Kvinna jonglerar med lätthet en klocka, en kaktus och ett tungt klot

Hur hanterar ni vassa, tunga och tickande bollar på din arbetsplats? OSA-kollen erbjuder sätt att tillsammans arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Foto: Kristofer Samuelsson

Nytt verktyg ger full koll på OSA

Nu lanserar Suntarbetsliv OSA-kollen! Det nya verktyget hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).
– OSA-kollen blir ett stöd att luta sig mot när föreskrifterna omsätts i praktiken, säger projektledare Stina Ellerfelt Sköld.

Det har gått två år sedan Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter trädde i kraft. Syftet är att minska den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet. Men frågan som ställs är ofta: Hur gör vi? Hur jobbar vi konkret med frågorna på vår arbetsplats? Att diskutera hur vi mår och är mot varandra på jobbet är ju snäppet knepigare än att prata lyftteknik och bullernivåer.

Ansiktsporträtt Stina Ellerfelt Sköld, OSA-kollen.– Därför lanserar vi nu ett verktyg som visar på hur man kan arbeta med OSA tillsammans på arbetsplatsen. OSA-kollen erbjuder stöd för vad OSA är och hur man kan jobba med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling, säger Stina Ellerfelt Sköld, som projektlett OSA-kollen ihop med Petra Salino.

Alla övningar är tänkta att göras i grupp och i dialog med varandra på arbetsplatsträffar. Samtidigt kan andra grupper ha nytta av materialet, liksom enskilda medarbetare som vill veta mer och kanske föreslå verktyget på sin arbetsplats.

Filmer som väcker känslor

Verktyget är helt digitalt och levandegör frågeställningar med hjälp av bland annat filmer och poddavsnitt. På alla OSA-områden finns startfilmer med fiktiva dramatiseringar av hur det kan se ut i samspelet på arbetsplatsen.

Ansiktsporträtt Petra Salino, OSA-kollen.– Filmerna kan visas som start på en arbetsplatsträff. Det finns reflektionsfrågor till filmscenerna som hjälper till att starta en dialog om ämnen som inte alltid är så lätta att prata om. Känslan i samband med filmerna kan bli: ”Usch, så här vill vi inte ha det.” Tanken är att snabbt vända känslan till hur man vill ha det i stället och hur man förebygger situationer som kan leda till ohälsa, säger projektledare Petra Salino.

Lättöverskådligt verktyg

Jan Rehn är ombudsman på Kommunal och partsrepresentant som varit med när verktyget tagits fram. Han tycker att OSA-kollen är ett lättöverskådligt verktyg som alla kan ta till sig utan att det blir för jobbigt.

OSA-kollen är lätt att ta till sig på kort tid

– Filmerna förklarar väldigt pedagogiskt och ger en stark igenkänningsfaktor för de flesta situationer. Det gör att diskussionen kan komma i gång direkt. Hur folk beter sig och är mot varandra är jättesvåra frågor. Men belyser vi och bemöter dem på det här sättet så blir folk medvetna utan att gräva för djupt, tycker Jan Rehn.

Ansiktsporträtt Jan Rehn, OSA-kollen.Han ser också en fördel i att OSA-kollen är lätt att ta till sig på kort tid. Det går att se en film på några minuter och därefter prata om den. Därmed går det att ha ett utbyte av verktyget på bara en kvart och komma rätt långt.

– Styrkan är också att vi parter gör det här tillsammans och att vi är ense om formuleringar. Det är jätteviktigt, fortsätter han.

OSA-kollen förebygger ohälsa

Svartvitt ansiktsporträtt kvinna, OSA-kollen.Maria Rautpalo, ombudsman på Jusek och partsrepresentant för AkademikerAlliansen, framhåller det nya verktygets förebyggande roll.

– Det är ett viktigt verktyg för att kunna förebygga att de anställda inte blir sjuka, att det inte uppstår konflikter, att det är rimlig arbetsbelastning och att cheferna har koll på det innan det leder till sjukskrivning, säger hon.

Hon tror framför allt att blocket om arbetsbelastning kommer att kunna göra nytta.

– Det finns olika checklistor, tips och konkreta råd kring hur man kan arbeta för att exempelvis säkerställa återhämtning och tydliggöra arbetsuppgifter, säger Maria Rautpalo.

Viktig konkurrensfaktor

Gunnar Sundqvist är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, som ser en stor vinst och nödvändighet i att minska riskerna för ohälsa i sektorn.

Ansiktsporträtt man, OSA-kollen.– Konkurrensen om arbetskraften ökar i samhället och vår sektor står inför en arbetskraftsbrist. Samtidigt ökar behovet av välfärdstjänster när befolkningen växer och blir äldre. Det innebär att arbetsmiljö kommer att bli en större konkurrensfaktor. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är viktig för att vi ska kunna locka folk till välfärden, säger han.

Vad hoppas ni att OSA-kollen kan leda till?
– Bättre lokala samverkansformer och en bra dialog där man på ett odramatiskt sätt kan prata om de här frågorna utan att någon blir syndabock. Det handlar om att skapa ett metaplan för samtal innan någon drabbas av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

OSA-kollen har tagits fram och kvalitetssäkrats gemensamt med parterna inom kommun- och landstingssektorn. Sakkunniga, forskare och representanter från målgruppen har involverats när övningar och kunskapsinnehåll tagits fram.

Se en kort introduktionsfilm om OSA-kollen:

Text: Jeanette Neij, 23 april 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...