Här tar de hjälp av OSA-hjul

22 januari 2018 Lästid: 5 min
Susanne Hedlöf och Yvonne Åkerlind utomhus framför rund staty, organisatorisk och social arbetsmiljö
– Alla ska få en chans att må bra på arbetet, säger HR-konsult Susanne Hedlöf, som med kollegan Yvonne Åkerlind lotsat fram webbverktyget OSA-hjulet för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Foto: Jeanette Neij

Tryggt, enkelt och användarvänligt. Det har varit ledord när Borlänge kommun tagit fram ett nytt webbverktyg för organisatorisk och social arbetsmiljö. Tanken är att göra OSA levande i vardagen.
– Vi kommer att må bättre och få ner sjuktalen med hjälp av det här, säger rektor Maria Burtus.

Hur vi mår och är mot varandra på jobbet kan kännas svårt att prata om. Extra viktigt då att göra det enkelt. Borlänge kommun lanserar nu ett nytt webbverktyg som stöd.

– Vi uppfann OSA-hjulet för att hjälpa chefer och skyddsombud att få kunskap och kunna jobba med frågorna, säger HR-konsult Yvonne Åkerlind.

I april 2016 kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA. Borlänge kommun satte ihop en arbetsgrupp med åtta chefer, skyddsombud och fackliga ombud som skulle ta fram ett material och bestämma mål för OSA-områdena arbetstidens förläggning, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

– Gruppen tog fram OSA-mål och skapade även rutiner för kränkande särbehandling, men det räckte inte. Hur skulle cheferna jobba rent praktiskt med frågorna? Så kom jag på att vi självklart ska göra ett OSA-hjul precis som SAM-hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjulet känner ju folk igen och har jobbat med, säger Yvonne Åkerlind.

Grafik OSA-hjul med färger, organisatorisk och social arbetsmiljöDet handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp – i en ständigt pågående process.

Våga prata organisatorisk och social arbetsmiljö

När Suntarbetsliv besöker Borlänge kommun under ett utbildningstillfälle om OSA premiärvisas det nya verktyget som partsgruppen, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen utvecklat tillsammans. Det är gillande blickar och kommentarer från deltagarna – ett femtontal chefer och skyddsombud från olika verksamheter.

Yvonne Åkerlind visar hur allting på sidan är klickbart och färgkodat samt innehåller formulär som underlättar för användarna att ställa rätt frågor. I högerspalt finns en avdelning med nyttiga länkar av olika slag, som anmälningsblanketter.

”Aha, vad fint.” ”Super, för jag har letat.” ”Är det här jag går in? Jag har en arbetsskada som ska anmälas.” är några kommentarer från deltagarna.

– Det finns hela tiden steg att följa. Verktyget gör det lättare att få frågorna levande i vardagen och skapar trygghet för att våga prata om ämnena. I dag saknas kunskap i organisationen. Nytt är också en kort check-in-frågemall som kan användas mellan medarbetarsamtal, berättar Yvonne Åkerlind.

Man måste kunna säga till om man inte mår bra.

Mallen innehåller individuella frågor om hur man mår, hur arbetsrollen fungerar, om det saknas stöd och om man har något man vill berätta.

– Det här är svåra saker att prata om men man måste kunna säga till chefen – eller en kollega, skyddsombud, företagshälsovården – om man inte mår så bra, säger HR-konsult Susanne Hedlöf.

Alla steg i samma verktyg

Vad tycker då de som ska använda webbverktyget?

Porträtt Åsa Jonsson mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö– Snyggt och tydligt. Framför allt för att kolla upp hur vi mår utan att göra något stort av det. Och lättillgängligt. Ibland letar man efter blanketter men nu hittar jag dem här i verktyget, säger Åsa Jonsson, förskollärare och skyddsombud för Lärarförbundet.

Johanna Andersson är enhetschef för särskilda insatser, funktionshinderomsorgen. Som ny chef tycker hon att det nu ”blir lätt att göra rätt”.Porträtt Johanna Andersson mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö
– Med OSA-hjulet får vi med alla steg och missar inte något. Och alla verksamheter kan göra lika. Det ser också lättarbetat ut. Jag kommer att ta upp delarna om kränkande särbehandling redan på nästa arbetsplatsträff, säger hon, och påpekar också nyttan med att ha alla riktlinjer och anmälningsblanketter samlade på ett ställe.

Underlättar att jobba främjande

Maria Burtus, rektor på Hagagymnasiet, är också entusiastisk. Hon är en av dem som har fått testa verktyget före lanseringen.

Porträtt Maria Burtus utomhus mot vägg, organisatorisk och social arbetsmiljö

– Det här kommer att underlätta HR-arbetet för mig. Verktyget öppnar upp för mig att kontinuerligt checka av i skolans olika arbetslag. Det ger en annan koll och gör att vi kan jobba främjande, inte när någon redan är utarbetad. Vi kommer att få ner sjuktalen och må bättre.

Är OSA svårt?

– Det är allvarliga frågor men jag tycker inte att det är svårt. Som chef gäller det att skapa ett sådant klimat att medarbetarna kan komma till mig. De ska känna att det blir action, att något händer, säger Maria Burtus, som tror att personalen kommer att uppskatta systematiken som OSA-hjulet erbjuder.

– Vi har ju dessutom yrkesprogram där lärarna kan ta in webbverktyget i undervisningen, på Barn och Fritid, Vård och Omsorg och Handelsprogrammet – apropå metoo-rörelsen och kränkande jargong. OSA-hjulet kan därmed ge eleverna ökad förståelse för vikten av god arbetsmiljö, så att de blir bättre rustade för ett hållbart och sunt arbetsliv.

 

Verktyg och stöd

Mer hjälp i OSA-arbetet

Det här innehåller OSA-hjulet

  • Schema med färgkodade steg enligt SAM-hjulet (Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Följa upp).
  • Användaren utgår från stegen eller från ett område inom organisatorisk och social arbetsmiljö: Arbetstid, Arbetsbelastning eller Kränkande särbehandling.
  • Från alla steg och insatser finns klickbara länkar till riktlinjer, värderingsformulär, rutiner med mera.
  • Arbetslaget bedömer sin situation på en tiogradig skala med hjälp av 15-talet frågor. Exempel på frågor inom:
  1. Arbetstid: Hur väl stämmer det att du har tid för återhämtning mellan arbete och ledig tid / är nöjd med ditt schema / tycker att arbetstiden är rättvist fördelad?
  2. Arbetsbelastning: Hur väl stämmer det att det råder balans mellan kraven i arbetet och era resurser / tydligt framgår vilka arbetsuppgifter du har och vad som förväntas av dig / finns en handlingsplan för eventuell tidsbrist?
  3. Kränkande särbehandling: Hur väl stämmer det att alla behandlas lika på arbetsplatsen / alla känner tillhörighet vid exempelvis fika och lunch / det inte förekommer kränkningar på arbetsplatsen?
  • Webbverktyget har även länkar till anmälningsblanketter, kommunens mål och andra aktörer som exempelvis Arbetsmiljöverket, Suntarbetsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

Text: Jeanette Neij