FORSKNING PÅ 5

På distans helt eller delvis? Prata om det!

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Längtar du tillbaka till att vara mer på arbetsplatsen?
  • Trivs du med att arbeta på distans?
  • Behöver ni prata om var och hur ni ska jobba framöver?

Veta mera

Var ska vi jobba och varför?

Utgå från verksamhetens mål och uppdrag och vad som är möjligt hos er när ni pratar om var ni ska jobba. Ta med både verksamhetens, medarbetares, kollegors och chefers perspektiv i samtalet. Gör en riskbedömning och följ upp hur det fungerar hos er. Ändra när det behövs.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Ta med olika perspektiv i samtalet
  • Utgå från vad som är möjligt
  • Riskbedöm och låt alla komma till tals
  • Hur blir det för alla – följ upp

På plats, på distans och hybrid

Coronapandemin gjorde att många började jobba mer hemifrån eller från andra platser. Många verksamheter har nu hittat det nya normala och andra provar sig fortfarande fram. I en del verksamheter finns möjlighet till både tillfälligt hemarbete och mer varaktigt distansarbete. Kanske har ni hittat olika hybridlösningar som fungerar? Avtal och överenskommelser sätter ramarna.

Olika perspektiv på distansarbete

Säkerställ att det blir bra för både verksamhet, medarbetare, kollegor och dem verksamheten finns till för. Det handlar om arbetsmiljö. Hur kan vi kombinera arbete på plats och distansarbete på ett sätt så att medarbetare och chefer mår bra och presterar väl? Det handlar också om verksamheten och var arbetet kan utföras för att ge ett bra resultat.

Hitta lösningar för kreativa möten

Prata om hur ni kan säkra ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen. Sortera i vilka möten ni behöver ses fysiskt och när det fungerar lika bra på distans eller med hybridlösningar. Utgå från vad som är möjligt och önskvärt hos er. Att jobba hemifrån eller från andra platser kan också vara en bra arbetsanpassning.

Samverka och följ upp åtgärder

Verksamheter behöver hitta lösningar i dialog mellan medarbetare och chef. De har kunskap om verksamheten och erfarenheter om hur arbete och samarbete på olika platser kan fungera. Några frågor kan behöva lyftas till högre ledning.

Vilka lösningar ni än väljer så behöver de följas upp. Blev det som ni tänkt för verksamheten och för arbetsmiljön? Behöver ni justera något?  Håll dialogen vid liv, för det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon. Fortsätt att följa upp.

Om forskningsprojektet

Forskarna Kristina Palm och Gisela Bäcklander från Karolinska Institutet samt Calle Rosengren från Lunds universitet studerade hur arbetet fungerade under Coronapandemin.

Dialog

Hur ser ni på distansarbete? Prata om det!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Kom ihåg att ta med olika perspektiv i varje fråga: Hur blir det för dig? För kollegor? För chefer? Och för verksamheten?

Fråga 1

För- och nackdelar med att jobba på distans?

Fråga 2

För- och nackdelar med att jobba på arbetsplatsen?

Fråga 3

För- och nackdelar med olika hybridlösningar?

Fråga 4

Hur påverkas vårt gemensamma lärande och samarbete?