Så fick de ordning på arbetsmiljöarbetet

13 juni 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

I Torsås har nästan alla chefer och skyddsombud gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans.

Det har lett till att man har blivit bättre på att prata om arbetsmiljö.

Man har också blivit bättre på hålla ordning på att allt blir gjort, till exempel genom att lägga in allt i årshjul.

Chef och skyddsombud har gått arbetsmiljöutbildningen tillsammans i Torsås
"Vi båda fick energi av det. Nu blev det ju roligt att göra jobbet", säger skyddsombudet Roger Borén på Socialförvaltningen. Han gick utbildningen tillsammans med enhetschefen Annika Lundberg.

Foto: Adam Humlesol

Sammanfattning av artikeln

I Torsås har nästan alla chefer och skyddsombud gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans.

Det har lett till att man har blivit bättre på att prata om arbetsmiljö.

Man har också blivit bättre på hålla ordning på att allt blir gjort, till exempel genom att lägga in allt i årshjul.

I Torsås har 100 chefer och skyddsombud gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Och det har gett resultat, inte minst på arbetsplatsträffarna. ”Dialogen mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud har blivit bättre. Alla har öppnat upp sig och börjat beskriva hur de har det”, berättar skyddsombudet Roger Borén.

Torsås, mitt emellan Kalmar och Karlskrona, är en liten kommun med 7000 invånare. Tidigare dominerade jordbruk och skogsbruk, men nu har tillverkningsindustrin och turismen tagit över.

Själva kommunen har runt 700 anställda. Av dem är ett hundratal chefer eller skyddsombud – och de har en sak gemensamt. De har nästan samtliga gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Hundra chefer och skyddsombud

Utbildningen är gjord för att chefer och skyddsombud ska gå tillsammans, och få en gemensam grund i arbetsmiljö och hur man kan samverka för att förbättra den. Utbildningen genomförs på arbetsplatsen av lokala utbildningsledare, och löper över sex halvdagar eller tre heldagar.

Och Torsås är alltså flitiga användare.

Anneli Ekström– Vi började 2020, och sedan hade vi uppehåll under pandemin. Vi ville inte köra den digitalt, eftersom så många tyckte att det var värdefullt att få träffas över förvaltningsgränserna under utbildningen.

Det säger kommunens hr-chef Anneli Ekström.

Hon och Barbro Martinsson, undersköterska och huvudskyddsombud för Kommunal, har tillsammans varit utbildningsledare i Torsås.

Samverkan är nyckeln till framgång

De tycker båda att det är viktigt att de håller i utbildningarna ihop. Samverkan mellan fack och arbetsgivare är nämligen nyckeln till framgång, säger de.

– Det är smart att tänka partsgemensamt. Det blir bättre kvalitet när vi fångar in fler perspektiv redan från början istället för att försöka förankra saker i efterhand. Vi har ett jättebra samarbete centralt, och hoppas att det sipprar ner till förvaltningarna också, säger Anneli Ekström.

Barbro Martinsson– Ja, jag tror att det leder till att man lyssnar mer på varandra ute i arbetsgrupperna också, säger Barbro Martinsson.

Och nu, när nästan alla chefer och skyddsombud är färdigutbildade, har Torsås inga ytterligare utbildningstillfällen inplanerade. Omsättningen av chefer är inte så stor just nu. Däremot håller de på att fila på en uppföljning.

– Då ska vi fokusera på OSA. Det fysiska har vi nog koll på nu, men det psykosociala är svårare att fånga säger Anneli Ekström.

Ville gärna gå igen

Två som var med på den senaste utbildningsomgången i Torsås var Annika Lundberg, enhetschef, och Roger Borén, behandlingsansvarig och skyddsombud för Vision. De jobbar på Socialförvaltningens avdelning för Öppenvård och tidiga insatser, som bland annat sysslar med beroendefrågor och familjesupport.

För Roger Borén var det faktiskt andra gången han gick utbildningen. Han fick nämligen nyligen en ny enhetschef.

Roger Borén– När Annika klev på var det bland det första jag frågade – om hon inte skulle gå Arbetsmiljöutbildningen. För att jag tycker att den är så bra.

Och eftersom chef och skyddsombud helst ska gå tillsammans, så hoppade även han på en andra omgång.

– Det var väldigt bra; repetition är ju kunskapens moder. Det som jag hade lärt mig tidigare vaknade till liv och blev ännu mer levande, säger han.

Har fått in systematik i arbetsmiljöarbetet

Och de är båda väldigt nöjda med utbildningen.

Annika Lundberg– Det är väldigt pedagogiskt upplagt med filmer, frågor och checklistor. Det känns modernt, säger Annika Lundberg.

I och med utbildningen har de fått in en systematik i arbetsmiljöarbetet, säger hon.

– Allt som vi kommer på att vi ska göra lägger vi in i årshjulet direkt, eller bokar uppföljning på. Det är utbildningen som har gett inspiration till att hitta den systematiken.

Och nu tror både hon och Roger Borén att systematiken kommer att sitta även i framtiden.

– Om någon av oss slutar så kommer allt att finnas kvar. Nästa chef eller skyddsombud kan bara ta det vidare, eftersom allt finns sparat digitalt, säger Roger Borén.

Uppdaterat arbetsplatsträffarna

En sak som de båda har gjort efter utbildningen är att uppdatera avdelningens arbetsmiljöträffar.

– Vi har blivit inspirerade att verkligen få in det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffarna. Vi har redan pratat om OSA, och framöver kommer vi att köra Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden på en arbetsplatsträff, säger Roger Borén.

Vi har blivit inspirerade att verkligen få in det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffarna

De tycker att samtalsklimatet på hela avdelningen redan har förbättrats.

– Dialogen mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud har blivit bättre. Alla har öppnat upp sig och börjat beskriva hur de har det. Framför allt på arbetsplatsträffarna har alla verkligen tagit av sig skyddsdräkten och börjat prata, fortsätter han.

Bra att gå tillsammans

De är överens om att en nyckel var att gå utbildningen ihop.

– Vi båda fick energi av det. Nu blev det ju roligt att göra jobbet som vi ska göra. Vi gick till action direkt efter utbildningen, säger Roger Borén.

– Ja, nu pratar vi samma språk och har samma begrepp. Det blev verkligen en gemensam styrka att gå tillsammans, avslutar Annika Lundberg.

OSA: Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö, och brukade tidigare kallas psykosocial arbetsmiljö.

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen. 

OSA brukar delas in i tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Jobbet med OSA sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

OSA regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som arbetsgivaren är skyldig att arbeta med.

Med hjälp av Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen kan ni skapa bättre OSA på er arbetsplats!

Arbetsmiljöutbildningen uppdateras 2024

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning håller just nu på att uppdateras. Våren 2024 kommer utbildningen att ha en ny kostym och en del nytt innehåll.

Petra Salino– Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är välbeprövad och uppskattas av både utbildningsledare och deltagare. Vi satsar nu på att göra utbildningsmaterialet ännu enklare att använda och hoppas att den kommer till nytta för ännu fler verksamheter.

Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv, och en av personerna bakom uppdateringen.

– För att vara säkra på att vi är på rätt väg vad gäller uppdateringen av utbildningen kommer vi involvera användare i dialog och tester. Drygt 70 personer med olika roller och från kommuner, regioner och kommunala företag har anmält sig till att följa med på resan och hjälpa till.

Börja med att se en film

Börja med att titta på den här filmen, så får du en kort introduktion till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning:

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]