DIALOGSTARTARE

På distans helt eller delvis? Prata om det!

Forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Längtar du tillbaka till att vara mer på arbetsplatsen?

  • Trivs du med att arbeta på distans?

  • Behöver ni prata om var och hur ni ska jobba framöver?

Hund som tittar på en bärbar dator

Veta mera

Hitta ert nya normala – med olika perspektiv

Utgå från verksamhetens mål och uppdrag, och vad som är möjligt hos er när ni pratar om det nya normala. Ta med olika perspektiv i samtalet; både verksamhetens, medarbetares och chefers perspektiv. Gör en riskbedömning och följ upp hur lösningen fungerar hos er. Ändra när det behövs.

Coronapandemin har gjort att många behövt jobba på distans. Nu planerar verksamheter för att gå tillbaka till arbetsplatsen. Men hur ska det nya normala se ut – utifrån verksamhetens, medarbetares och andra viktiga perspektiv? Hur kan vi ta vara på erfarenheterna från distansarbetet? Det är några av de frågor som forskarna Kristina Palm och Gisela Bäcklander från Karolinska Institutet samt Calle Rosengren från Lunds universitet har undersökt.

Forskarna studerade hur distansarbetet har fungerat under pandemin och vilka frågor verksamheter behöver ställa sig när det är dags att gå tillbaka. Helt, delvis eller inte alls.

Frågan behöver belysas och diskuteras utifrån många olika perspektiv. Det handlar om arbetsmiljö. Hur kan vi kombinera distansarbete och arbete på plats på ett sätt så att medarbetare och chefer mår bra och presterar väl? Det handlar också om verksamheten. Var behöver olika arbetsmoment utföras för att ge ett bra resultat? Hur blir det för de som verksamheten är till för? Och hur får vi till ett bra samarbetsklimat?

Det finns inte en enkel lösning som passar alla. Verksamheter behöver hitta lösningar i dialog mellan medarbetare och chef. Där finns kunskapen om verksamheten, och erfarenheterna om hur distansarbete fungerar. Några frågor kan behöva lyftas till högre ledning.

Håll dialogen vid liv, för det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon. Fortsätt följa upp.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Här finns förslag på frågor som stöd för er att komma fram till hur ni ska jobba framöver. Alla på plats? Eller möjligheter att arbeta på distans? Är en hybridlösning ett alternativ? Där några jobbar på plats och andra på distans.

Längst ner under Fördjupning finns fler frågor att välja bland.

Kom ihåg att ta med olika perspektiv i varje fråga: Hur blir det för dig? För kollegor? För chefer? Och för verksamheten?

För frågorna nedan finns en timer om ni vill ha hjälp att hålla ordning på tiden. Den är inställd på 5 minuter. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.

Bestäm också när och hur ni ska följa upp hur det fungerar för verksamheten och er alla. Var beredda på att ändra om och när det behövs.

Fråga 1
För- och nackdelar med att jobba på distans?
Fråga 2
För- och nackdelar med att jobba på arbetsplatsen?
Fråga 3
För- och nackdelar med olika hybridlösningar?
Fråga 4
Hur påverkas vårt gemensamma lärande och samarbete?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni kanske kommit fram till var och hur ni ska jobba, och varför, så att det blir bra för både verksamhet, för dem som är på distans och för dem som är på arbetsplatsen.

Här finns tips på ett verktyg och en artikel att jobba vidare med.