Så ska samverkan få ett lyft i Värnamo

22 oktober 2019 Lästid: 6 min
Områdeschefen Joe Aronsson och skyddsombudet Samira Mesinovic pratar med varandra framför entrén. till Rörestorpsgården
Tillsammans för bättre arbetsmiljö. Nu sätter chefen Joe Aronsson och skyddsombudet Samira Mesinovic på särskilda boendet Rörestorpsgården i Värnamo ny fart på samverkan.

Foto: Johanna Svensson/TT

Vitsen med samverkan är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka arbetsmiljön och verksamheten till det bättre. Nu satsar Värnamo på att det ska bli verklighet.

I Värnamo kommun har arbetsgivaren och representanter för 17 fackliga organisationer tillsammans tagit fram ett nytt samverkansavtal. Att få det nya avtalet klart tog nästan ett helt år. Vid nyår 2020 träder det i kraft och nu jobbar de för fullt med förberedelserna.

Huvudskyddsombudet Sandra Strid från Kommunal i Värnamo är en av de som var med och tog fram avtalet. Så här brukar hon förklara samverkan för den som inte vet vad det är:

Porträtt på Sandra Strid . Samverkan är en givande dialog om arbetsmiljön och verksamheten där vi lyssnar på varandra och försöker se lösningar istället för problem.

Så mycket som möjligt ska tas om hand på den arbetsplats som frågan gäller.

– Det är ju medarbetarna som känner sin arbetsplats bäst.

Bygger upp tilliten

Sandra Strid berättar att de som tog fram avtalet själva fick öva sig på dialog och att lyssna på varandra. De insåg att den samverkan de haft tidigare inte hade fungerat som det var tänkt.

– När vi jobbade med avtalet byggde vi samtidigt upp en gemensam tillit till varandra och till HR-avdelningen, en tillit som inte funnits tidigare på samma sätt. Det är ganska fascinerande att upptäcka hur mycket vi faktiskt kan jobba tillsammans med arbetsmiljön, säger Sandra Strid.

Bilden delas av förhandlingschefen och biträdande HR-chefen Lena Wallberg i Värnamo kommun.

Porträtbildt på Lena Wallberg.– Vår samverkan hade brister. Ibland saknades viljan att ha dialog. Protokollen var inte så bra och arbetsplatsträffarna präglades mer av information än dialog. Men framför allt saknades en tillit, säger Lena Wallberg.

Svagheterna märktes till exempel genom att medarbetarna inte fick vara delaktiga inför beslut och att man som arbetsgivare inte alltid var öppen med vad som hände i organisationen, berättar Lena Wallberg.

Stöttar arbetsplatsträffarna

Nu när avtalet är klart kommer nästa viktiga fas – att få det att leva som det är tänkt. För att det ska bli lätt att förstå hur samverkan ska fungera kompletterar Värnamo det nya avtalet med detaljerade tillämpningsanvisningar. De har också fått hjälp av ett ESF-projekt i kommunen med att ta fram material som ska stödja arbetsplatsträffarna.

En viktig förändring är att arbetsplatsträffarna nu får en enhetlig struktur oavsett förvaltning. Dagordningarna ska till exempel innehålla återkoppling till vad som sades på förra mötet, säkerställa att alla kan komma till tals och ha en fast punkt om arbetsmiljö där man går igenom tillbud och risker.

Alla får utbildning om samverkan

Utbildningar är också en del av genomförandet. Det är arbetsgruppen som tog fram samverkansavtalet som utformar utbildningen, så att den ska stämma med intentionerna i avtalet. Utbildningen sker i flera steg. Först ut är chefer, fackliga företrädare och skyddsombud. Därefter kommer turen till medarbetarna och den utbildningen genomför deras chef och skyddsombud gemensamt. Syftet med det är att fånga upp vad som behöver utvecklas på arbetsplatsen.

– Att göra så stämmer bra med hur vi vill ta vara på medarbetarnas erfarenheter, säger Lena Wallberg.

