En kvinna och en man promenerar utomhus i snö, vända mot kameran.

Arbetet med tillit och dialog har fått stor betydelse för arbetsmiljön inom socialtjänsten i Nyköping, menar Dalia Eid, Vision, och Gabriel Billing, enhetschef.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten

Socialtjänsten i Nyköping har satsat på dialog och tillit i organisationen. Nu får socialsekreterarna mer stöd, stressen har minskat och introduktionen har blivit bättre.

I maj 2015 samlades politiker, chefer och medarbetare inom Individ- och familjeomsorg i Nyköping till ett ovanligt möte. Syftet var att diskutera de problem som fanns och formulera en gemensam målbild för framtidens socialtjänst. Initiativet till den lokala dialogen kom från fackförbundet Vision.

Socialsekreteraren Dalia Eid, numera ordförande för lokalavdelningen och ledamot i Visions förbundsstyrelse, hade just kommit tillbaka från föräldraledighet. Många kollegor hade slutat och stressen hade ökat.

– Jag upplevde då att något inte var riktigt sunt i organisationen, eller i vårt sätt att arbeta. Det handlade mycket om att släcka bränder, inte om att jobba långsiktigt tillsammans och bedriva ett gott socialt arbete. Det här var inte riktigt vad jag hade studerat för, säger Dalia Eid.

Öppenhet, god vilja – och ilska

Till heldagen bjöd Vision in kommunstyrelsens ordförande, ordföranden i socialnämnden och personalutskottets ordförande. Alla chefer inom Individ- och familjeomsorg och ett antal socialsekreterare blev också inbjudna. Ett inslag var grupparbete, i blandade grupper. Man pratade om förutsättningarna för att behålla och utveckla kompetens i socialtjänsten, om introduktion av nyanställda och om hur medarbetare kan bli mer delaktiga.

Politikerna såg behovet av ett vardagligt, nära ledarskap

Det fanns en öppenhet och vilja att samarbeta. Samtidigt också ilska och bitterhet bland socialsekreterarna mot politikerna, som inte förstod vad som gör arbetet stressigt. Missuppfattningar och okunskap om olika roller och uppdrag blev också synliga. Det berättar Dalia Eid och Gabriel Billing, chef för den enhet som arbetar med bland annat familjehemsvård, familjerätt och boende för ensamkommande.

Suntarbetsliv träffar dem båda en frostig vinterdag i Nyköping för att prata om den lokala dialogen och arbetet med tillit.

– Det var väldigt bra att se hur våra ansvarsområden hänger ihop, och hur viktiga alla delar är för en väl fungerande verksamhet, säger Dalia Eid.

Mellanchefer avlastar

Dialogen resulterade i en handlingsplan och en rad konkreta förändringar.

Politikerna ändrade delegationen och gav enhetscheferna rätt att fatta beslut i fler frågor, som tidigare hade krävt beslut av socialnämnden. Det har minskat socialsekreterarnas arbetsbörda.

Dessutom infördes ett slags mellanchefer – förste socialsekreterare – för att minska avståndet mellan medarbetare och chef. Idag finns ett tiotal förste socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. De stödjer handläggarna i det dagliga arbetet och kan ta vissa snabba beslut, till exempel i biståndsfrågor eller barnavårdsärenden.

– Politikerna såg behovet av ett vardagligt, nära ledarskap, säger Gabriel Billing. En stressfaktor för socialsekreterarna var ju att de visste vad som behövde göras, men inte kunde göra det för att chefer, som jag, satt någon annanstans och inte var nåbara.

Socialsekreterare känner sig ofta mycket utsatta, eftersom frågorna är så tunga, fortsätter han.

– Nu kan de bolla sina tankar, stöta och blöta ett ärende och få snabb respons. Det man ofta behöver mest är ju känslan av att ‘jag är på rätt spår och jag har chefens stöd för mitt sätt att tänka’. Det är viktigt att känna att man inte är ensam.

Bred introduktion av nya

En partsgemensam arbetsgrupp har jobbat med introduktionen av nyanställda och ett ”paket” ska snart vara på plats.

– Det är viktigt att alla får en god grund att stå på och en gedigen introduktion i hur vi bedriver ett gott socialt arbete i Nyköpings kommun, säger Gabriel Billing.

Den lokala dialogen ledde också till att politikerna sköt till medel för fem utredningsstödjare inom missbruksvården. Deras uppsökande arbete kommer förhoppningsvis att minska behovet av tvångsvård på sikt.

Tanken är att det förebyggande arbetssättet både ska sänka kommunens kostnader och minska socialsekreterarnas arbetsbörda. Samma slags dubbla effekt hoppas man på av ytterligare något projekt.

– Vi ser ett jättestöd från politiken, säger Gabriel Billing. Dels för arbetsmiljön för socialsekreterare, dels för att vi följer socialtjänstlagens intentioner. Det betyder att vi ska jobba uppsökande och motiverade.

Visst är vi kostnadskrävande, men det finns en stor acceptans för att det goda sociala arbetet ska vara i centrum. Det låter ju självklart, men det är faktiskt inte givet i ett riksperspektiv.

Eftersom det finns tillit från politikerna, och en regelbunden dialog, kan cheferna förklara vad eventuella ”röda siffror” beror på.

– Bärande relationer är A och O inom socialt arbete. Det gäller mellan tjänstemän och politiker också.

På samma sätt har tilliten ökat mellan anställda på olika nivåer, anser han. Från den högsta chefen, ner till proffsen som möter medborgarna.

Nya arbetssätt

Socialsekreterarnas arbetsbelastning har minskat också genom att de har utvecklat sitt arbetssätt, beskriver Dalia Eid. På regelbundna kvalitetsträffar släpper de klientperspektivet och pratar om hur de jobbar. Hur gör vi en utredning? Vad skapar stress i arbetet? Vad kan vi göra annorlunda?

– I och med att det finns gemensamt material att utgå från, så slipper vi uppfinna hjulet varje gång.

Hon tycker att det är bra att frågan om rimlig arbetsbelastning har kommit upp till ytan.

– Vi har vi en ständig dialog med cheferna. Det har blivit okej att säga att man inte kan ta fler ärenden. Förut var det mer av en ickefråga, som man försökte lösa själv.

Det finns ännu inga siffror på om den lokala dialogen har påverkat sjukfrånvaro och personalomsättning. Både Gabriel Billing och Dalia Eid är dock övertygade om att man är på rätt väg.

– Jag märker en tydlig skillnad bland medlemmarna, säger Dalia Eid. Flera som hade lämnat kommunen har kommit tillbaka. Bara det, att man började förstå att det fanns en öppenhet och en ambition hos politikerna och cheferna betydde mycket.

Tror på dialog

Socialsekreterarna har prioriterats vid löneöversynerna i Nyköping de senaste åren.

– Det är en svårrekryterad grupp som vi vill behålla. Då blir alla bitar viktiga, säger Gabriel Billing.

Men det räcker inte med lönesatsningar, inflikar Dalia Eid.

– Jag är så oerhört glad och tacksam att vi har valt den längre och tuffare vägen – att dialoga, skapa forum för samverkan och att försöka ha ett långsiktigt tänk.

Utvecklingsarbetet inom Individ- och familjeomsorg i Nyköping följs av forskaren Wanja Astvik, Mälardalens högskola. Det är också ett av de projekt som den statliga Tillitsdelegationen tittar närmare på.

Läs mer här om forskningen om tillit och arbetsmiljö i socialtjänsten.

Inlägg taggat med:

Kommunikation
Ledarskap
Text: Margareta Edling, 19 februari 2018

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...