Susanne Hedlöf och Yvonne Åkerlind utomhus framför rund staty, organisatorisk och social arbetsmiljö

– Alla ska få en chans att må bra på arbetet, säger HR-konsult Susanne Hedlöf, som med kollegan Yvonne Åkerlind lotsat fram webbverktyget OSA-hjulet för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Foto: Jeanette Neij

Här tar de hjälp av OSA-hjul

Tryggt, enkelt och användarvänligt. Det har varit ledord när Borlänge kommun tagit fram ett nytt webbverktyg för organisatorisk och social arbetsmiljö. Tanken är att göra OSA levande i vardagen.
– Vi kommer att må bättre och få ner sjuktalen med hjälp av det här, säger rektor Maria Burtus.

Hur vi mår och är mot varandra på jobbet kan kännas svårt att prata om. Extra viktigt då att göra det enkelt. Borlänge kommun lanserar nu ett nytt webbverktyg som stöd.

– Vi uppfann OSA-hjulet för att hjälpa chefer och skyddsombud att få kunskap och kunna jobba med frågorna, säger HR-konsult Yvonne Åkerlind.

I april 2016 kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA. Borlänge kommun satte ihop en arbetsgrupp med åtta chefer, skyddsombud och fackliga ombud som skulle ta fram ett material och bestämma mål för OSA-områdena arbetstidens förläggning, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

– Gruppen tog fram OSA-mål och skapade även rutiner för kränkande särbehandling, men det räckte inte. Hur skulle cheferna jobba rent praktiskt med frågorna? Så kom jag på att vi självklart ska göra ett OSA-hjul precis som SAM-hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjulet känner ju folk igen och har jobbat med, säger Yvonne Åkerlind.

Grafik OSA-hjul med färger, organisatorisk och social arbetsmiljöDet handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp – i en ständigt pågående process.

Våga prata organisatorisk och social arbetsmiljö

När Suntarbetsliv besöker Borlänge kommun under ett utbildningstillfälle om OSA premiärvisas det nya verktyget som partsgruppen, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen utvecklat tillsammans. Det är gillande blickar och kommentarer från deltagarna – ett femtontal chefer och skyddsombud från olika verksamheter.

Yvonne Åkerlind visar hur allting på sidan är klickbart och färgkodat samt innehåller formulär som underlättar för användarna att ställa rätt frågor. I högerspalt finns en avdelning med nyttiga länkar av olika slag, som anmälningsblanketter.

”Aha, vad fint.” ”Super, för jag har letat.” ”Är det här jag går in? Jag har en arbetsskada som ska anmälas.” är några kommentarer från deltagarna.

– Det finns hela tiden steg att följa. Verktyget gör det lättare att få frågorna levande i vardagen och skapar trygghet för att våga prata om ämnena. I dag saknas kunskap i organisationen. Nytt är också en kort check-in-frågemall som kan användas mellan medarbetarsamtal, berättar Yvonne Åkerlind.

Man måste kunna säga till om man inte mår bra.

Mallen innehåller individuella frågor om hur man mår, hur arbetsrollen fungerar, om det saknas stöd och om man har något man vill berätta.

– Det här är svåra saker att prata om men man måste kunna säga till chefen – eller en kollega, skyddsombud, företagshälsovården – om man inte mår så bra, säger HR-konsult Susanne Hedlöf.

Alla steg i samma verktyg

Vad tycker då de som ska använda webbverktyget?

Porträtt Åsa Jonsson mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö– Snyggt och tydligt. Framför allt för att kolla upp hur vi mår utan att göra något stort av det. Och lättillgängligt. Ibland letar man efter blanketter men nu hittar jag dem här i verktyget, säger Åsa Jonsson, förskollärare och skyddsombud för Lärarförbundet.

Johanna Andersson är enhetschef för särskilda insatser, funktionshinderomsorgen. Som ny chef tycker hon att det nu ”blir lätt att göra rätt”.Porträtt Johanna Andersson mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö
– Med OSA-hjulet får vi med alla steg och missar inte något. Och alla verksamheter kan göra lika. Det ser också lättarbetat ut. Jag kommer att ta upp delarna om kränkande särbehandling redan på nästa arbetsplatsträff, säger hon, och påpekar också nyttan med att ha alla riktlinjer och anmälningsblanketter samlade på ett ställe.

Underlättar att jobba främjande

Maria Burtus, rektor på Hagagymnasiet, är också entusiastisk. Hon är en av dem som har fått testa verktyget före lanseringen.

Porträtt Maria Burtus utomhus mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö

– Det här kommer att underlätta HR-arbetet för mig. Verktyget öppnar upp för mig att kontinuerligt checka av i skolans olika arbetslag. Det ger en annan koll och gör att vi kan jobba främjande, inte när någon redan är utarbetad. Vi kommer att få ner sjuktalen och må bättre.

Är OSA svårt?

– Det är allvarliga frågor men jag tycker inte att det är svårt. Som chef gäller det att skapa ett sådant klimat att medarbetarna kan komma till mig. De ska känna att det blir action, att något händer, säger Maria Burtus, som tror att personalen kommer att uppskatta systematiken som OSA-hjulet erbjuder.

– Vi har ju dessutom yrkesprogram där lärarna kan ta in webbverktyget i undervisningen, på Barn och Fritid, Vård och Omsorg och Handelsprogrammet – apropå metoo-rörelsen och kränkande jargong. OSA-hjulet kan därmed ge eleverna ökad förståelse för vikten av god arbetsmiljö, så att de blir bättre rustade för ett hållbart och sunt arbetsliv.

 

Text: Jeanette Neij, 22 januari 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...