caroline bergman, forskare på Institutet för stressmedicin i Göteborg

Caroline Bergman, forskare på Institutet för stressmedicin, har tillsammans med kollegor undersökt hur man kan skapa mer hälsofrämjande arbetsplatsträffar.

Foto: Turid Oom

Så skapar ni bättre arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Ibland kan både chef och medarbetare behöva inspiration för att skapa bra träffar. Nu finns en handbok med idéer för det, som bygger på en forskningsstudie.

Tanken med arbetsplatsträffar är att det ska finnas regelbundna tillfällen att prata om sådant som rör hälsa, trivsel, vidareutveckling och andra arbetsmiljöfrågor för medarbetarna.

Hur arbetsplatsträffar ser ut i praktiken och om de faktiskt leder till det, är ett ämne som det finns väldigt lite forskning kring. Men på Institutet för stressmedicin och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har forskare genomfört en studie under 2010 – 2012 för att ta reda på det.

Caroline Bergman, doktorand och en av forskarna bakom studien, berättar att de har besökt nio olika enheter på ett sjukhus inom Västra Götalandsregionen för att se hur de planerade och genomförde sina arbetsplatsträffar. De tittade på vem som kom till tals på mötena, vilka ämnen som togs upp samt vad chefer och medarbetare tyckte om dem.

— Flera chefer upplevde att det var svårt att sålla och prioritera vilken information som skulle ges på APT. Att hitta en bra balans mellan att ge nödvändig information och att skapa en dialog var ett annat problem, säger Caroline Bergman.

Håll isär information och dialog

Några enheter hade löst det genom att omväxlande ha möten med enbart information från chefen, och andra möten där det fanns mer utrymme för mer dialog. Ytterligare någon enhet arbetade med ett nyhetsbrev som innehöll den mesta informationen så att de bara behövde ta upp en mindre mängd tid för det på själva arbetsplatsträffen.

— Vi noterade att chefen gav mycket information men att det var sämre med dialog. Ibland fick medarbetarna bara chansen att ta upp ’sina’ ämnen under punkten Övrigt på agendan, i slutet av mötet. Risken med att lägga det sist är att det blir lite tid just för den punkten.

Tre saker varierade på de studerade arbetsplatsträffarna:

  • Hur kommunikationen skedde, alltså om det mest var chefen, några få eller de flesta som pratade.
  • Vad chefen eller medarbetarna valde att prata om på mötena
  • Hur många som närvarade på mötet

Alla behöver hitta sin egen modell

Forskarna skrev en handbok utifrån resultaten från studien. Handboken är tänkt att fungera som en idébank. Den innehåller konkreta verktyg och rekommendationer till hur en grupp kan titta på sina arbetsplatsträffar för att förändra dem, så att mer dialog kan ske.

— Det finns ingen ideal modell för hur en arbetsplatsträff ska se ut utan de måste anpassas till verksamheten. De vi träffade i studien påpekade att de inte ville ha en mall att följa eftersom många arbetsplatser har en komplex verklighet, säger Caroline Bergman.

Text: Teres Hallman, 09 maj 2017

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...