FORSKNING PÅ 5

Alla kan bidra till lärande på jobbet

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Är du öppen för att lära dig nya sätt att tänka och göra?
  • Är du nyfiken på andras tankar och idéer?
  • Är ni bra på att lära av misstag på jobbet?

Veta mera

Ta vara på olika idéer

Se till att träffas regelbundet och få viktiga strukturer på plats. Ha ett öppet klimat där alla törs berätta om misstag i arbetet. Gör idéer och arbetet synligt – hitta sätt att visualisera. Då finns goda förutsättningar för lärande på jobbet.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Bestäm när, vad, hur – skapa struktur
  • Öppet klimat där idéer kommer fram
  • Visualisera arbetet och era idéer

Främja lärande på arbetsplatsen

Forskningsprojektet Lärkraft handlar om att ta vara på medarbetares och chefers tankar och förslag på förbättringar – som en rutin. Medarbetare, chefer och högre ledning behöver bidra. Att börja med något enkelt som verksamheten själv kan påverka startar en positiv lärandespiral.

Ha ett tillåtande samtalsklimat

Det som gynnar lärande är att arbetsplatsen har ett tillåtande klimat, så att alla vill och vågar berätta om misstag. Medarbetare och chefer behöver vara öppna för lärande, vara nyfikna på varandras tankar och idéer, och uppmuntra dem att komma fram.

Jobba systematiskt med idéer och åtgärder

Idéer och även avvikelser från verksamheten behöver fångas upp. Sen behöver verksamheten avsätta tid för att jobba vidare med det som skapar nytta i verksamheten. Ibland kan det räcka med enkla åtgärder. Chefen ansvarar för arbetet och att någon eller några följer upp att det ger önskade effekter. Man behöver också undersöka att inga nya risker uppstår.

Börja med att lösa enkla problem

När vi lär av varandra förbättrar vi verksamheten. Enkla problem kan lösas på ett snabbt sätt. Medarbetare känner att chefen lyssnar på dem och det skapar hopp och arbetsglädje. Det gör att engagemanget för verksamheten ökar, och arbetsmiljön blir systematiskt bättre. Slutligen behöver också högre ledning stödja i att skapa förutsättningar för lärande på olika sätt.

Om forskningsprojektet Lärkraft

Ansvarig för projektet ”Lärkraft: Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?” var Andrea Eriksson. I projektet fanns också Ellen Jaldestad från KTH och Lotta Dellve från Göteborgs universitet.

Forskningsrapport: Lärande för välmående och engagemang

Dialog

Prata i grupp och utforska ert lärandeklimat!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Var nyfikna på varandras tankar, kunskaper och erfarenheter. Lyft fram både idéer och misstag som ett sätt att lära. Då är ni på väg mot ett bra lärandeklimat.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Hur använder vi varandras kunskaper och erfarenheter?

Fråga 2

Är vi bra på att uppmuntra nya idéer? Hur gör vi?

Fråga 3

Hur lär vi av våra misstag och avvikelser?

Fråga 4

Hur kan vi bli bättre på att ta vara på förbättringsförslag?