Bra stöd för handledarna gör vikarierna tryggare

28 maj 2024 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

På sommaren jobbar många vikarier i särskilda boenden och hemtjänst.

Alla kan inte göra sådant som att ta på stödstrumpor, eller hjälpa en person upp från en stol.

Vikarierna kan behöva stöd och kunskap för att komma in i sitt arbete.

I Piteå finns numera en organisation för handledare i omsorgen. Handledarna får en egen utbildning, och de får träffas för att dela erfarenheter med varandra. Det har betytt mycket för både handledarna, deras chefer och för vikarierna själva.

 

en ung kvinna i somrig klänning och en medelålders kvinna i blå undersköterskeblus, står tillsammans utomhus vid en vägg, och håller i en pärm.
En pärm med information – det är en av flera saker som enhetschefen Emelie Bergvall och handledaren Åsa Lundmark uppskattar med satsningen på handledning för vikarier.

Foto: Susanne Lindholm

Sammanfattning av artikeln

På sommaren jobbar många vikarier i särskilda boenden och hemtjänst.

Alla kan inte göra sådant som att ta på stödstrumpor, eller hjälpa en person upp från en stol.

Vikarierna kan behöva stöd och kunskap för att komma in i sitt arbete.

I Piteå finns numera en organisation för handledare i omsorgen. Handledarna får en egen utbildning, och de får träffas för att dela erfarenheter med varandra. Det har betytt mycket för både handledarna, deras chefer och för vikarierna själva.

 

Med god handledning blir vikarier trygga. Då gör de ett bättre jobb, och kan också bli intresserade av att stanna på en fast tjänst. Därför är handledarna jätteviktiga. På socialtjänsten i Piteå har de skapat en organisation kring dem.

Koka gröt, ta på strumpor och föra samtal på en lagom personlig nivå – alla praktikanter och vikarier inom omsorgen är inte rustade för de arbetsuppgifterna. Det upplever både chefer och medarbetare i Piteå. Förkunskaperna har sjunkit och det gör att de som ska introducera dem till arbetsplatsen behöver kunna lära upp dem mer.

Verksamhetsutvecklaren Ewa Karlsson Sjölander tycker att alla som kommer till dem ska få chansen att kunna göra ett bra jobb.

– De nya behöver känna att de har lyckats på jobbet när de går hem för dagen. När alla på arbetsplatsen förutsätter att man kan en massa saker som man inte kan, då fungerar det inte och i värsta fall slutar de. Därför är en bra introduktion jätteviktig, säger hon.

De nya behöver känna att de har lyckats på jobbet när de går hem för dagen.

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsledare

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetschef

Handledarna spelar stor roll

Ewa Karlsson Sjölander pratade med vikarier, praktikanter och nyanställda om hur deras första tid hade varit. Då förstod hon att introduktionen av dem varierade mycket mellan olika enheter. På vissa arbetsplatser fick man lära sig väldigt matnyttiga saker som till exempel att koka kaffe, göra en gröt och ta på ett inkontinensskydd på rätt sätt. På andra ställen tog de för givet att det här skulle de nya redan kunna.

– Det var olika kvalitet på handledarna. Vissa arbetsplatser blev populära för att där tog man emot dem på ett bra sätt och gav dem en introduktion. De hade inga problem att rekrytera men istället blev de överbelastade och tyckte att de hade praktikanter hela tiden, säger Ewa Karlsson Sjölander.

Något behövde göras för att jämna ut och höja nivån på handledningen. Därför ordnade Ewa Karlsson Sjölander och chefen för kommunens bemanningsenhet en workshop. De bjöd in alla i organisationen som kunde ha intresse av en bättre handledning: cheferna för bland annat LSS, hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans. Tillsammans diskuterade de vad som ingår i att vara handledare, vilken utbildning de behöver och hur de skulle kunna dela erfarenheter med varandra.

Ny utbildning och bättre samordning

Det blev starten på en handledarorganisation. En viktig del var att hjälpa cheferna att hålla reda på vilka som var på väg in på praktik och prao och att samordna placering av praktikanter. Därför skapade de en ny roll med en person som är huvudansvarig för handledarna och som håller i handledarutbildningen.

Eftersom det också kommer elever från grund-, gymnasie- och vuxenutbildningar för att göra prao och praktik under olika delar av året, är det mycket för cheferna att hålla reda på. Att samordna alla kontakterna mellan skolan och cheferna är också något som ingår i rollen.

Inför sommaren 2023 när det var dags att ta emot sommarvikarier fick 18 handledare spridda över hela organisationen gå den nya utbildningen.

Åsa Lundmark är undersköterska i hemtjänsten. Hon blev tillfrågad av sin chef om hon ville gå utbildningen och bli handledare. Hon har handlett praktikanter och vikarier tidigare men tyckte att det var bra med en utbildning.

