Vaccinera sticksäkert - 6 tips från forskare

18 januari 2021 Lästid: 4 min
Kvinna med skyddsutrustning och vaccinspruta
Det gäller att vaccinationerna utförs på ett sätt som minimerar risken för stick- och skärskador. Bland annat måste säkerhetsprodukter och skyddsutrustning användas.

Foto: Johan Nilsson / TT

När coronavaccinationerna nu är i gång gäller de att de sker på ett säkert sätt – så att vårdpersonalen undviker stickskador och smittrisker. ”Det är egentligen ganska enkelt”, säger Ann-Beth Antonsson, professor emeritus.

Coronavaccinationerna är i full gång på vissa håll, och inom kort kommer tempot för vaccinationerna att accelereras snabbt. När den stora massan av svenskar ska vaccineras kan det komma att ske i tillfälliga lokaler och av tillfälligt inhyrd personal. Och då gäller det att se till att det sker på ett säkert sätt, så att personalen undviker skador.

Stick- och skärskador inom vården är nämligen ett stort problem.

Ansiktsporträtt Ann Beth Antonsson.– Det är väldigt vanligt förekommande. Det finns statistik som visar det, men vi vet också att det finns en stor underrapportering.

Det säger Ann-Beth Antonsson, professor emeritus vid avdelningen för ergonomi på KTH. Hon har gjort en studie om stick- och skärskador 2012, och är också en av personerna bakom Suntarbetslivs verktyg Vasst och säkert.

Stick- och skärskador uppkommer i en rad olika situationer. När man hanterar olika instrument vid operationer och i tandvården, till exempel. Och när man använder kanyler – som vid vaccinationer.

Olika orsaker till att det går fel

Det finns en mängd olika orsaker till att det går fel. Här är några exempel på vad som kan orsaka stick- och skärskador:

 • Stress hos personalen
 • Att patienten är orolig
 • Att något oförutsett sker, som att en anhörig kommer in i rummet
 • Att personalen inte har rätt utrustning – till exempel att den gula burken för kasserade nålar saknas
 • Bristande rutiner
 • Brist på kompetens

Och riskerna är allvarliga. Den mest uppenbara risken för den som råkar ut för en stickskada är smitta från patienten; framför allt hepatit och HIV. En annan risk är oro.

– Vi såg i vår studie att den som råkade ut för en stickskada kunde gå under lång tid efteråt och vara orolig. Det var någon som sade att det kändes som att man hade en dödsdom hängande över sig.

Hur ska man då undvika problemet?

Sedan 2018 är det ett krav att så kallade säkerhetsprodukter ska användas. Det handlar till exempel om sprutor som är utformade så att risken för att sticka sig minskar.

– Säkerhetsprodukter är jättebra, för de möter många av problemen vid källan. Men det gäller att se till att man faktiskt använder säkerhetsprodukter också, och att man inte till exempel har kvar gamla produkter som man fortsätter använda.

När det gäller coronavaccinationerna kan det också bli så att relativt ovana personer utför arbetet. Studenter, pensionerade läkare och så vidare.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla personer som ska utföra vaccinationerna har de instruktioner och den träning som behövs.

Och så gäller det att komma ihåg en enkel grundregel:

– Det är absolut förbjudet att recappa, alltså att sätta tillbaka hylsan på en använd kanyl.

Ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetet med att förebygga olyckor ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet – som även omfattar personer som kommer in tillfälligt. Och riskerna ska bedömas regelbundet.

– Allt det här är egentligen ganska enkelt om man följer de regler som finns. Det här lär man sig under vårdutbildningen, och allt finns också samlat i Vasst och säkert.

Allt det här är egentligen ganska enkelt om man följer de regler som finns

I Vasst och säkert finns det bland annat en checklista som kan användas för att undersöka hur man arbetar idag. Här kan man också se om man behöver kompletterande insatser för att ytterligare höja säkerheten.

– Även om det borde vara enkelt är det som det brukar vara. När man väl kan och vet detta så är det inga problem. Men ute i arbetslivet är det så oerhört många olika saker som man ska kunna, och då är det lätt att glömma bort detaljer. Därför är det värdefullt att påminna om allt detta då och då.

Vasst och säkert

Suntarbetslivs verktyg Vasst och säkert har fakta och råd om:

 • Hur man arbetar stick- och skärsäkert
 • hur man leder säkert och upphandlar rätt produkter
 • hur man arbetar förebyggande och följer upp

Klicka här för att börja utforska verktyget!

Jobbar ni stick- och skärsäkert?

Illustration av en ikryssad ruta.

Har ni ett stick- och skärsäkert arbetssätt idag? Kolla det med Suntarbetslivs checklista!

Med checklistan får ni stöd att hantera:

 • hur en skada hanteras
 • hur ni följer upp
 • hur ni dokumenterar och utbildar

Klicka här för att komma till checklistan!

6 grundregler vid arbete med vassa instrument

 1. När du håller i ett vasst instrument – håll om möjligt båda händerna bakom den vassa delen och undvik att korsa armarna.
 2. Koncentrera dig på arbetet med det vassa instrumentet och avsluta det innan du börjar göra eller prata om något annat.
 3. Lägg det vassa instrumentet i behållaren för stickande och skärande avfall direkt när du är klar. Räck det inte till någon annan.
 4. Dela inte på vassa instrument med fingarna. Om instrumentet måste delas, skruva av med hjälp av behållaren för stickande och skärande avfalls kanylavskiljare – eller använd en tång eller peang.
 5. Se till att ha god kommunikation med dina kollegor om ni är fler som arbetar tillsammans.
 6. Om patienter eller andra i närheten är stökiga eller oroliga – se till att få hjälp av en kollega.


Tipsen är hämtade från den här filmen:

Fler filmer – till exempel om att använda handskar på rätt sätt, att hantera skärande avfall och att arbeta i patienters hem kan du hitta här!

Text: Anna Wettergård