Så ordnade de en arbetsmiljödag med SAM-verkstan

9 maj 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Jönköpings kommun ville få igång dialog och samverkan mellan chef och skyddsombud.

Därför ordnade de en arbetsmiljödag med detta tema.

Till hjälp tog de Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan.

Chefer och skyddsombud använde dagen till att skapa en gemensam bild av vad som fungerar bra och vad de behöver arbeta med.

Anna Yström och Petra Hultqvist sitter på en trappa utanför stadshuset, med blommor i förgrunden
Petra Hultqvist och Anna Yström tycker båda att arbetsplatsträffarna är jätteviktiga för att skapa bra arbetsmiljö, och ett av dagens syften var att få igång dialogen på träffarna.

Foto: Tommy Hvitfeldt

Sammanfattning av artikeln

Jönköpings kommun ville få igång dialog och samverkan mellan chef och skyddsombud.

Därför ordnade de en arbetsmiljödag med detta tema.

Till hjälp tog de Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan.

Chefer och skyddsombud använde dagen till att skapa en gemensam bild av vad som fungerar bra och vad de behöver arbeta med.

I Jönköping ville kommunen få en kickstart för samverkan mellan chefer och skyddsombud. Därför tog de Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan till hjälp och anordnade en heldag om arbetsmiljö.

Jönköping – eller tändstickornas stad, som den också kallas efter deras forna tändsticksfabrik – är Sveriges tionde största tätort.

Kommunen är den största arbetsgivaren här, med ungefär 13 500 medarbetare. De har ungefär samma arbetsmiljöutmaningar som på många andra håll: stress, hög arbetsbelastning och så vidare.

För att möta utmaningarna och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, ser kommunen chefer och skyddsombud som nyckelspelare. Det är viktigt att de kan samverka på ett öppet och konstruktivt sätt.

Anna Yström– Vi har en god samverkanskultur på de flesta platser, säger hr-strategen Anna Yström.

Men det kan alltid bli bättre. Dessutom har vissa chefer och skyddsombud glidit isär under pandemin. Därför, tyckte Anna Yström för ett par månader sedan, var det dags för en samverkanspush.

800 chefer och skyddsombud

Så kommunen bestämde sig för att ägna den årliga arbetsmiljödagen åt just detta. De bokade in sig på den stora mässlokalen Elmia, och bjöd in kommunens alla chefer och skyddsombud. 800 stycken dök upp; ungefär hälften av alla inbjudna.

– Vi ville att chef och skyddsombud skulle komma tillsammans, och att de skulle sitta tillsammans inne i lokalen. Tidigare har det ofta varit så att en chef har satt sig bredvid en chefskollega.

Arbetsmiljödagar har Jönköping haft länge, men i år provade de ett nytt grepp.

Petra Hultqvist– Tidigare år har vi haft mycket föreläsningar, men nu ville vi ha aktiviteter istället.

Det säger Petra Hultqvist, huvudskyddsombud. Hon och Anna Yström planerade och modererade dagen tillsammans.

Tog hjälp av SAM-verkstan

Tanken med dagen var att alla chefer och skyddsombud skulle gå härifrån med en plan för sin egen arbetsplats.

För att åstadkomma detta tog man hjälp av Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan, som är till för att chefen och skyddsombudet tillsammans ska få igång sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

I verktyget finns det fem olika moduler. I Jönköping valde man att arbeta med modul nummer tre: ”kartläggning – SAM-ronden”, som handlar om att se över hur arbetsmiljöarbetet fungerar och kan utvecklas.

– Det är många som upplever systematiskt arbetsmiljöarbete som svårt, komplicerat och krångligt. Det som var så bra med det här var att många insåg att det kan handla om något så enkelt som att få igång samtalet på arbetsplatsträffen, säger Petra Hultqvist.

Svårt att stoppa dem

En person från Suntarbetsliv var på plats för att presentera verktyget, och sedan släpptes deltagarna lös för att få arbeta själva. De fick kartlägga och snabbskatta: vad fungerar och vad saknas? Allt med verktyget som stöd.

Och när de väl kom igång var det svårt att stoppa dem.

– De satt med datorer eller med papper och penna och bara pratade och pratade. Det var nästan svårt att avbryta dem ibland, fortsätter Petra Hultqvist.

Och tanken var att arbetet skulle fortsätta ute på arbetsplatserna, direkt efter dagens slut.

– De fick med sig hem att prioritera och jobba vidare. Nu är tanken att de ska fortsätta och ha dialog även framåt.

Skapa förståelse för varandras roller

Ett av syftena med dagen var att skapa dialog och förståelse mellan chef och skyddsombud.

– Vi ville skapa insikt om vad samverkan kan leda till, och hur viktigt det är att kroka arm och lyssna på varandra. Att chefer ska förstå att skyddsombuden sitter på en enorm kunskapsbank, säger Anna Yström.

Vi ville skapa insikt om vad samverkan kan leda till, och hur viktigt det är att kroka arm och lyssna på varandra

Att dagen var lyckad verkar de flesta vara överens om.

– Många av deltagarna var nöjda med att de inte bara satt och lyssnade, utan att de fick vara aktiva och ta kliv framåt under denna dag. De såg nyttan med det, säger Anna Yström.

– Ja, och jag var nöjd över att det påvisade vikten av att ha skyddsombud. Att arbetsgivaren måste ge dem förutsättningar att utföra sitt uppdrag, och ta vara på den kompetens de har, säger Petra Hultqvist.

Härnäst: Studio Friskfaktor

Arbetsmiljöarbetet fortsätter framåt även på central nivå. Härnäst ska Anna Yström vara med på Suntarbetslivs digitala programserie Studio Friskfaktor, som är till för att öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till samverkan.

– Vi arbetar mycket med friskfaktorer centralt, och vill få ut det arbetet på arbetsplatsnivå. Jag och andra hr-strateger är med på studio Friskfaktor tillsammans, för att kunna jobba enhetligt med friskfaktorer i hela kommunen.

Vill ni också ha besök av Suntarbetsliv?

I Jönköping var Suntarbetsliv på plats för att presentera ett verktyg.

Vill ni också ha en presentation av någon del av utbudet?

Mejla en förfrågan till [email protected]!

SAM-verkstan

SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen.

Arbetsmiljöarbete kan upplevas som komplext och omfattande. Många vet vad som ska göras men inte riktigt hur.

I SAM-verkstan kan chef, skyddsombud och medarbetare jobba praktiskt med aktiviteter för att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en del av vardagen.

Klicka här för att börja utforska SAM-verkstan!

Mer om SAM-verkstan

Helena EngelkeI Jönköping var Helena Engelke från Suntarbetsliv på plats för att presentera SAM-verkstan.

– När vi gjorde gruppövningen fick deltagarna välja vad de skulle prioritera framöver. De flesta valde att ”möjliggöra för medarbetare att delta aktivt på arbetsplatsträffar”. Det är jättekul, tycker jag, att de inser hur viktigt det är att medarbetarna blir involverade i arbetsmiljöarbetet.

Helena Engelke vill gärna tipsa andra arbetsplatser också om att använda SAM-verkstan.

– Det är ett gratis verktyg som verkligen ger stöd till chefen och skyddsombudets samarbete. Och det är när medarbetarna inser att de skapar sin egen arbetsmiljö som det börjar hända saker på riktigt.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor!

Studio Friskfaktor är en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer.

Den är till för att öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både den som är mindre bekant med friskfaktorer och den som har förkunskap.

Klicka här för att läsa mer om Studio Friskfaktor!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]