Hälsoteam ger skjuts i arbetsmiljöarbetet

7 november 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

I Region Västmanland kan arbetsplatserna få hjälp att starta hälsoteam.

Ett hälsoteam består av en chef, ett skyddsombud och en hälsoinspiratör. Tillsammans driver de det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Hälsoteamen kan få utbildning av regionens interna företagshälsa.

Hos dietist-teamet har hälsoteamet gjort stor skillnad. Tidigare hade dietisterna ett ganska stressigt och splittrat arbete. Idag är de en sammansvetsad grupp som andra vill söka jobb hos.

Hälsoteamet hos primärvårdens dietister i Region Västmanland
Tid för återhämtning mellan patientbesöken och samtal två och två - det är några saker som hälsoteamet hos dietisterna i Region Västmanland har jobbat med tillsammans.

Foto: Henrik Mill

Sammanfattning av artikeln

I Region Västmanland kan arbetsplatserna få hjälp att starta hälsoteam.

Ett hälsoteam består av en chef, ett skyddsombud och en hälsoinspiratör. Tillsammans driver de det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Hälsoteamen kan få utbildning av regionens interna företagshälsa.

Hos dietist-teamet har hälsoteamet gjort stor skillnad. Tidigare hade dietisterna ett ganska stressigt och splittrat arbete. Idag är de en sammansvetsad grupp som andra vill söka jobb hos.

Chef, skyddsombud och en hälsoinspiratör – så jobbar de med arbetsmiljön på många arbetsplatser i Region Västmanland. Hos primärvårdens dietister har hälsoteamet bidragit till större trygghet och mer arbetsglädje.

Som ett led i att göra Region Västmanland till en hälsofrämjande arbetsplats införde man 2015 något som kallas hälsoteam. Ett hälsoteam består av chef, skyddsombud och hälsoinspiratör på arbetsplatsen ifråga. Regionhälsan, som är regionens interna företagshälsa, har som uppdrag att samordna, stödja och utbilda hälsoteamen.

Annika Johansson hälsoutvecklare Region Västmanland

Hälsoinspiratörerna fokuserar på hur vi förbättrar hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Annika Johansson, hälsoutvecklare

– I regionen fanns sedan tidigare friskvårdsinspiratörer och här såg vi en vinst med att utveckla den rollen till hälsoinspiratörer. Skillnaden är att hälsoinspiratörer fokuserar på hur vi förbättrar hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen. I stora drag handlar det om att flytta fokus från friskvårdsaktiviteter till att lyfta fram och stärka friskfaktorerna på arbetsplatsen, säger Annika Johansson som är hälsoutvecklare på Regionhälsan i Västmanland.

Egen enhet för dietisterna

Dietisterna inom primärvården började kraftsamla i sitt arbetsmiljöarbete redan 2010. Då infördes nämligen dietister i primärvården, efter att dessa tidigare endast funnits i specialistvården. Det nya konceptet innebar att dietisterna nu behövde resa runt mellan de olika vårdcentralerna. Arbetsupplägget var spretigt med många kontaktytor. Många av dietisterna upplevde det som ganska ensamt.

– Personalomsättningen var hög och det var svårt att rekrytera. Vi insåg att vi behövde samla den här verksamheten, säger Erika Berglund som är enhetschef för dietister i primärvården.

Erika Berglund, enhetschef för dietisterna i primärvården i Region Västmanland

Vi insåg att vi behövde samla den här verksamheten.

Erika Berglund, enhetschef för dietisterna.

Sagt och gjort. En central dietistverksamhet med enhetschef byggdes upp i Västerås.  Dit kan nu stadens vårdcentraler skicka sina patienter. Primärvårdsdietisterna fick på det viset en fast arbetsplats att utgå ifrån. Parallellt åkte man ut på uppdrag till övriga vårdcentraler i länet. Nu kunde man på allvar dra igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete:

– Vi är en ganska liten enhet, så alla medarbetare kunde enkelt inkluderas i detta. Utifrån regionens mallar och system kunde vi bygga upp en struktur för att väva in arbetsmiljöfrågor i till exempel arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, schemaläggning och kompetensutveckling, säger Erika Berglund.

Införde hälsoinspiratör

2019 fick dietisten Malin Thrysén rollen som hälsoinspiratör. Ganska snart blev det tydligt att de frågor hälsoinspiratören lyfte behövde involvera alla medarbetare och integreras i arbetet. Det förebyggande perspektivet är också en viktig del. Där har skyddsombudet en betydelsefull funktion. Man bestämde sig därför för att skapa ett hälsoteam.

– Genom en digital uppstartsträff med Regionhälsan fick vi kunskap om vad åtagandet innebär, hur lagar och regler ser ut liksom smarta tips på vägen.

En stor utmaning i dietisternas arbetsmiljö är att de har ett stillasittande arbete. För att skapa återhämtning för hjärnan och låta kroppen få röra på sig, införde Malin pausgympa med olika rörelsetips.

– Jag tar också med de som vill och kan ut på en snabb lunchpromenad.

