Krisstöd corona

Försök att alltid jobba två och två. Sociala relationer och stöd är viktigt i tider av extrem stress. Det är två av huvudbudskapen ifrån häftet om krisstöd under coronapandemin.

Foto: Mikael Fritzon / TT

Krisstöd under coronapandemin

Det är normalt att reagera på stress, och olika människor behöver olika saker för att hantera det. Det är två av budskapen i en ny publikation om krisstöd under coronakrisen.

”Krisstöd vid arbete under extrem stress”. Så heter ett häfte som riktar sig till medarbetare och chefer inom vård och omsorg, och som innehåller tips och råd för att ta sig igenom coronapandemin.

Huvudförfattare är Sara Johansson, beteendevetare och tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset. Hon har stor praktisk erfarenhet av att arbeta med människor under kriser, både i Sverige och utomlands. Bland annat i Thailand efter tsunamikatastrofen, i översvämningsdrabbade Pakistan, i Syrien och i Norge efter terroristdåden 2011.

Sara Johansson– Ibland har jag hjälpt till att ta hand om personalen i olika sjukvårdsteam. Vid andra tillfällen har jag varit med som expert på myndighetsnivå, berättar hon.

Baserad på erfarenhet och forskning

I Sverige har hon mest arbetat med att utbilda sjukvårdspersonal, och härifrån kommer mycket av den praktiska erfarenhet som ligger till grund för häftet.

– Man lär sig vad människor behöver. Var det hakar upp sig och var det ofta blir fel.

När hon skrev försökte hon hela tiden tänka verklighetsnära.

– När coronapandemin började var det många som vände sig till mig med frågor, och som var oroliga för hur de skulle påverkas psykiskt. En förhoppning med den här publikationen är att förklara människors reaktioner. Det kan skapa trygghet.

Men innehållet bygger inte bara på erfarenheter, utan är också baserat på forskning – och utgår i mångt och mycket från en tidigare och mer utförlig bok på samma tema. Den boken heter Krisstöd, och är också skriven av Sara Johansson, tillsammans med Sara Hedrenius.

Viktigast med socialt stöd

Innehållet i häftet är koncentrerat och anpassat efter coronapandemin. Det rör mest stressreaktioner hos personal, men tar också upp reaktioner hos patienter.

– Det blev logiskt när vi skrev att också ta upp behov hos dem som verksamheten vänder sig till. Det finns en trygghet i att kunna förstå dem också.

Huvudbudskapet är att sociala relationer och stöd är viktigt i tider av extrem stress. Helst ska man undvika att arbeta ensam. Och så måste man stötta varandra.

– Inom arbetsgrupper är det viktigt att främja kontakt och dialog. Och för chefer är det viktigt att vara ute i verksamheten, lyssna på medarbetarna och ta reda på vad de behöver. Alla behöver känna sig bekräftade och lyssnade på.

Däremot, påpekar hon, kan chefer inte alltid lägga över ansvaret på den enskilde medarbetaren att veta vad den behöver.

– Ibland kanske chefen får prova olika lösningar, eller komma med konkreta förslag.

Avråder från obligatoriska samtal

Även om det är viktigt och nödvändigt med dialog, så ska man inte tvinga medarbetare att ha bearbetande samtal efter svåra händelser – framför allt inte i det akuta skedet. Det avråder bland annat WHO från, berättar Sara Johansson.

– Det är ett vanligt antagande att man måste prata igenom svåra händelser, men det stämmer inte. Det har varit belagt i forskarvärlden i många år.

Var och en får utgå från sig själv, och känna efter hur det känns när man pratar om det som har hänt.

– För en del kan det bidra till en ökad stressnivå. Andra känner inte behovet just då. Och en tredje grupp mår bra av att samtala.

Det är viktigt att förstå att alla är olika.

– Man ska inte utgå från att alla har samma reaktionsmönster. Vissa säger att ”jag har inte reagerat tillräckligt kraftigt, så jag kommer att få problem längre fram”. Men man kan känna sig lugn i att det inte alls behöver vara så.

Följ upp efter krisen

Ett vanligt misstag är att glömma bort att följa upp personalen efter en kris. De flesta kommer att återhämta sig med hjälp av stöd från arbetsgivare, familj och vänner. Men rent statistiskt kommer vissa arbetstagare att behöva professionell hjälp.

– Man kan anta att några kommer att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Några kommer att bli deprimerade, och några utmattade. De som drabbas ska inte gå runt och må dåligt och tro att det är så det ska vara.

Det finns en kultur inom sjukvården att man inte ska låta sig påverkas. Och det kan sitta långt inne att be om hjälp om man inte mår bra.

Det är normalt att påverkas, och det är inte oprofessionellt

– Men det är normalt att påverkas, och det är inte oprofessionellt. Det är snarare professionellt att vara uppmärksam på sina egna signaler.

Välanvänt och uppskattat

Häftet om krisstöd gavs ut i slutet av mars och har redan efter ett par veckor blivit nerladdad över 15 000 gånger. Den används i utbildningar på många arbetsplatser, i ledningsgrupper och ute i verksamheter. Mottagarna har uttryckt stor tacksamhet att kunskapen görs tillgänglig, gratis och nedladdningsbart.

Sara Johansson och hennes kollega Emma Holmgren arbetade under två intensiva veckor nästan dygnet runt för att färdigställa boken. Allt skedde helt ideellt.

– Jag kände att det här var så pass viktigt att jag ville göra det. Det här är mitt sätt att bidra, säger Sara Johansson.

Bilden på Sara Johansson är tagen av Mia Carlsson/Natur & Kultur.

Text: Anna Wettergård, 14 april 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...