forskning på 5

Med hjälp av Forskning på 5 kan man på arbetsplatser snabbt och lätt ta del av det viktigaste från forskningen om arbetsmiljö - bland annat om teamets betydelse.

Foto: Suntarbetsliv

Få en bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en bättre arbetsplats. Nu kan det bli verklighet – och det är enklare än någonsin – med Suntarbetslivs nya verktyg Forskning på 5.

Varje år satsar arbetsmarknadens parter, via AFA Försäkring, 150 miljoner på forskning om arbetsmiljö. Resultaten hamnar sedan bland annat i slutrapporter och vetenskapliga artiklar. Men det är inte alltid som de når ut till de som verkligen skulle ha användning av den här nya kunskapen.

Mats Stenberg– Att ta fram det här verktyget, och kunna tillgängliggöra forskningen på ett så enkelt sätt, det är stort. Att kunna förmedla resultaten och verkligen skapa nytta av dem.

Det säger Mats Stenberg, utredare på SKR. Han har suttit med i arbetsgruppen som har tagit fram det nya verktyget.

Olika forskningsområden

Forskning på 5 består av ett antal ”Femmor”, som var och en berättar om ett forskningsområde. Det kan handla om sådant som samvetsstress, om teamets betydelse eller om säkerhetsklimat.

Femmorna är utformade för att kunna användas på till exempel en arbetsplatsträff eller ett ledningsgruppsmöte. De består av tre delar:

  • en faktadel med en film på ungefär fem minuter, som berättar om forskningen och om hur den kan vara till nytta ute i verksamheter. Här finns även en kort text om vad forskningen har kommit fram till.
  • en aktivitetsdel, med frågor eller påståenden som ska sätta igång reflektion och dialog. Tanken är att gå från att lära sig om forskningen till att kunna använda sig av den.
  • Tips på fördjupning, för den som vill arbeta mer med frågan. Det kan vara artiklar med djupare intervjuer med forskaren, eller verktyg som passar bra att jobba vidare med.

Skillnad mot tidigare verktyg

Eva Thulin Skantze– De andra verktygen som finns på Suntarbetsliv är mer omfattande och kräver mer tid, men det här hinns med på till exempel en arbetsplatsträff. Det tar mellan 30 och 45 minuter att gå igenom en Femma, och sedan är det klart. Tanken är att det här ska kunna bli ett startbränsle; första gnistan i ett utvecklingsarbete.

Det säger Eva Thulin Skantze, som lett arbetet med att ta fram verktyget. Forskning på 5 ska vara ett snabbt format att jobba i, menar hon.

Det ska vara enkelt, intressant, lättillgängligt och tidseffektivt.

– Det ska vara enkelt, intressant, lättillgängligt och tidseffektivt. Det beskriver inte ett helt forskningsprojekt, utan vi har plockat ut det som vi tror är mest intressant och relevant, och som kan skapa nytta för arbetsplatserna.

I ett första läge finns det tre ämnen att välja mellan, men det kommer att fortsätta komma nya allt eftersom. Tanken är att forskningsprojekt som väljs ut till att bli Femmor ska möta de behov som finns ute i verksamheterna.

Arbetsgivare och arbetstagare i samverkan

I arbetet med att välja ut och tillgängliggöra forskningen samarbetar arbetsmarknadens parter inom kommun och region via Suntarbetsliv.

Alicia Lycke– Vi parter har varit med från början till färdig produkt.

Det säger Alicia Lycke, chef på Vårdförbundet. Hon har också suttit med i arbetsgruppen bakom Forskning på 5, och tycker att det är viktigt att det här verktyget kommer ut i verksamheterna.

– Det finns ett enormt intresse och behov av forskningsresultat som kan bidra till bra förebyggande arbetsmiljöarbete.  Forskning på 5 gör det lätt att sätta sig in i och omsätta de senaste rönen just där man finns, tillsammans med kollegor. De här frågorna kan grupper diskutera själva, i arbetets vardag, där allt viktigt arbete görs och kunskapen om verksamheten finns.

Text: Anna Wettergård, 07 september 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Samsyn gör det lättare att vara rektor

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt. I början av…

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?