DIALOGSTARTARE

Alla kan bidra till lärande på jobbet

Prata forskning på jobbet!
Se filmen 6 min

TANKEVÄCKARE

  • Är du öppen för att lära dig nya sätt att tänka och göra?
  • Är du nyfiken på andras tankar och idéer?
  • Är ni bra på att lära av misstag på jobbet?

Veta mera

Ta vara på olika idéer

Se till att träffas regelbundet och få viktiga strukturer på plats. Ha ett öppet klimat där alla törs berätta om misstag i arbetet. Gör idéer och arbetet synligt – hitta sätt att visualisera. Då finns goda förutsättningar för lärande på jobbet.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Bestäm när, vad, hur – skapa struktur
  • Öppet klimat där idéer kommer fram
  • Visualisera arbetet och era idéer

Främja lärande på arbetsplatsen

Forskningsprojektet Lärkraft handlar om att ta vara på medarbetares och chefers tankar och förslag på förbättringar – som en rutin. Medarbetare, chefer och högre ledning behöver bidra. Att börja med något enkelt som verksamheten själv kan påverka startar en positiv lärandespiral.

Ha ett tillåtande samtalsklimat

Det som gynnar lärande är att arbetsplatsen har ett tillåtande klimat, så att alla vill och vågar berätta om misstag. Medarbetare och chefer behöver vara öppna för lärande, vara nyfikna på varandras tankar och idéer, och uppmuntra dem att komma fram.

Jobba systematiskt med idéer och åtgärder

Idéer och även avvikelser från verksamheten behöver fångas upp. Sen behöver verksamheten avsätta tid för att jobba vidare med det som skapar nytta i verksamheten. Ibland kan det räcka med enkla åtgärder. Chefen ansvarar för arbetet och att någon eller några följer upp att det ger önskade effekter. Man behöver också undersöka att inga nya risker uppstår.

Börja med att lösa enkla problem

När vi lär av varandra förbättrar vi verksamheten. Enkla problem kan lösas på ett snabbt sätt. Medarbetare känner att chefen lyssnar på dem och det skapar hopp och arbetsglädje. Det gör att engagemanget för verksamheten ökar, och arbetsmiljön blir systematiskt bättre. Slutligen behöver också högre ledning stödja i att skapa förutsättningar för lärande på olika sätt.

Om forskningsprojektet Lärkraft

Ansvarig för projektet ”Lärkraft: Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?” var Andrea Eriksson. I projektet fanns också Ellen Jaldestad från KTH och Lotta Dellve från Göteborgs universitet.

Forskningsrapport: Lärande för välmående och engagemang

Aktivitet

Prata i grupp och utforska ert lärandeklimat!

När verksamheten utvecklar ett öppet klimat och avsätter tid för ständiga förbättringar ökar engagemanget och alla mår bättre.

Här finns frågor som hjälp att reflektera och ha dialog om ert lärande på jobbet. I handboken längst ned på sidan finns fler förslag på hur ni kan göra. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.

Fråga 1
Hur använder vi varandras kunskaper och erfarenheter?
Fråga 2
Är vi bra på att uppmuntra nya idéer? Hur gör vi?
Fråga 3
Hur lär vi av våra misstag och avvikelser?
Fråga 4
Hur kan vi bli bättre på att ta vara på förbättringsförslag?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni reflekterat och pratat om era strukturer och klimat för lärande. Kanske har ni hittat utvecklingsområden? Det viktiga är att bra idéer kommer upp, att de bästa tas till vara som kan utveckla arbetsmiljön och verksamheten.

Här finns tips på ett verktyg och en artikel att jobba vidare med.

Fördjupning

Läs mer om forskningen

Ta reda på mer om forskningen och få konkreta tips på vad ni kan göra för att skapa förutsättningar för ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang.
Hand håller i mobil.