har gjort en studie om stick- och skärskador 2012, och är också en av personerna bakom Suntarbetslivs verktyg Vasst och säkert.

Stick- och skärskador uppkommer i en rad olika situationer. När man hanterar olika instrument vid operationer och i tandvården, till exempel. Och när man använder kanyler – som vid vaccinationer.

Olika orsaker till att det går fel

Det finns en mängd olika orsaker till att det går fel. Här är några exempel på vad som kan orsaka stick- och skärskador:

 • Stress hos personalen
 • Att patienten är orolig
 • Att något oförutsett sker, som att en anhörig kommer in i rummet
 • Att personalen inte har rätt utrustning – till exempel att den gula burken för kasserade nålar saknas
 • Bristande rutiner
 • Brist på kompetens

Och riskerna är allvarliga. Den mest uppenbara risken för den som råkar ut för en stickskada är smitta från patienten; framför allt hepatit och HIV. En annan risk är oro.

– Vi såg i vår studie att den som råkade ut för en stickskada kunde gå under lång tid efteråt och vara orolig. Det var någon som sade att det kändes som att man hade en dödsdom hängande över sig.

Hur ska man då undvika problemet?

Sedan 2018 är det ett krav att så kallade säkerhetsprodukter ska användas. Det handlar till exempel om sprutor som är utformade så att risken för att sticka sig minskar.

– Säkerhetsprodukter är jättebra, för de möter många av problemen vid källan. Men det gäller att se till att man faktiskt använder säkerhetsprodukter också, och att man inte till exempel har kvar gamla produkter som man fortsätter använda.

När det gäller coronavaccinationerna kan det också bli så att relativt ovana personer utför arbetet. Studenter, pensionerade läkare och så vidare.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla personer som ska utföra vaccinationerna har de instruktioner och den träning som behövs.

Och så gäller det att komma ihåg en enkel grundregel:

– Det är absolut förbjudet att recappa, alltså att sätta tillbaka hylsan på en använd kanyl.

Ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetet med att förebygga olyckor ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet – som även omfattar personer som kommer in tillfälligt. Och riskerna ska bedömas regelbundet.

– Allt det här är egentligen ganska enkelt om man följer de regler som finns. Det här lär man sig under vårdutbildningen, och allt finns också samlat i Vasst och säkert.

Allt det här är egentligen ganska enkelt om man följer de regler som finns

I Vasst och säkert finns det bland annat en checklista som kan användas för att undersöka hur man arbetar idag. Här kan man också se om man behöver kompletterande insatser för att ytterligare höja säkerheten.

– Även om det borde vara enkelt är det som det brukar vara. När man väl kan och vet detta så är det inga problem. Men ute i arbetslivet är det så oerhört många olika saker som man ska kunna, och då är det lätt att glömma bort detaljer. Därför är det värdefullt att påminna om allt detta då och då.

Text: Anna Wettergård, 18 januari 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?