FORSKNING PÅ 5

Samvetsstress - hur kan samvetet bli en tillgång?

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Händer det att du känner dig otillräcklig på jobbet?
  • Slits du mellan olika individers behov och känslan av att inte räcka till?
 • Kan det vara samvetsstress du upplever?
Glödlampa med varmt ljus.

Veta mera

Att inte räcka till stressar i längden

När man reflekterar själv, pratar med andra eller vågar säga ifrån använder man samvetet som en positiv drivkraft. Men samvetet kan också leda till stress – samvetsstress.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

 • Lyssna på ditt samvete
 • Håll samvetsdialogen igång
 • Säg ifrån

Vad är samvetsstress?

Om vi i jobbet slits mellan människors behov, krav och möjligheterna att räcka till kan vi bli stressade. Det här kallar forskarna för samvetsstress. Att se sitt samvete som en tillgång, liksom stöd från chefer och kollegor, kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner.

Prata om samvetsstress i arbetsgruppen

Deltagarna i forskarnas studie kunde bättre hantera sin samvetsstress genom att samtala med kollegor, dela svårigheter, få kunskap, råd, bekräftelse och utarbeta möjliga åtgärder tillsammans. Forskarna föreslår därför mötesplatser – samvetsträffar – där alla kan mötas, samtala och få stöd i hur samvetet kan användas som en tillgång i arbetet.

Tillräcklig återhämtning motverkar stressen

Det finns också saker att göra på egen hand: reflektera över vad som är rätt och fel, eller att sätta gränser. Och att bekräfta att insatsen är god nog utifrån vad som är möjligt. Det har också stor betydelse att släppa tankarna på jobbet hemma och se till att få tillräcklig återhämtning.

Om forskningsprojektet

Gunilla Strandberg, forskare och professor har tillsammans med sina kollegor på Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet forskat på hur personal inom omsorgen hanterar sitt samvete i projektet ”Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg”. Forskningen kan även vara relevant för andra yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete, till exempel personal inom förskola, skola och sjukvård.

Forskningsrapport: Samvetsstress och utbrändhet

DIALOG

Prata om hur samvetet kan bli en tillgång på jobbet

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Ett samvete som gnager kan bli en stress, men samvetet kan också vara en tillgång.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Känner ni igen er? Tycker ni likadant, eller finns olika perspektiv? Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Hur ofta upplever ni samvetsstress på jobbet?

 • Aldrig
 • Alltid

  Ingen av oss upplever samvetsstress. Vi kan möta allas behov och räcker till fullt ut.

  Några av oss upplever samvetsstress ibland. Vi kan möta de flestas behov och räcker vanligtvis till.

  Många av oss upplever samvetsstress ganska ofta. Vi kan möta en del behov men räcker inte alltid till.

  De flesta av oss upplever någon form av samvetsstress, nästan varje dag. Vi kan inte möta allas behov och upplever att vi sällan räcker till.

  Pratar ni om och använder samvetet som en tillgång i arbetet?

  • Nej, absolut inte
  • Ja, absolut

   Nej, det gör vi inte. Vi har inga former för att diskutera frågor som belastar samvetet och hur vi mår.

   Nej, det är svårt. Vi kan bli bättre både på att hitta tillfällen, och på att prata öppet om frågor kring samvetet och vårt mående.

   Ja, till viss del. Vi kan behöva utveckla våra forum för att dela erfarenheter och utveckla ett ännu mer öppet klimat där vi kan ta tillvara samvetet som en tillgång.

   Ja! Vi har forum och pratar öppet om hur vi kan använda samvetet som en tillgång för oss. Vi får stöd av varandra och våra chefer i det arbetet.

   Behöver ni arbeta vidare med samvetsstress?

   • Nej, inte alls
   • Ja, absolut

    Nej, vi upplever inga problem med samvetsstress. Vi använder redan samvetet för att utveckla verksamheten. Vi håller en bra kvalitet i arbetet och mår bra på jobbet.

    Vi har väldigt små problem med samvetsstress, men några upplever det. Därför kan vi behöva göra mindre förändringar för att minska samvetsstressen.

    Vi har ganska små problem med samvetsstress, och viss risk för ohälsa. Vi skulle behöva göra vissa förändringar för att minska samvetsstressen

    Vi har stora problem med samvetsstress. Det är en stor risk för ohälsa hos oss. Vi skulle behöva ta ett större grepp kring hur vi ska hantera samvetsstress.

    Mer från Suntarbetsliv

    Nyfiken på fler stöd för arbetsmiljöarbetet?

    Här finns ett verktyg från Suntarbetsliv och en artikel att läsa. Lycka till!