Hjälp mot handeksem

8 december 2020 Lästid: 4 min
Två händer med tvål under rinnande vatten i ett handfat.
Att tvätta händerna noga efter varje vårdinsats har blivit ännu viktigare under pandemin. Samtidigt ökar det risken för att få handeksem. En ny studie undersöker sambandet för att se om det kan behövas nya råd.

Foto: Pixabay

Handeksem bland vårdpersonal verkar ha ökat under corona-pandemin. Forskare undersöker nu om det finns ett samband med att den här gruppen måste tvätta händerna oftare under pandemin. Studien kan bli underlag för nya råd.

Nils Hamnerius är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen. Han leder en ny studie som ska undersöka hur vanligt det är med handeksem och hudbesvär i ansiktet inom sjukvården.

Ansiktsporträtt Nils Hamnerius.— Under slutet av våren började vi få många frågor från personal från sjukhusen i Region Skåne om handeksem. Många som aldrig har haft eksem tidigare hade nu fått det. Vi har också sett en viss ökning med personal som fått irritation i ansiktet från munskydd.

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus utreder hudsjukdomar som misstänks vara orsakade av arbete, omgivande miljö eller konsumentprodukter. Avdelningen tar emot patienter från hela Södra sjukvårdsregionen. De forskar också kring arbets- och miljöorsakade hudsjukdomar.

Enkät till alla sjukhusanställda

Att fler sökte sig till Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen har nu gjort att han tillsammans med ytterligare några forskare ska undersöka hur vanligt det faktiskt är med handeksem bland vårdpersonal.

De ska också se om det finns ett samband mellan handeksem och användning av handsprit, handskar och tvål. Dessutom vill de ta reda på om personal som använder andnings- eller munskydd får mer hudbesvär i ansiktet.

Undersökningen består av en webbaserad enkät som skickas till 24 000 anställda vid sjukhusen i Region Skåne.

Nils Hamnerius och hans kollegor misstänker att användningen av handsprit och tvåltvätt har ökat. Särskilt bland de som vårdar covidsjuka patienter.

Jämför med tidigare enkät

— Vi har undersökt ett antal medarbetare som har fått eksem. Vi är alltid angelägna om att träffa personer som får besvär för att hitta orsakerna till förändringar i huden. Antingen kan deras problem bero på överansträngning av huden eller att de har blivit allergiska mot ämnen i till exempel tvål eller handsprit.

I det här fallet tror Nils att irritationen i huden mer beror på att personalen tvättar händerna oftare och använder mer handsprit. Dessutom är det fler som använder munskydd. Det är en annan nivå på användningen.

För att kunna se om handtvätt och användning av handsprit och munskydd har ökat kommer de att jämföra svaren från enkäterna med en motsvarande kartläggning som gjordes 2014 och 2015.

— Vi hade tänkt göra en uppföljning av den undersökningen för att se om personalen idag bättre följer råden för handtvätt och handsprit. Men i och med corona-pandemin blir det ett annat fokus nu.

Kan bli nya råd

I enkäten får alla sjukhusanställda i Region Skåne svara på vad de har för arbetsuppgifter och om de jobbar med covidsjuka patienter. Sedan får de svara på hur många gånger de tvättar och spritar händerna och hur länge de använder handskar och munskydd under en dag. Det ingår också frågor om hur mycket tvätt och spritning det blir på fritiden. Och så får de svara på om de har eksem just nu eller om de haft det senaste 12 månaderna.

Det här är bra kunskap för arbetsgivarna eftersom de behöver känna till om eksemen ökar.

Från den förra undersökningen såg de att bland dem som tvättade händerna ofta fanns det fler personer med eksem. Men det fanns inga sådana samband med handsprit. Nu vill de se om detta har ändrats. Kanske har en ökad användning av handsprit gett nötning på huden.

— Vi märker att fler söker för de här problemen. Det vi inte vet är om belastningen nu har ändrats, och vad det innebär. Det kan leda till att vi behöver komma med nya råd. Men det får vi se när studien är färdig om ungefär ett år. Det här är bra kunskap för arbetsgivarna eftersom de behöver känna till om eksemen ökar.

Om projektet

Namn
Handeksem och hudbesvär i ansiktet i sjukvården

Forskningsledare
Nils Hamnerius, överläkare Malmö sjukhus

Organisation
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus

Tid för projektet
Svarsperioden för enkäten är oktober till december 2020. Projektet beräknas vara klart i december 2021.

Finansiär
Region Skåne

Så kan du undvika att få handeksem

 • Smörj med mjukgörande kräm innan och efter arbetspass, vid längre pauser som lunch och innan du går och lägger dig.
 • Välj parfymfri kräm med konserveringsmedel med så låga allergiframkallande egenskaper som möjligt.
 • Mjukgörande kräm ska appliceras över hela handen, även fingerveck och fingertoppar och handrygg.
 • Använd inte tensidbaserade desinfektionsmedel yrkesmässigt, då de är uttorkande och hudirriterande.
 • Var försiktig även vid hushållsarbete i hemmet, använd skyddshandskar vid disk, och varma vantar utomhus i vinterkyla.

Tänk också på att följa Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.
Här hittar du dem

  Mer om handeksem

  Handeksem innebär rodnad, klåda, svullnad, blåsor, fjällning och
  sprickor på händerna.

  Arbetsrelaterat handeksem är vanligt och drabbar oftare kvinnor och
  unga personer.

  De viktigaste yttre riskfaktorerna är hudirriterande exponering (våtarbete) och kontaktallergi.

  Det går att förebygga handeksem till stor del, genom att minimera skadlig
  hudexponering i arbetsmiljön.

  Hudskador och hudsjukdomar är den tredje vanligaste orsaken bland anmälda arbetssjukdomar. De orsakar stora ekonomiska förluster genom långa sjukskrivningar, både för den drabbade individen och för samhället. Hudskador kan ge personligt lidande och påverkar hur man kan leva sitt liv.

  Källa: Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om handeksem

  Text: Teres Hallman