Få snurr på arbetsmiljöarbetet med SAM-verkstan

29 november 2022 Lästid: 5 min
Två kvinnor står utomhus och tittar på varandra
Rektor Marianne Körner och skyddsombud Emma Sjöberg på Sagoskolans förskola säger att SAM-verkstan har hjälpt dem att komma igång med arbetsmiljöarbetet, och rekommenderar andra att prova också.

Foto: Pophunters

Tycker du att systematiskt arbetsmiljöarbete känns svårt och krångligt? Du är inte ensam. Men nu finns det ett verktyg som gör det enklare och mer överblickbart. SAM-verkstan sänker tröskeln till arbetsmiljöarbetet för chefer, skyddsombud och medarbetare.

Att få igång arbetsmiljöarbetet i vardagen är viktigt – det visar forskning. Det är nämligen en av de friskfaktorer som kännetecknar friska arbetsplatser. Och nu finns det ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som hjälper till med just det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet.

Pelle Avelin– Det finns mycket information där ute om vad man ska göra när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete – men inte så mycket information om hur man ska göra det.

Det säger Pelle Avelin, ombudsman på Sveriges Läkarförbund och en av dem som har varit med och arbetat med det nya verktyget. Han fortsätter:

– Man kan säga att föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är lerklumpen på drejskivan, och det här verktyget hjälper till med själva hantverket: att forma någonting bra av det.

Gemensamt verktyg för chef och skyddsombud

SAM-verkstan är ett gemensamt verktyg för chef och skyddsombud, som kan användas oavsett om man är nybörjare eller erfaren på området.

I verkstan finns det ett antal aktiviteter. De kan göras allihop efter varandra, eller så kan man plocka fritt från dem som från ett smörgåsbord.

  • Uppstart – vårt samarbete. Den första aktiviteten syftar till att stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud.
  • Involvering – allas bidrag. Här får arbetsgruppen jobba tillsammans med vad SAM är och hur var och en kan bidra i det arbetet.
  • Kartläggning – SAM-ronden. Här ser chef och skyddsombud över hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vad som kan utvecklas.
  • Genomförande – inspiration. Här finns fyra startpaket som innehåller digitala verktyg för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.
  • Uppföljning och lärande. Här får ni följa upp hur ni mår och hur det går, både enligt handlingsplanerna och i det löpande arbetet.

Några exempel på när SAM-verkstan kan vara till hjälp är när chefen eller skyddsombudet är nya, när de vill stärka sitt samarbete, inför planeringen av årets arbetsmiljöarbete eller när man ska undersöka, riskbedöma, åtgärda eller följa upp sitt arbetsmiljöarbete.

Stärka samarbetet

porträtt på kvinna som ler, blå tröja och blå örhänge, uppsatt mörkt hår.– En del i verktyget handlar om att stärka chefens och skyddsombudets samarbete; att skapa en dialog om hur de arbetar tillsammans idag och hur de vill arbeta framåt. En annan del handlar om att det ska bli lättare för medarbetarna att förstå hur de kan bidra i arbetet.

När fler hjälps åt och tar med sig tankarna i vardagen blir det betydligt lättare att arbeta med SAM

Det säger Mia Busk, projektledare på Suntarbetsliv, och en av personerna bakom verktyget. Hon fortsätter:

– När fler hjälps åt och tar med sig tankarna i vardagen blir det betydligt lättare att arbeta med SAM.

Verktyget kan också hjälpa till att prioritera bland det som behöver göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad behöver göras nu och vad kan vänta till senare? Däremot är verktyget inte en grundkurs i SAM.

– Man bör ha gått en grundkurs innan man börjar jobba med verktyget – till exempel Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Många människor involverade i arbetet med verktyget

Under arbetet med att utveckla verktyget har många människor varit involverade.

– Vi har knutit till oss ett antal personer från kommuner, regioner och kommunala företag. De har bidragit under utvecklingen; testat upplägg, innehållet, namnet och vissa av aktiviteterna. Deras perspektiv har hjälpt till att förbättra verktyget under arbetets gång.

Mia Busk fortsätter:

– Vi har också haft ett nära samarbete med våra parter. De har varit ett starkt stöd och bidragit med sina kunskaper.

God verksamhet och arbetsmiljö

Bland parterna finns representanter för fackförbunden – däribland Pelle Avelin som ni mötte i början av texten – och för arbetsgivarna. En av arbetsgivarrepresentanterna är Anders Westlund, utredare på SKR.

Anders Westlund– Det här verktyget kan skapa en god verksamhet och en god arbetsmiljö – så det är två vinster på en gång. Verktyget gör att det blir både lätt och intressant att jobba med SAM.

Verktyget gör att det blir både lätt och intressant att jobba med SAM

En av de arbetsplatser som har testat verktyget under utvecklingens gång är Sagostugans förskola i Köping. Rektor Viviann Körner, tillsammans med skyddsombuden Emma Sjöberg och Marie Svensson, är mycket positiva så här långt:

– Det som vi har provat var ett bra material som hjälpte oss att komma igång på riktigt. Det här blir ett verktyg för hela arbetsplatsen, som gör att alla blir delaktiga och får mer förståelse för arbetsmiljön. Vi rekommenderar absolut andra arbetsplatser att prova verktyget!

SAM-verkstan

SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen.

Det innehåller fem olika aktiviteter. Aktiviteterna är till för att underlätta arbetet med arbetsmiljön och för att stärka samverkan mellan chef och skyddsombud, bland annat.

Alla delarna kan användas i en rad, eller så plockar man de bitar som just ens egen arbetsplats behöver.

Klicka här för att komma till verktyget!

Titta på en kort film om SAM-verkstan

Text: Anna Wettergård