Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

21 september 2021 Lästid: 7 min
Jenny Nilbecker och Staffan Olsson vid en grind utomhus.
Skyddsombud och chef som samverkar. Jenny Nilbecker och Staffan Olsson arbetar på Ölycke korttidsboende i Eslöv, och strävar efter att samverka varje vecka. Samverkansavtalet ger hjälp på traven.

Foto: Johan Nilsson / TT

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om.
– Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer, säger Staffan Olsson, enhetschef.

I  Eslövs kommun har arbetsgivaren och facken förnyat sin samverkan kring arbetsmiljö och hälsa. De har tagit fram ett nytt samverkansavtal och den viktigaste förändringen hoppas de ska ske på arbetsplatserna i dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud.

Målet är att skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och alla känner sig välkomna. Nu vill de få igång snacket om hur det är på jobbet och vad som kan bli bättre. Dialog var också det som lade grunden till det nya avtalet, som gäller från 1 september 2020.

Få igång dialogen

Allt började med att kommunens HR-avdelning bjöd in alla chefer och fackliga organisationer som hade lokala representanter till en halvdag våren 2019 för att komma igång.

Då bildades en arbetsgrupp med representanter för några av facken och arbetsgivarrepresentanter från HR-avdelningen.

Poängen med arbetsgruppen var att lära känna varandra, och skapa en dialog mellan arbetsgivaren och facken för att öka förståelsen för de olika rollerna och lägga grunden till bra samverkan. De skulle också ta fram ett förslag till nytt samverkansavtal.

Inspireras av goda exempel i kommunen

Arbetsgruppen var igång under ett helt år. De gjorde studiebesök i verksamheter där samverkan fungerade bra.

De lyssnade på chefer och skyddsombud som hade bra arbetsplatsträffar, apt.

Karl Lundberg– Vi körde bara på goda exempel och grävde inte ned oss i det som inte fungerade, säger HR-chefen Karl Lundberg.

Arbetsgruppen satte även ihop några frågor som de ställde i samtal med medarbetarna:

 • Vad är arbetsmiljö för dig?
 • Hur kan man prata om arbetsmiljö?
 • Var kan man göra det?

Svaren de fick blev ett diskussionsunderlag för arbetsgruppen, som summerade sina insikter och gjorde ett förslag till avtal.

– Förslaget var väl förankrat, grundjobbet var på plats och då gick det väldigt lätt.

Stödjer arbetsplatsträffarna

Eslöv har även tagit fram mallar till agendor och protokoll för apt och andra möten inom samverkan.

Malin Fremling– Vi vill få in en vana i hur man ska förbereda möten. När man skickar in en punkt till en agenda ska man tänka igenom vad man vill ska hända med den – är det att fatta ett beslut eller något annat?

Det berättar Malin Fremling. Hon är HR-strateg och var med i arbetsgruppen.

Dialogen mellan chef och medarbetare är grunden i samverkan, men arbetsplatsträffen är också viktig på den nivån. Fast det kan vara trixigt att få alla att prata på apt.

Malin Fremling tipsar om att en av medarbetarna kan vara ordförande för apt, eller att man kan ha olika teman för att få igång snacket.

Väver in hälsoperspektivet på apt

Daniel Nilsson är Kommunals huvudskyddsombud inom äldreomsorgen. Han är även facklig representant, och var också med i arbetsgruppen.

Daniel Nilsson– Arbetsgruppen hade ett tydligt förbättringstänk, och det blev lite kul med en sån gemensam strävan, säger Daniel Nilsson.

Han tycker att det var bra att det fick lov att ta lite tid.

Vi lärde känna varandra och då vet man vad den andra menar.

– Vi lärde känna varandra och då vet man vad den andra menar. Nu vill vi att en liknande dialog ska komma igång även på arbetsplatserna. Då behöver medarbetare och chefer också förändra sina förväntningar på apt. De skulle kunna börja med att fika och bara vara med varandra för att bygga relationer, precis som vi gjorde innan vi skrev samverkansavtalet.

I Eslöv ville de också göra en tydligare koppling mellan arbetsmiljö och hälsa. Frågan var bara hur det skulle ske i samverkan.

– Vi kom fram till att arbetsplatsträffen är bästa forum för frågor om hälsa.