– Det gav väldigt mycket. Vi diskuterade hur man lär ut och hur man kan visa något utan att använda alltför många ord, säger Åsa Lundmark.

Uppdaterad och anpassad information

Under utbildningen fick de också en pärm med material och checklistor för vad de ska gå igenom med den nya medarbetaren. Den innehåller sådant som hur städning, dusch, tvätt, handla mat går till, men också vilka samtalsämnen som är lämpliga att ta upp med olika brukare. Att klara av den sociala delen av jobbet är viktigt.

Vi fick också känna på hur det är att vara nysvensk för att förstå hur det är när man inte fullt ut kan språket.

Åsa Lundmark, handledare och undersköterska i äldreomsorgen i Piteå.

Åsa Lundmark, handledare och undersköterska

– Vi fick också känna på hur det är att vara nysvensk för att förstå hur det är när man inte fullt ut kan språket. Vi gjorde övningar på engelska och även om vi kan det, är det svårt med vissa specifika ord. Det var svårt och vi pratade om hur man ska lägga upp introduktionen för att det inte ska bli för mycket på en gång.

Viktigt att träffa andra handledare

Åsa Lundmark tycker att det är väldigt givande att introducera de nya. Men det tar samtidigt mycket energi. Det kan också vara utmanande, och därför är det skönt att få kontakt och utbyta erfarenheter med andra handledare.

– Efter utbildningen fick vi tid att ha två nätverksträffar och det var helt fantastiskt att få sitta och diskutera andras problematik och vad man kan tänka på. Vi pratade också om hur viktigt det är att man som handledare får stöttning av chefer och sina arbetskamrater. Det är allas ansvar att välkomna de nya till arbetsplatsen, säger Åsa Lundmark.

Emelie Bergvall är enhetschef i hemtjänstområdet där Åsa Lundmark jobbar.

Det fantastiska jobb som Åsa och vår andra handledare Anna gör underlättar för mig.

Emelie Bergvall, enhetschef i äldreomsorgen

Emelie Bergvall, enhetschef

– Det fantastiska jobb som Åsa och vår andra handledare Anna gör underlättar för mig. Att investera i bättre handledning för vikarier och praktikanter kommer att löna sig och förhoppningsvis leda till att vi får en ny kollega.

Lägger grunden för framtida rekrytering

Emelie Bergvall följer alltid upp och pratar med de vikarier och praktikanter som kommit nya till deras enhet för att höra hur det har varit för dem.

– Överlag har det varit väldigt positivt och de har fått ett bra bemötande och en fin start.

Inom några veckor är det dags att ta emot alla sommarens vikarier till socialtjänstens alla verksamheter. I år har ytterligare 30 nya handledare utbildats. Också Åsa Lundmark kommer att handleda ett par nya medarbetare. Några dagar innan de ska komma ringer hon upp dem och pratar om de praktiska saker som rör den första tiden. De första dagarna följer de med henne som en svans för att se vad som ingår i jobbet och vilka deras brukare är.

– Jag brinner för det här, särskilt att ta emot nysvenskar. Jag ser hur fort de utvecklas och jag lär mig saker av dem, säger Åsa Lundmark.

Handledarorganisationen i Piteå

I Piteå finns idag en samordningsansvarig för handledningen av vikarier och praktikanter. Den personen har i uppgift att:

  • Utbilda handledare under två dagar per år.
  • Planera nätverksträffar för handledarna vid två tillfällen efter utbildningen
  • Sköta kontakten mellan enhetschefer och utbildningsanordnarna.
  • Samordna utplacering av vikarier, praktikanter och prao

Cheferna väljer ut handledare som är engagerade och intresserade av att lära ut.

Handledarna får tid till planering för att kunna ge en bra introduktion.

Praoeleverna får numera se fler verksamheter inom socialtjänsten.

Utbildningsinsatserna har finansierats av Omställningsfonden.

 

Checklista för bra introduktion

Som ny på jobbet är det vanligt att känna sig osäker, ensam och belastad av all information och alla nya intryck. Allt detta leder lätt till stress, och det är en normal reaktion på en ny situation.

En genomtänkt introduktion med kan minska stressen och skapa en trygg situation, både för den nya och övriga.

orange illustration. En person visar den andre vägen genom att peka. Den som får en bra introduktion:

  • känner sig välkommen och uppskattad
  • kommer snabbt in i jobbet och förstår sin roll
  • kan tidigt använda sin kompetens på ett bra sätt
  • blir trygg i arbetsgruppen och vet vem den kan fråga
  • vågar ställa frågor

Här hittar du Suntarbetslivs checklista för en bra introduktion

 

Text: Teres Hallman
Kontakt: [email protected]