Få en bättre arbetsplats med Forskning på 5

7 september 2020 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Forskning på 5 är Suntarbetslivs verktyg som tillhandahåller forskning om arbetsmiljö på ett snabbt och enkelt sätt.

Verktyget passar att använda på till exempel en arbetsplatsträff eller ett ledningsgruppsmöte.

Varje Forskning på 5 innehåller tre delar: en kort film om forskningen, en aktivitetsdel för dialog och tips på fördjupning.

Det tar 30-45 minuter att gå igenom en Femma.

forskning på 5
Med hjälp av Forskning på 5 kan man på arbetsplatser snabbt och lätt ta del av det viktigaste från forskningen om arbetsmiljö - bland annat om teamets betydelse.

Foto: Suntarbetsliv

Sammanfattning av artikeln

Forskning på 5 är Suntarbetslivs verktyg som tillhandahåller forskning om arbetsmiljö på ett snabbt och enkelt sätt.

Verktyget passar att använda på till exempel en arbetsplatsträff eller ett ledningsgruppsmöte.

Varje Forskning på 5 innehåller tre delar: en kort film om forskningen, en aktivitetsdel för dialog och tips på fördjupning.

Det tar 30-45 minuter att gå igenom en Femma.

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en bättre arbetsplats. Nu kan det bli verklighet – och det är enklare än någonsin – med Suntarbetslivs nya verktyg Forskning på 5.

Varje år satsar arbetsmarknadens parter, via AFA Försäkring, 150 miljoner på forskning om arbetsmiljö. Resultaten hamnar sedan bland annat i slutrapporter och vetenskapliga artiklar. Men det är inte alltid som de når ut till de som verkligen skulle ha användning av den här nya kunskapen.

Mats Stenberg– Att ta fram det här verktyget, och kunna tillgängliggöra forskningen på ett så enkelt sätt, det är stort. Att kunna förmedla resultaten och verkligen skapa nytta av dem.

Det säger Mats Stenberg, utredare på SKR. Han har suttit med i arbetsgruppen som har tagit fram det nya verktyget.

Olika forskningsområden

Forskning på 5 består av ett antal ”Femmor”, som var och en berättar om ett forskningsområde. Det kan handla om sådant som samvetsstress, om teamets betydelse eller om säkerhetsklimat.

Femmorna är utformade för att kunna användas på till exempel en arbetsplatsträff eller ett ledningsgruppsmöte. De består av tre delar:

  • en faktadel med en film på ungefär fem minuter, som berättar om forskningen och om hur den kan vara till nytta ute i verksamheter. Här finns även en kort text om vad forskningen har kommit fram till.
  • en aktivitetsdel, med frågor eller påståenden som ska sätta igång reflektion och dialog. Tanken är att gå från att lära sig om forskningen till att kunna använda sig av den.
  • Tips på fördjupning, för den som vill arbeta mer med frågan. Det kan vara artiklar med djupare intervjuer med forskaren, eller verktyg som passar bra att jobba vidare med.

Skillnad mot tidigare verktyg

Eva Thulin Skantze– De andra verktygen som finns på Suntarbetsliv är mer omfattande och kräver mer tid, men det här hinns med på till exempel en arbetsplatsträff. Det tar mellan 30 och 45 minuter att gå igenom en Femma, och sedan är det klart. Tanken är att det här ska kunna bli ett startbränsle; första gnistan i ett utvecklingsarbete.

Det säger Eva Thulin Skantze, som lett arbetet med att ta fram verktyget. Forskning på 5 ska vara ett snabbt format att jobba i, menar hon.

Det ska vara enkelt, intressant, lättillgängligt och tidseffektivt.

– Det ska vara enkelt, intressant, lättillgängligt och tidseffektivt. Det beskriver inte ett helt forskningsprojekt, utan vi har plockat ut det som vi tror är mest intressant och relevant, och som kan skapa nytta för arbetsplatserna.

I ett första läge finns det tre ämnen att välja mellan, men det kommer att fortsätta komma nya allt eftersom. Tanken är att forskningsprojekt som väljs ut till att bli Femmor ska möta de behov som finns ute i verksamheterna.

Arbetsgivare och arbetstagare i samverkan

I arbetet med att välja ut och tillgängliggöra forskningen samarbetar arbetsmarknadens parter inom kommun och region via Suntarbetsliv.

Alicia Lycke– Vi parter har varit med från början till färdig produkt.

Det säger Alicia Lycke, chef på Vårdförbundet. Hon har också suttit med i arbetsgruppen bakom Forskning på 5, och tycker att det är viktigt att det här verktyget kommer ut i verksamheterna.

– Det finns ett enormt intresse och behov av forskningsresultat som kan bidra till bra förebyggande arbetsmiljöarbete.  Forskning på 5 gör det lätt att sätta sig in i och omsätta de senaste rönen just där man finns, tillsammans med kollegor. De här frågorna kan grupper diskutera själva, i arbetets vardag, där allt viktigt arbete görs och kunskapen om verksamheten finns.

Om verktyget

Namn: Forskning på 5

Verktyget består av: Dialogstartare i form av ”Femmor”, med ämnen hämtade från aktuell forskning. I varje Femma finns det en faktadel med en film, en aktivitetsdel och en fördjupning.

Ämnen som finns tillgängliga från början:

  • Samvetsstress – hur kan samvetet bli en tillgång?
  • Teamets betydelse för socialsekreterare
  • Säkerhetsklimat – för både personal och patienter

Fler ämnen tillkommer allt eftersom.

Klicka här för att börja utforska Forskning på 5!

De tre första Femmorna

Samvetsstress – hur kan samvetet bli en tillgång?

Samvetet är en viktig drivkraft. Men det kan också leda till stress, om vi i jobbet slits mellan andra människors behov och vår egen förmåga att räcka till. Här kan ni lära er mer om samvetsstress och prata om hur det är hos er.

Teamets betydelse för socialsekreterare

Medarbetare trivs lite bättre på jobbet om de är en del av ett team, får god introduktion och har en chef med rätt förutsättningar att leda arbetet. Här kan ni lära er mer om forskningen och prata om hur ni har det hos er.

Säkerhetsklimat – för både personal och patienter

Det som är en säker miljö för patienterna är också en säker arbetsmiljö för personalen. En god arbetsmiljö gynnar alla, visar ny forskning. Här kan ni läsa mer om forskningen och dess betydelse för medarbetares och patienters säkerhet, och prata om hur ni har det hos er.

Text: Anna Wettergård