Så underlättar Borås för sina chefer – med arbetsplatsträffar

9 januari 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

I Borås stad håller hr-specialister i arbetsplatsträffar för första linjens chefer.

Deras chef – verksamhetschefen – sitter också med, men lyssnar mest.

Under arbetsplatsträffarna får cheferna med förslag på övningar som de kan göra för sina egna arbetsgrupper.

Många av övningarna är hämtade från Suntarbetsliv.

Agneta Kettil, Ida Stjerna och Gisela Trapp står utanför en tegelbyggnad i Borås
Ida Stjerna, hr-specialist, Agneta Kettil, verksamhetschef, och Gisela Trapp, första linjens chef, tycker alla att det är värdefullt med arbetsplatsträffar för chefer. "Vi arbetar ganska ensamt annars", säger Gisela Trapp.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

I Borås stad håller hr-specialister i arbetsplatsträffar för första linjens chefer.

Deras chef – verksamhetschefen – sitter också med, men lyssnar mest.

Under arbetsplatsträffarna får cheferna med förslag på övningar som de kan göra för sina egna arbetsgrupper.

Många av övningarna är hämtade från Suntarbetsliv.

På Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås håller man arbetsplatsträffar för förvaltningens chefer. Där får de prata om sin egen arbetsmiljö – och får samtidigt inspiration till hur de kan ta upp samma frågor med sina medarbetare.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås ligger precis intill ån Viskan. På den del som riktar sig mot barn och unga hjälper man familjer och barn, som far illa eller behöver olika former av stöd.

Inne i byggnaden märker man spår av att det ofta är barn här. I ett rum hänger teckningar uppsatta med klädnypor på ett snöre; på en av dem skymtar en knallröd fjäril. Några barnböcker ligger lutade mot varandra på en grön bokhylla. I ett annat rum sitter en mjuk nalle på ett litet bord.

– Det är en ynnest att arbeta här, att få göra skillnad för människor.

Det säger verksamhetschefen Agneta Kettil. Men hon berättar också att arbetssituationen är ansträngd. Det är tufft att jobba med myndighetsutövning. Dessutom är det svårt att rekrytera, vilket leder till personalbrist och hög arbetsbelastning.

Hr på varje avdelning

Situationen är inte minst tuff för förvaltningens första linjens chefer. Agneta Kettil gör allt hon kan för att stötta dem.

– Vi stöttar våra chefer, så att de i sin tur kan stötta sina medarbetare.

Vi stöttar våra chefer, så att de i sin tur kan stötta sina medarbetare

Agneta Kettil

Agneta Kettil, verksamhetschef

Till sin hjälp har förvaltningen – liksom alla fövaltningar i Borås – en egen hr-enhet, med bland annat en hr-specialist. Fram till alldeles nyligen var det Ida Stjerna som jobbade tillsammans med Agneta Kettil på verksamhetesområdet barn och unga.

– Att sitta ute på avdelningarna hjälper oss att hitta problem tidigt, så att vi kan lyfta dem direkt. Det är jättevärdefullt för oss att kunna lyssna direkt på verksamheten. Dessutom blir mitt jobb mycket roligare när jag får vara ute i verkligheten, säger Ida Stjerna.

Arbetsplatsträff för chefer

En av de saker som hon har gjort har varit att hålla i arbetsplatsträffar (apt) för avdelningens chefer, en gång i månaden. Eftersom hon har varit moderator, har verksamhetschefen Agneta Kettil kunnat både vara delaktig och sitta med och mest lyssna.

– Det har varit ett oerhört stort stöd att ha med Ida på mötena. På det sättet kan jag känna av stämningen, och fånga upp om någon behöver hjälp, säger Agneta Kettil.

På träffarna får cheferna prata om sin egen arbetsmiljö och vad de behöver i sitt arbete. Men samtidigt får de också inspiration till hur de kan prata med sina medarbetare om samma frågor.

På chefernas apt försöker man hela tiden ligga en månad före. Om det till exempel är dags att prata arbetsbelastning så görs det kanske i februari på chefs-apt, och i mars på medarbetar-apt.

Vi står för inspirationen. Visar cheferna hur man kan göra – så kan de ta med metoderna ut till sina arbetsgrupper

Ide Stjerna

Ida Stjerna, hr-specialist

– Vi står för inspirationen. Visar cheferna hur man kan göra – så kan de ta med metoderna ut till sina arbetsgrupper, säger Ida Stjerna.

Ibland hjälper hon till ännu mer konkret, och skriver ut dialogkort till arbetsplatsträffarna, till exempel. Eller mejlar ut en tipspromenad som chefen kan använda.

Använder Suntarbetslivs verktyg

I sitt arbetsmiljöarbete har förvaltningen god hjälp av Suntarbetsliv. På arbetsplatsträffarna har de använt dialogstartaren Forskning på 5, om distansarbete. De har tittat på filmer om kränkande särbehandling som ingår i verktyget OSA-kollen. Och så har förvaltningens chefer och skyddsombud har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning tillsammans.

– Filmerna om kränkande särbehandling har till exempel varit jättebra för att få inspiration, väcka tankar och nya idéer, säger Ida Stjerna.

– Och en stor vinst med arbetsmiljöutbildningen är att chefen känner att man inte står ensam; att chef och skyddsombud jobbar tillsammans mot samma mål, fortsätter Agneta Kettil.

De har dessutom använt verktyget Vår arbetsmiljö – som är till för att kartlägga arbetsmiljön på arbetsplatsen – och gjort en arbetsplan utifrån det.

– Det har vi kopplat ihop med vår medarbetarenkät. Det som sticker ut i medarbetarenkäten kommer ofta upp i verktyget Vår arbetsmiljö också, säger Ida Stjerna.

Hon tycker att Suntarbetslivs hemsida också fungerar som en hjälp när hon har fastnat i arbetsmiljöarbetet.

– Då kan jag gå in på hemsidan och få lite inspiration. Det blir ett sätt att boosta mig själv.

Både hon och Agneta Kettil tycker att verktygen från Suntarbetsliv har varit bra för att få igång dialogen.

– De svåra ämnena blir pratbara – och inte så stora och tunga. Medarbetarna känner att de blir lyssnade på, och att vi tar till oss av det som sägs, säger Ida Stjerna.

Uppskattat av chefer

Gisela Trapp, första linjens chef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen, håller med.

– Filmerna om kränkande särbehandling, till exempel, har varit jättebra underlag inför att ha diskussion på arbetsplatsträffen. Man börjar med att diskutera filmen och sedan kommer man in på sin egen arbetsplats.

Det här är tillfälle för oss att fördjupa oss och få stöd av våra arbetskamrater

Gisela Trapp

Gisela Trapp, första linjens chef

Hon tycker att chefsarbetsplatsträffarna är jätteviktiga. Hon är också glad över att det är hr håller i dem, inte minst eftersom Ida Stjerna har gjort det så bra och verkligen fått igång dialogen i gruppen.

– Vi chefer har en komplex arbetssituation. Det här är tillfälle för oss att fördjupa oss och få stöd av våra arbetskamrater. Vi arbetar ganska ensamt annars.

Kort om Vår arbetsmiljö

Verktyget Vår arbetsmiljö hjälper arbetsgrupper att steg för steg kartlägga arbetsmiljön.

I verktyget går gruppen tillsammans igenom områden som påverkar vardagen, och skapar samsyn kring:

  • Vad som fungerar bra
  • Vad som kan förbättras
  • Vilka områden som kan prioriteras

Klicka här för att börja utforska Vår arbetsmiljö!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]