DIALOGSTARTARE

Alla kan bidra till lärande på jobbet

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Är du öppen för att lära dig nya sätt att tänka och göra?

  • Är du nyfiken på andras tankar och idéer?

  • Är ni bra på att lära av misstag på jobbet?

Liten planta som gror

Veta mera

Ta vara på idéer

Se till att träffas regelbundet, få viktiga strukturer på plats. Ha ett öppet klimat där alla törs berätta om misstag i arbetet. Gör idéer och arbetet synligt – hitta sätt att visualisera. Då finns goda förutsättningar för lärande på jobbet.

Lärande på arbetsplatsen handlar om att ta vara på medarbetares och chefers tankar och förslag på förbättringar – som en rutin. Att börja med något enkelt som verksamheten själv kan påverka kan starta en positiv lärandespiral. Det utvecklar både arbetsmiljö och verksamhet. Det kunde forskarna Andrea Eriksson och Ellen Jaldestad från KTH tillsammans med Lotta Dellve från Göteborgs universitet konstatera i forskningsprojektet Lärkraft.

Alla på olika nivåer i organisationen behöver bidra: medarbetare, chefer och högre ledning.

Det som gynnar lärande är att arbetsplatsen har ett tillåtande klimat, så att alla vill och vågar berätta om misstag. Medarbetare och chefer behöver vara öppna för lärande, vara nyfikna på varandras tankar och idéer, och uppmuntra dem att komma fram.

Alla behöver också fånga upp idéer och avvikelser systematiskt. Chefen avsätter tid för att jobba vidare med det som skapar nytta i verksamheten. Exempelvis kan chefen tillsätta en person eller en grupp som riskbedömer, genomför åtgärder, och följer upp att arbetet ger önskade effekter. Ibland kan det räcka med en enkel åtgärd.

Högre ledning behöver också stödja i att skapa förutsättningar för lärande.

När vi lär av varandra förbättrar vi verksamheten. Enkla problem kan lösas på ett snabbt sätt. Medarbetare känner att chefen lyssnar på dem och det skapar hopp och arbetsglädje. Det gör att engagemanget för verksamheten ökar, och arbetsmiljön blir systematiskt bättre.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska ert lärandeklimat!

När verksamheten utvecklar ett öppet klimat och avsätter tid för ständiga förbättringar ökar engagemanget och alla mår bättre.

Här finns frågor som hjälp att reflektera och ha dialog om ert lärande på jobbet. I handboken längst ned på sidan finns fler förslag på hur ni kan göra. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.

Fråga 1
Hur använder vi varandras kunskaper och erfarenheter?
Fråga 2
Är vi bra på att uppmuntra nya idéer? Hur gör vi?
Fråga 3
Hur lär vi av våra misstag och avvikelser?
Fråga 4
Hur kan vi bli bättre på att ta vara på förbättringsförslag?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni reflekterat och pratat om era strukturer och klimat för lärande. Kanske har ni hittat utvecklingsområden? Det viktiga är att bra idéer kommer upp, att de bästa tas till vara som kan utveckla arbetsmiljön och verksamheten.

Här finns tips på ett verktyg och en artikel att jobba vidare med.