Vad är psykosocial arbetsmiljö?

1 februari 2018 Lästid: 2 min
Sammanfattning av artikeln

Psykosocial arbetsmiljö handlar om hur vi mår, trivs och är mot varandra på jobbet.

I dag talar man i stället om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), för att lyfta fokus från individen.

Arbetsgivare har krav på sig för att sätta mål för, ha kunskap om och hantera OSA-frågor i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Glada medarbetare på kontor, psykosocial arbetsmiljö.
Arbetsklimat och trivsel på jobbet ingår i det som i dag benämns organisatorisk och social arbetsmiljö, tidigare psykosocial arbetsmiljö. En sund OSA är viktig för friska arbetsplatser.

Foto: TT/Maskot

Sammanfattning av artikeln

Psykosocial arbetsmiljö handlar om hur vi mår, trivs och är mot varandra på jobbet.

I dag talar man i stället om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), för att lyfta fokus från individen.

Arbetsgivare har krav på sig för att sätta mål för, ha kunskap om och hantera OSA-frågor i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Hur vi mår, trivs och är mot varandra på jobbet kallades förr psykosocial arbetsmiljö. I dag använder vi i stället begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). OSA delas in i områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Buller, föroreningar och kemikalier tillhör den fysiska arbetsmiljön och kan oftast mätas. Men annat som kan orsaka ohälsa i arbetslivet, exempelvis stress, dåligt arbetsklimat, otydligt ledarskap och brist på återhämtning, är inte lika mätbart. Samtidigt vet vi i dag att även sådana problem kan bidra till att göra människor sjuka.

Psykosocial arbetsmiljö -> OSA

Tidigare kallade man sådana frågor för psykosocial arbetsmiljö, till skillnad från fysisk arbetsmiljö. Men benämningen organisatorisk och social arbetsmiljö har numera ersatt begreppet psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket införde den nya benämningen i sina föreskrifter för OSA som började gälla den sista mars 2016.

Lyfter fokus från individen

Syftet med att sluta använda begreppet psykosocial arbetsmiljö är att komma bort från att arbetsmiljöns fokus ligger på individer. Genom att ersätta begreppet psykosocial arbetsmiljö med organisatorisk och social arbetsmiljö signalerar Arbetsmiljöverket i stället att den organisatoriska nivån är viktig.

Krav på OSA i SAM

Arbetsgivarna har numera krav på sig att sätta mål för, ha kunskap om och hantera även OSA-frågor i sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

Frågan som man ofta ställer sig på arbetsplatser är: Hur gör vi? Hur jobbar vi konkret med frågorna på vår arbetsplats?

Därför har Suntarbetsliv tagit fram verktyget OSA-kollen. Verktyget erbjuder stöd för vad OSA är och hur man kan jobba tillsammans på arbetsplatsen med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Ett annat verktyg är Stressdialogen, som ger stöd i att förebygga osund stress i arbetslivet. Stress är nära sammankopplat med frågor kring OSA, och på en arbetsplats kan det finnas många orsaker till att medarbetare blir stressade.  Forskning visar att genom att prata om stress med kollegor kan vi må bättre och minska stressen.

Läs också artikeln Vad är OSA?

OSA i stället för psykosocial arbetsmiljö

● Begreppet psykosocial arbetsmiljö har ersatts av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

● Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016 och omfattar frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

● Läs även Arbetsmiljöverkets frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ta hjälp i ert OSA-arbete

● Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen ger stöd i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

● Verktyget består av två delar:

  1. Förstå OSA. Information om OSA, föreskrifterna och hur frågorna integreras i systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2. Jobba med OSA. Gruppövningar, filmer med reflektionsfrågor, poddavsnitt och checklistor.

● Andra Suntarbetsliv-verktyg som kan hjälpa i OSA-arbetet är OSA-kompassen, Stressdialogen, Stress och Balans, Bättre möten och Chefoskopet. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för besked om nya verktyg.

● Vet du någon som kan vara intresserad av våra verktyg? Tipsa om nyhetsbrevet!

Text: Jeanette Neij