Grejen är att väva in hälsa i de frågor som kommer upp på apt, menar han och ger ett exempel.

– Om vi pratar om schemat på apt så ska vi prata om det utifrån både arbetsmiljö och hälsa. Vi ska ju må bra och orka att jobba under lång tid.

Vi vill att vi snackar om hur vi har det på jobbet

När avtalet var klart spikades ett gemensamt budskap om vad samverkan handlar om i Eslöv: ”Vi vill att vi snackar om hur vi har det på jobbet!”
Den centrala samverkansgruppen har även ordnat partsgemensamma utbildningar om samverkan och gjort en enkel folder om samverkan.

På gränsen mellan de skånska kommunerna Eslöv och Höör ligger den lilla orten Löberöd. Där finns Ölycke korttidsboende med enhetschefen Staffan Olsson. Skyddsombud är undersköterskan Jenny Nilbecker, som även är sektionsordförande för Kommunal.

Staffan OlssonFör dem innebär det nya samverkansavtalet att de ska bygga en tät dialog och ha en bra relation med varandra och alla andra på arbetsplatsen. De försöker ses varje vecka och hörs däremellan när det behövs.

– Med bra kommunikation, som inte är formaliserad, kan man ta tag i frågor tidigt och behöver inte vänta till nästa apt, säger Staffan Olsson.

Försöker skapa en vi-känsla

Ibland föreslår Jenny Nilbecker att de ska göra något trevligt på apt, för att bygga sammanhållning.

Jenny Nilbecker– Vi vill ha en vi-känsla och en bra arbetsmiljö som gynnar oss i långa loppet.

På korttidsboendets apt har de till exempel övat sig på att ge positiv feedback till varandra.

Då var även hustomten, städare och personalen i restaurangen med, berättar Jenny Nilbecker.

– De är också en del av vårt ”vi”.

Staffan Olsson håller med om vikten av att ha en vi-känsla.

– Ibland kommer det perioder som är riktigt tuffa och det är i sådana uppförsbackar vi och alla medarbetare behöver känna att vi verkligen är ett ”vi” som stödjer varandra och är ett lag som drar mot samma mål. Goda relationer är inte ett mål i sig själv utan de leder till att man klarar av stressiga situationer mycket bättre, säger Staffan Olsson.

För att få fram den känslan är lokal god samverkan och goda relationer väsentliga, anser han.

– Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer.

Staffan Olsson och Jenny Nilbecker går utomhus.

Samverkan i Eslöv

Samverkan i Eslöv sker i dialog på tre nivåer:

• Dialog mellan chef och medarbetare
• Arbetsplatsträff
• Samverkansgrupper

Så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Samverkan innebär dock inte att man har rätt att fatta beslut.

Källa: Eslövs samverkansavtal med titeln ”Vi vill att vi snackar om hur vi har det på jobbet!”

Så här tog Eslöv fram ett nytt samverkansavtal

Så här gjorde Eslöv när de tog fram ett nytt samverkansavtal som är tänkt att få igång mer dialog inom samverkan, och med ett tydligare fokus på hälsa.

 • Ordnade en halvdag dit alla lokala fackliga representanter bjöds in.
 • Skapade en arbetsgrupp med representanter från facken och HR-avdelningen.
 • Arbetsgruppen lärde känna varandra, gjorde studiebesök och letade fram goda exempel på arbetsplatsnivå.
 • Arbetsgruppen var aktiv cirka ett år och tog fram ett förslag till nytt samverkansavtal med ett tydligare fokus på arbetsmiljö och hälsa.
 • Tog fram ett lättillgängligt material om samverkan: ”Vi vill att vi snackar om hur vi har det på jobbet”
 • Bjöd in alla chefer och skyddsombud till partsgemensam utbildning om samverkan.

Kommunen har även en ”hälsomiljon” som kan användas till aktiviteter på apt, och på andra sätt bidra till fysisk rörelse och livsstilsförändringar.

Utveckla ert lärandeklimat

Kollegor står och samtalar.Är ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ett öppet klimat och rutiner för att fånga upp förbättringsförslag ökar engagemanget.

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

 • Se en kort film och läs lite om forskning
 • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
 • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Text: Anna Norrby