Många vinster när undersköterskor samordnar arbetet

3 oktober 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

På äldreboendet Drejskivan i Flen finns en samordnande undersköterska på varje avdelning.

Den samordnande undersköterskan är en länk mellan chefen och medarbetarna.

Personen planerar och leder det dagliga arbetet. Hen sköter också kontakten med anhöriga och boende som ska flytta in, stöttar personalen och har kontakt med sjuksköterskan.

Det här har avlastat chefen på äldreboendet. Det har också sänkt sjukfrånvaron och minskat behovet av vikarier. Dessutom känner sig de boende tryggare.

 

Caroline Sandberg, undersköterska och skyddsombud, och Sandra Karlström, enhetschef på äldreboendet Drejskivan i Flen.
Caroline Sandberg är en av de samordnade undersköterskorna på Äldreboendet Drejskivan. Enhetschefen Sandra Karlström tycker det är en trygghet att samordnarna har sådan koll.

Foto: Fredrik Hagström

Sammanfattning av artikeln

På äldreboendet Drejskivan i Flen finns en samordnande undersköterska på varje avdelning.

Den samordnande undersköterskan är en länk mellan chefen och medarbetarna.

Personen planerar och leder det dagliga arbetet. Hen sköter också kontakten med anhöriga och boende som ska flytta in, stöttar personalen och har kontakt med sjuksköterskan.

Det här har avlastat chefen på äldreboendet. Det har också sänkt sjukfrånvaron och minskat behovet av vikarier. Dessutom känner sig de boende tryggare.

 

Minskad sjukfrånvaro, mer struktur i arbetet och större trygghet för boende och anhöriga. Det är några av resultaten när äldreboendet Drejskivan i Flen införde samordnande undersköterskor på sina avdelningar. Dessutom har enhetschefen fått avlastning i sin roll.

Många medarbetare och samtidigt en omfattande administration: På äldreboendet Drejskivan var enhetschefen Susanne Fredberg Persson frustrerad över sin arbetssituation.

– Det som är roligt med det här jobbet är ju att träffa min personal och de boende och ha koll på hur de har det. Jag tyckte inte jag hann med det så som jag skulle vilja, för administrationen tog så mycket tid.

Susanne Fredberg Persson satte sig ner och funderade över vad som kunde göras. Grundbemanningen på Drejskivans tre avdelningar hade utökats och kändes nu stabil. Men det innebar också att det inte fanns resurser att anställa ytterligare någon. Samtidigt uttryckte en av undersköterskorna på äldreboendet att hon var lite less på sitt jobb efter att ha varit där i många år.

– Hon var sugen på fler utmaningar. Då föddes idén att använda en undersköterska på varje avdelning som kunde vara en länk mellan mig och övriga medarbetare. De skulle inte ha något formellt personalansvar, utan vara min förlängda arm ut i verksamheten. Och arbeta dagtid måndag till fredag, precis som jag.

Då föddes idén med en undersköterska på varje avdelning som kunde vara en länk mellan mig och övriga medarbetare.

 Susanne Fredberg Persson, tidigare chef på äldreboendet Drejskivan

Susanne Fredberg Persson, tidigare enhetschef på äldreboendet Drejskivan.

Samarbetar med sjuksköterskor och chefen

Susanne Fredberg Persson började skissa på vad de samordnande undersköterskorna skulle kunna hjälpa till med. En viktig sak var att planera och fördela arbetet under dagen. Men även att ta hand om exempelvis såromläggning och olika typer av beställningar.

– En annan viktig funktion var att ha ett nära samarbete med sjuksköterskan. Men också med administratören och att hjälpa denne med vissa bemanningsfrågor.

Under förra sommaren lyfte Susanne Fredberg Persson idén med facket, som inte hade några invändningar utan tvärtom ställde sig mycket positiva. Därefter skickade Susanne ut information till avdelningarna tillsammans med intresseanmälan. Tre personer sökte de tre tjänsterna.

– Vi fick pussla lite med schemat, men det krävdes inga jätteförändringar.

Samordnande undersköterskorna hjälper till med omvårdnaden

Caroline Sandberg är en av de tre samordnande undersköterskorna och dessutom skyddsombud. Hon har jobbat på Drejskivan i fyra år och tyckte det kändes självklart att söka uppdraget.

– Jag älskar omvårdnadsbiten och att få jobba med människor. Men samtidigt vill jag utvecklas och tycker det är härligt att lära mig nya saker. Jag gillar att skriva och planera och det får jag göra i den här rollen.

Jag gillar att skriva och planera, och det får jag göra i den här rollen.

Caroline Sandberg, undersköterska och skyddsombud.

Caroline Sandberg, samordnande undersköterska och skyddsombud.

Carolines arbetsdag börjar klockan sju på morgonen och då deltar hon i omvårdnadsarbetet precis som tidigare. Vid tiotiden har det lugnat ner sig och då kan hon ta itu med sina samordnaruppgifter. Bland mycket annat går Caroline regelbundet igenom personalens förslagsscheman och lämnar dem vidare till administratören. Genomförandeplaner för alla brukare ska uppdateras vid behov – något som ligger på varje kontaktperson att utföra.