Jobbar med det sociala klimatet

Man har också sett över schemaupplägget. Dels skapades utrymme för en stunds återhämtande aktivitet mellan patientbesök. Det finns även inlagd flexibel tid för administrativt patientarbete om man inte hunnit det. Men också för kompetensutveckling, förbättringsarbete eller en stunds skärmvila. Malin Thrysén är också den som håller i de veckovisa avstämningarna där alla får lyfta både risker och höjdpunkter under veckan.

Malin Thrysén, hälsoutvecklare i dietist-teamet, Region Västmanland

Att jobba med det sociala klimatet när man inte alltid är på samma plats är viktigt.

Malin Thrysén, hälsoinspiratör

– Att jobba med det sociala klimatet när man inte alltid är på samma plats är fortfarande lika viktigt. Dels har vi en teamschatt där man kan ställa frågor till varandra, få tips och stöd. Vi fortsätter också med andra aktiviteter på arbetet för att stärka vår gemenskap men även afterwork, säger Malin Thrysén.

En annan insats som precis kommit igång är par-samtal, där de som vill träffas två och två för att utbyta erfarenheter. Något som skyddsombudet Camilla Ljung tycker är jättebra:

– Alla är olika och de som inte pratar så mycket i helgrupp kan behöva andra forum. I de här individfokuserade samtalen kan vi använda oss av olika inspirationsfrågor som till exempel vad man lärt sig det senaste året eller vilka utmaningar man har. Man kan diskutera olika patientfall och få stöd av varandra. Det är också ett fint sätt att lära känna sina kollegor på, som gör att man känner sig trygg.

Blivit en attraktiv arbetsplats

Precis som Erika Berglund fanns Camilla Ljung med redan när den centrala dietistverksamheten bildades. Hon märker en enorm skillnad på nu och då. Tidigare var det jättesvårt att få personal att vilja jobba kvar med det utspridda arbetssättet. Idag söker sig dietister aktivt hit utifrån ryktet om en välfungerande arbetsplats där man upplever gemenskap, arbetsglädje och att alla räknas.

Camilla Ljung, skyddsombud i hälsoteamet hos dietisterna i Region Västmanlands primärvård

Vi har verkligen fått ett gediget arbetsmiljöarbete på plats.

Camilla Ljung, skyddsombud

– Vi har verkligen fått ett gediget arbetsmiljöarbete på plats. Det är förankrat på så många nivåer och noga strukturerat. Vi har olika mallar för arbetsplatsträffar, avstämningsmöten och ledningsdokument för vad hälsoteamet gör. Även om en nyckelperson slutar så rubbas inte systemet.

Hälsoteamet sätter mål och följer upp

En gång i månaden samlas hälsoteamet för ett avstämningsmöte, där upplägget är som en arbetsplatsträff med vissa stående punkter. Bland annat går de igenom risker, prioriteringar och utvecklingsfrågor. De går också igenom hur trivseln och hälsoläget är på arbetsplatsen just nu.

– Att vi i hälsoteamet sätter mål, gör en plan och följer upp arbetet är otroligt viktigt för att vi ska nå framgång. Och de olika rollerna vi har är grunden för det, säger Erika Berglund.

Särskilt funktionen med en hälsoinspiratör var ett betydelsefullt steg, menar hon. Plötsligt fanns en person vars specifika uppdrag var att förmedla kunskap och inspiration samt att lyfta det hälsofrämjande perspektivet på gruppnivå. Malin blev också en länk mellan Erika och arbetsgruppen.

– Med ett hälsoteam i verksamheten finns goda förutsättningar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och kunna fokusera på det viktiga uppdrag vi har i vården. Min uppfattning är att vi både arbetar mer effektivt och trivs bättre på jobbet när arbetsmiljöfrågor integreras i det dagliga arbetet.

Det här består hälsoteamen av

Chef – sammankallande samt ansvarig och ger förutsättningar för hälsoteamet att verka i sin roll. Bidrar med helhetsbilden och är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Skyddsombud – utses av medarbetarna och företräder dem i arbetsmiljöfrågor. Bidrar med det förebyggande arbetet.

Hälsoinspiratör – utses av chef. Bidrar inom hälsoteamet med sin kunskap utifrån det hälsofrämjande perspektivet.

Det här är friskfaktorer:

Forskning visar att åtta friskfaktorer behöver vara på plats för att medarbetarna ska må bra och prestera väl på en arbetsplats.

 • En rättvis och transparent organisation.
 • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
 • Delaktighet och inflytande.
 • Välutvecklad kommunikation och återkoppling.
 • Prioritering av arbetsuppgifter.
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen.
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning.

Läs mer här: Så får ni en friskare arbetsplats – 8 säkra sätt

Jobba med friskfaktorer på arbetsplatsen!

illustration friskfaktorhjulAnvänd er av friskfaktorer på er arbetsplats – ta hjälp av Friskfaktorstarten!
I Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorstarten finns:

 • Kunskap om varje friskfaktor.
 • Material för att leda en workshop.
 • Inventering inför att stärka era friskfaktorer.
 • Reflektionsfrågor om hur ni gör och agerar i vardagen.

Klicka här för att utforska Friskfaktorstarten.

Få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen

samverkstan - chef och skyddsombudSAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen. I SAM-verkstan får ni hjälp att:

 1. Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
 2. Involvera arbetsgruppen
 3. Kartlägga nuläget
 4. Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
 5. Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Pernilla Fredholm
Kontakt: [email protected]