Men först av allt får alla chefer och skyddsombud en gemensam heldagsintroduktion om samverkansavtalet. Den introduktionen sker också förvaltningsvis och det är de som förhandlade fram avtalet som håller i den. Omsorgsförvaltningen är en av de första som fått introduktion. Cirka sjuttio personer deltog.

Ger mer delaktighet

Bland deltagarna fanns skyddsombudet Samira Mesinovic tillsammans med områdeschefen Joe Aronsson och tre andra skyddsombud. De arbetar på det särskilda boendet Rörestorpsgården som har fem enheter.

Porträttbild på Samira Mesinovic.Samira Mesinovic tycker att det är viktigt att samarbetet fungerar bra i arbetslagen. Hon tror att det nya samverkansavtalet kommer att stödja det ännu mer.

– Det är bra att sätta regler för hur arbetsplatsträffen ska vara, så att vi lyssnar på varandra, respekterar varandra och får samma information från arbetsgivaren fast vi jobbar på olika ställen. Det ger också mer delaktighet i besluten, säger Samira Mesinovic.

Men än så länge fungerar det inte riktigt så, tycker hon.

– Ska man vara ärlig så är det lite upp och ned. Vi behöver bli ännu bättre på samverkan, säger Samira Mesinovic.

Får en ny gemensam grund

På introduktionsdagen fick de också börja planera sin egen samverkan och prata om vilka frågor de behöver jobba med på just Rörestorpsgården, berättar områdeschefen Joe Aronsson.

Han gillar upplägget att chefer och skyddsombud i förvaltningarna får en gemensam introduktion först, och är entusiastisk över det stöd som arbetsplatserna nu får.

Portrttbild på Joe Aronsson.– Det är fantastiskt att vi får mallar till arbetsplatsträffarna. Då blir det samtidigt enklare att diskutera med kollegor på andra arbetsplatser om vad de tar upp. Det ger en gemensam grund och utgångspunkt för förbättringsarbetet, säger Joe Aronsson.

Men inställningen till varandra är ändå det viktigaste med samverkan, tycker han.

– Vi är varandras miljö och när vi kan känna tillit och glädje i arbetet ökar vår trivsel, och det påverkar förstås även arbetsmiljön så att den blir bättre.

Foto porträttbilder: Johanna Svensson / TT

Vad är samverkan?

 • Bygger på dialog mellan chef och medarbetare om verksamhetens utveckling.
 • Kopplar ihop arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.
 • Lokala samverkansavtal kan ta hand om både informations- och förhandlingsskyldigheten i MBL och samverkan enligt AML.

Här finns stöd för lokala samverkansavtal.

Värnamos tips för lyckad samverkan

 • Ha en gemensam målbild.
 • Utgå från varje arbetsplats och anpassa information och utbildning efter det.
 • Ta fram informationsmaterial som förklarar vad samverkan är.
 • Avsätt en heldag i varje förvaltning för att komma igång.
 • Utbilda chefer, förtroendevalda och skyddsombud på enhetsnivå och ge dem möjlighet att återkoppla om sina behov.
 • Sen är det dags för arbetsplatserna att ha dialoger om hur samverkan fungerar.
 • Skapa standardiserade mallar för apt, möten och protokoll.
 • Gör då och då snabba ”pulsmätningar” på apt. Fråga om hur samverkan fungerar, om arbetsglädje och arbetsbelastning.
 • Jobba på att ha en bra dialog i alla forum där ledning och fackliga möts – lyssna på varandra och låt det ta tid.

Källa: Värnamos samverkansavtal samt intervjuerna med Sandra Strid och Lena Wallberg.

  Få snurr på ert arbetsmiljöarbete

  Känns systematiskt arbetsmiljöarbete komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom i gång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

  Två kvinnor som ser på varandra. Bild från verktyget SAM-verkstan.I SAM-verkstan får ni hjälp att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
  • Involvera arbetsgruppen
  • Kartlägga nuläget
  • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Följa upp hur arbetet går i vardagen

  Börja utforska SAM-verkstan!

  Text: Anna Norrby