– Men många tycker det är krångligt med datorsystemen och där går jag in och stöttar, visar hur man gör och vad man ska skriva. Nu ska alla få gå en utbildning så att det blir enklare för dem.

De anhöriga träffar en och samma person

En annan syssla Caroline Sandberg har är att i samråd med enhetschefen se över och komplettera arbetsrutiner på avdelningen. Hon har även koll på vilka beställningar som behöver göras.

– Jag är också den som visar lägenheter, tar emot nya boende och har kontakt med anhöriga. Tidigare kunde den uppgiften ligga på flera olika personal. Men nu är det mycket enklare för de anhöriga eftersom det är en och samma person de har kontakt med.

Mer sammansvetsad personalgrupp

De samordnande undersköterskornas funktion har gett tydliga och positiva resultat.

– Vi har fått 100 procent positiv feedback från alla kollegor och man beskriver de samordnande undersköterskorna som ett fantastiskt stöd, säger Susanne Fredberg Persson.

Genom att samordnarna har koll på allt som händer blir arbetet mer strukturerat och flyter på mycket bättre. Dessutom jobbar avdelningarna numera på samma sätt, konstaterar Caroline Sandberg. Arbetsmiljön blir tryggare eftersom samordnarna kan stötta övrig personal i det dagliga arbetet och även lösa olika bemanningsfrågor.

– Jag har ju arbetskläderna på mig och kan rycka in när som helst under dagen om det behövs. Och på det hela taget upplever jag att hela personalgruppen blivit mer sammansvetsad och mer delaktig, säger Caroline Sandberg.

Lägre sjukfrånvaro och färre vikarier

Vid en utvärdering har man också kunnat se att Drejskivan gått plus rent ekonomiskt. Personalen känner sig lugnare och tryggare, och sjukfrånvaron har minskat. Dialogen mellan medarbetare och chef har blivit enklare och tydligare. Likaså har vikariekostnaderna sjunkit. Det beror på att man nu kan vara mer flexibel med bemanningslösningar när man hjälps åt över avdelningarna. Även läkemedelsavvikelserna har minskat betydligt:

– Tidigare hade vi över 50 avvikelser per månad, nu är det mindre än tio. Sjuksköterskorna är också väldigt nöjda över att de kan rapportera över saker direkt till samordnarna som sedan tar det vidare till övrig personal, säger Susanne Fredberg Persson.

Enhetschefen fick mer tid

Enhetschefens arbetsbörda blev även den mindre omfattande. Plötsligt fanns det mer tid att träffa personal och boende.

Nyligen fick Drejskivan en ny enhetschef; Sandra Karlström. Hon tycker att det är en trygghet att samordnarna har sådan koll.

De samordnande undersköterskorna förenklar för mig som enhetschef.

Sandra karlström, enhetschef på äldreboendet Drejskivan i Flen.

Sandra Karlström, chef på äldreboendet Drejskivan.

– De fångar upp relevanta frågor och önskemål från avdelningarna till mig. Samtidigt tar de med sig viktig information från mig ut till avdelningarna. Det förenklar för mig som enhetschef.

Nu har konceptet spridits till fler platser i Flens kommun. Katrineholms kommun har också hört av sig och vill veta mer. Susanne Fredberg Persson säger att hon är jättestolt över hur bra det blev:

– Att få bidra till att utveckla sina medarbetare är ju bland det absolut roligaste med att vara chef!

Äldreboendet Drejskivan i Flen
 • Tre avdelningar
 • 35 medarbetare
 • 35 boende

Det här gör de samordnande undersköterskorna

 • Planerar och fördelar arbetet under dagen
 • Deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet på morgon och vid lunch
 • Rycker in om någon personal blir sjuk eller nyanställd/vikarie behöver extra stöd
 • Färdigställer helgernas bemanning
 • Ser över och kompletterar arbetsrutiner på avdelningen
 • Färdigställer personalens förslagsscheman till den administrativa assistenten
 • Stöttar personal med genomförandeplanerna för brukarna
 • Ser till att beställningar till avdelningen görs
 • Visar lägenheter och tar emot nya boende
 • Har kontakt med anhöriga
 • Har löpande kontakt med sjuksköterska
 • Ser till att vid behovs-medicin fylls på
 • Samverkar med övriga samordnare på boendet

Hur kan ni avlasta er chef?

Illustration till Suntarbetslivs verktyg ChefoskopetHur ser chefens förutsättningar ut för att göra ett bra jobb i er organisation?

 • Hur har er chef det med krav och resurser?
 • Vad gör hen under en arbetsvecka?
 • Hur ser chefens kommunikationsvägar och stöd ut?

Kartlägg chefens förutsättningar, och se om ni kan hitta sätt att avlasta hen.

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet!

Text: Pernilla Fredholm
Kontakt: [email protected]